Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Oferta Inwestycyjna - Międzylesie
Data aktualizacji 07.03.2016

Położenie Nazwa lokalizacji Konin - obręb Międzylesie
Miasto / Gmina Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 13,42 ha; 11,94 ha; 9,81 ha
Kształt działki prostokąt, romb i inne kształty
Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT 50 zł *
Właściciel / właściciele Miasto Konin, Skarb Państwa - administrator ANR, Osoby fizyczne
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) T
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Tereny wskazane do zabudowy na cele funkcji produkcyjno - składowej i usługowej jako wiodącej.
Obecne użytkowanie Nieużytki, uprawa roli
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) N
Poziom wód gruntowych [m] Zróżnicowany, jednak we wszystkich badanych punktach wynosi poniżej 3 m.
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (Y/N) T
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) N
Przeszkody podziemne (T/N) Na obrzeżach terenu inwestycyjnego przebiega rurociąg wysokiego ciśnienia DN100 PN6, 4MPa relacji Konin-Chorzeń
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) N
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) N
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) N
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Wybudowane 3 odcinki dróg dojazdowych do 10 działek.

Planowany jest przebieg przez teren Drogi Krajowej 25 - termin realizacji wg "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2014-2019" to 2016 rok.

Aktualnie możliwy jest dostęp do DK25 (ul. Przemysłowa) przez nieutwardzoną ul. Brunatną oraz dostęp do Drogi Wojewódzkiej 264 (ul. Kleczewska) za pośrednictwem drogi polnej.

Podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania, którego efektem będzie wykonanie dróg komunikujących Międzylesie z DK25 (ul. Przemysłowa) w październiku 2016 r.

Połączenie z DW264 (ul. Kleczewska) realizowane będzie w 2017 r.

Autostrada / droga krajowa [km] A2 - 15 km
DK 25 - 1 km
DK 92 - 2 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Wielka Pętla Wielkopolski - port w Kanale Ślesińskim
Kolej [km] DW PKP Konin - 5 km
Bocznica kolejowa [km] N
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Poznań Port Lotniczy Poznań-Ławica 117 km
Łódź Port Lotniczy im. Władysława Reymonta - 121 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Poznań - 105 km
Łódź - 118 km
Istniejąca infrastruktura Elektryczność na terenie / możliwość podłączenia (T/N) T
Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Szafy rozdzielcze zlokalizowane przy drogach dojazdowych i serwisowych przy granicach działek.
Napięcie [kV] 15kV i 230V
Dostępna moc [MW] Operator jest w stanie określić opierając się na konkretnych danych technicznych przyłączanych obiektów.
Gaz na terenie / mozliwość przyłączenia (T/N) T
Odległość przyłącza od granicy działki [m] Sieć gazowa fi125mm poprowadzona w pasach dróg dojazdowych i serwisowych.
Wartość kaloryczna [MJ/Nm3]  
Średnica rury [mm] fi125mm
Dostępna objętość Uzgodniona ze Spółką Gazownictwa, oddział Kalisz.
Woda na terenie / możliwość przyłaczenia (T/N)

T

Wodciąg miejski fi90mm i fi160mm.

Odległość przyłącza od granicy terenu Wodociąg fi90mm i fi160mm poprowadzone w pasach dróg dojazdowych i serwisowych.
Dostępna objętość [Nm3/h] Uzgodniona w PWiK w Koninie.
Kanalizacja na terenie (T/N)

T

Kanalizacja miejska fi200mm, pompownia ścieków, kolektor tłoczny fi90mm.

Odległość przyłącza od granicy terenu [m] Kanalizacja sanitarna i deszczowa poprowadzona w pasach dróg dojazdowych i serwisowych.
Dostępna objętość [m3/24h] Uzgodniona w PWiK w Koninie.
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T / N)

T

Kanalizacja miejska odprowadza ścieki do oczyszczalni PWiK Konin - Prawy Brzeg.

Telefony (T/N) T
Uwagi
* Sprzedaż gruntów będących własnością Miasta reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Narzuca ona obowiązek dokonywania wyceny gruntów przez rzeczoznawcę oraz ich sprzedaż w drodze przetargowej za cenę nie niższą niż wartość wyceny.
 
 
Osoba przygotowująca ofertę  
Osoby do kontaktu Mariusz Piotrowski
e-mail: mariusz.piotrowski@.konin.um.gov.pl
tel. + 48 63 240 11 01