Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Oferta Inwestycyjna - Maliniec
Data aktualizacji 07.03.2016 r.

Położenie Nazwa lokalizacji Konin - obręb Maliniec
Miasto / Gmina Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 19,54 ha; 6,34 ha
Kształt działki trójkąt; romb
Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT 30-35 zł *
Właściciel / właściciele Miasto Konin, Skarb Państwa - użytkowanie wieczyste Impexmetal S.A., Skarb Państwa - użytkowanie wieczyste ANR, Wspólnota Gruntowa, Osoby fizyczne
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Tereny wskazane do zabudowy na cele funkcji produkcyjno - składowej i usługowej jako wiodącej.
Obecne użytkowanie Nieużytki, uprawa roli
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) N
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Y/N) N
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) Gazociąg - rurociąg przesyłowy DN100
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) ul. Zapłocie, droga lokalna
Autostrada / droga krajowa [km] A2 - 20 km
DK 25 - przebiega przy terenie, ok. 100 m
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Wielka Pętla Wielkopolski - port w Kanale Ślesińskim
Kolej [km] DW PKP Konin - 5 km
Bocznica kolejowa [km] N
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Poznań Port Lotniczy Poznań-Ławica 117 km
Łódź Port Lotniczy im. Władysława Reymonta - 121 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Poznań - 105 km
Łódź - 118 km
Istniejąca infrastruktura Elektryczność na terenie / możliwość podłączenia (T/N) Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m] W pobliżu przebiegają linie WN, SN i NN.
Napięcie [kV] Operator jest w stanie określić opierając się na konkretnych danych technicznych przyłączanych obiektów.
Dostępna moc [MW] Operator jest w stanie określić opierając się na konkretnych danych technicznych przyłączanych obiektów.
Gaz na terenie / mozliwość przyłączenia (T/N) Tak
Odległość przyłącza od granicy działki [m] Przy granicy terenu **
Wartość kaloryczna [MJ/Nm3] **
Średnica rury [mm] Gazociąg średniego ciśnienia fi225/90
Gazociąg średniego ciśnienia fi315
Dostępna objętość **
Woda na terenie / możliwość przyłaczenia (T/N) Brak uzbrojenia w miejskie urządzenia wodociągowe. ***
Odległość przyłącza od granicy terenu Magistrala wodociągowa fi225 zlokalizowana w ul. Przemysłowej (odległość od terenu ok 100 m.)
Dostępna objętość [Nm3/h] Według zaplanowanej przed realizacją inwestycji koncepcji gospodarki wodno-ściekowej
Kanalizacja na terenie (T/N) Brak uzbrojenia w miejskie urządzenia kanalizacyjne. ****
Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Rurociąg sanitarny tłoczny fi225 zlokalizowany w ul. Przemysłowej (odległość od terenu ok 100 m.)
Dostępna objętość [m3/24h] Według zaplanowanej przed realizacją inwestycji koncepcji gospodarki wodno-ściekowej
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T / N) N
Telefony (T/N) T
Uwagi
* Sprzedaż gruntów będących własnością Miasta reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Narzuca ona obowiązek dokonywania wyceny gruntów przez rzeczoznawcę oraz ich sprzedaż w drodze przetargowej za cenę nie niższą niż wartość wyceny.
** Przyłączenia do sieci nowych odbiorców realizowane jest w oparciu o obowiązującą ustawę Prawo energetyczne. Przedsiębiorstwo Gazownicze realizuje gazyfikację i wydaje warunki przyłączenia jedynie w przypadku spełnienia warunków technicznych i ekonomicznych.
*** W ul. Zapłocie zlokalizowana jest sieć wodociągowa fi50 funkcjonująca na potrzeby istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
**** W ul. Zapłocie zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna fi200 funkcjonująca na potrzeby istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
Osoba przygotowująca ofertę  
Osoby do kontaktu Mariusz Piotrowski
e-mail: mariusz.piotrowski@.konin.um.gov.pl
tel. + 48 63 240 11 01