Ogłoszenia dla NGO

Realizacja zadań publicznych w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (małe granty)


Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania realizacji zadań publicznych w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (małe granty) ze środków budżetu Miasta Konina realizowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.
Oferty z zakresu:
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- działalności charytatywnej;
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie wymienionym.
Oferty proszę składać poprzez generator https://konin.engo.org.pl, lub w formie tradycyjnej (papierowej) w Biurze Obsługi Interesanta UM Konin.
Dodatkowe informacje: Marek Kowalczykiewicz tel. 63 240 10 28;
email: marek.kowalczykiewicz@konin.um.gov.pl.

Głosowanie na „Wolontariusza Roku 2019” od 20 do 27 listopada 2019 r.

Zakończył się etap zgłaszania kandydatów do konkursu „Wolontariusz Roku 2019”. Przed nami głosowanie. Głosując będziemy mogli wyróżnić wolontariuszy, których pracę na rzecz innych szczególnie doceniamy.

Głosowanie odbędzie się w dniach od 20 do 27 listopada 2019 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, przy ulicy 3 Maja 1-3, w godzinach od 7:30 do 17:00 (w dniach pracy UM, od poniedziałku do piątku).

Karty do głosowania będzie można otrzymać w Centrum Organizacji Pozarządowych lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego – www.konin.pl oraz ze strony Facebook’a /Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.

Głosy należy oddać osobiście. Jeden głosujący może oddać tylko jeden głos. Każda inna ilość spowoduje unieważnienie głosu.

Przypominamy, że oddać  głos mogą osoby, które są mieszkańcami Konina lub też czują się z nim związani, tj. poprzez pracę, naukę. Koniecznie jest okazanie dowodu osobistego, bądź legitymacji szkolnej.

UWAGA! Kartę do głosowania pobraną ze stron www.konin.pl lub Facebook/Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, należy obowiązkowo przed wrzuceniem do urny podać do ostemplowania pieczęcią w biurze COP. W innym przypadku głos będzie nieważny!

Zwycięzca/zwyciężczyni konkursu zostanie nagrodzony/a podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 6 grudnia 2019 r. o godzinie 16:00 na Placu Wolności w Koninie.

Zachęcamy do głosowania !

Karta do głosowania

Konkurs „WOLONTARIUSZ ROKU 2019”

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje współdziałające z wolontariuszami oraz mieszkańców Konina do zgłaszania kandydatów do konkursu „Wolontariusz Roku 2019”.

Konkurs ma na celu promocję idei wolontariatu, jak również osób i instytucji, które przyczyniły się do jej propagowania w Koninie, poprzez bezinteresowną pracę na rzecz innych osób, środowiska lub lokalnej społeczności.

Kandydatów należy zgłaszać elektronicznie w dniach od 14 października do 25 października 2019 roku na adres: miroslaw.jonas@konin.um.gov.pl, w temacie wiadomości wpisując „WOLONTARIUSZ ROKU 2019” oraz nazwę podmiotu, który zgłasza kandydata. Zgłoszenie poza formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1) powinno zawierać skan lub zdjęcie podpisanej przez kandydata: zgody na udział w konkursie (załącznik nr 1a), zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na publikację wizerunku (załącznik nr 2). W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej należy załączyć również oświadczenie opiekuna prawnego (załącznik nr 3).

Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 6 grudnia 2019 roku o godzinie 16:00 na Placu Wolności w Koninie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Badania sektora pozarządowego w Koninie

Szanowni Państwo!

Od najbliższego czwartku (tj. 24.10 br.) Miasto Konin we współpracy z Konińską Radą Działalności Pożytku Publicznego, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie oraz Instytutem Technologii rozpocznie badania sektora pozarządowego w Koninie. Bezpośrednim kontaktem z Państwem zajmować się będą upoważnieni studenci PWSZ w Koninie, którzy to drogą telefoniczną lub mailową będą kontaktowali się z Państwem w celu umówienia spotkania.

Uprzejmie prosimy o znalezienie chwili czasu i pomocy studentom w wypełnieniu ankiety, która pozwoli na aktualizuję bazy danych konińskich NGO i poznanie potrzeb lokalnego sektora pozarządowego.

Bezpłatne szkolenie w Koninie dla organizacji pozarządowych

Pracujesz w organizacji pozarządowej lub izbie gospodarczej? Chcesz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, analizy finansowej, konsultacji publicznych lub pisania opinii i stanowisk? Weź udział w bezpłatnym szkoleniu! Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie oraz, dla osób zamieszkałych poza miejscem szkolenia, również nocleg.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zaprasza na bezpłatne szkolenie dla pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych i izb gospodarczych z cyklu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze.

TERMIN SZKOLENIA: 21-23 października 2019 r.

MIEJSCE: Hotel Konin, Al. 1 Maja 13, Konin

ZGŁOŚ UDZIAŁ ONLINE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pod okiem ekspertów zdobędziesz kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • konsultacji publicznych,
 • pisania opinii i stanowisk,
 • pakietu ustaw „Konstytucja Biznesu”,
 • ustawy RODO,
 • prawa gospodarczego,
 • ekonomii z elementami polityki przemysłowej,
 • prawa pracy,
 • ekonomii przedsiębiorstwa,
 • analizy finansowej.

Celem szkolenia jest podniesienie wśród jego uczestników umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby mieli oni realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie, zaś dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania się szkolenia – również nocleg.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich. Organizatorzy: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

„UDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KONSULTACJACH PUBLICZNYCH”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty „Udział organizacji pozarządowych w konsultacjach publicznych” w Koninie w dniu 24 września 2019 r. w godz. 8.15-14.45 realizowane w ramach projektu „Akademia Stanowienia Dobrego Prawa”.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3.

Program warsztatów obejmuje m.in.:

 • wstęp do organizacji systemu stanowienia prawa;
 • system konsultacji publicznych; konsultacje społeczne, konsultacje publiczne, badanie opinii,
 • uprawnienia organizacji pozarządowych w konsultacjach publicznych;
 • konflikt interesów i sposoby jego rozwiązywania;
 • skuteczne sposoby komunikacji z instytucjami publicznymi, błędy organizacji w komunikacji;
 • współpraca z innymi instytucjami organizacjami i partnerami społecznymi;
 • programy współpracy instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi;

Aby wziąć udział w warsztatach przed szkoleniem należy: zarejestrować się oraz zrealizować wstępne szkolenie e-learningowe dotyczące zagadnień prawno-konsultacyjnych. Rejestracja i kurs e-learningowy znajdują się na stronie projektu http://wise-europa.eu/akademia/. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o dokonanie rejestracji oraz realizację kursu e-learningowego do dnia 19 września 2019 r.

Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkolenia. W ramach zajęć przewidziana jest przerwa kawowa oraz obiad. Istnieje możliwość zwrotu uczestnikom kosztów dojazdu. Prosimy to zgłaszać w momencie rejestracji.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: inpris(at)inpris.pl. Działa punkt kontaktowy, w którym można zasięgnąć informacji o szkoleniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, wysyłając wiadomość na adres akademia(at)wise-europa.eu lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 513 14 18.

Warsztaty dobywają w ramach projektu „Akademia Stanowienia Dobrego Prawa” realizowanego wspólnie przez WiseEuropa i INPRIS. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektową i ze szczegółowym programem kursów. Proponujemy 10 szkoleń zebranych w czterech modułach.

Projekt realizują wspólnie: WiseEuropa (Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich – niezależny think-tank, który specjalizuje się w polityce europejskiej i zagranicznej oraz w ekonomii) i INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa (prawniczy think-tank, działający na rzecz poprawy jakości prawa i standardów rządzenia).

Projekt „Akademia Stanowienia Dobrego Prawa dla Organizacji Pozarządowych” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego” (POWR.02.16.00-00-0014/16).

Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania realizacji zadań publicznych w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (małe granty) ze środków budżetu Miasta Konina realizowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.

Oferty z zakresu:

- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- działalności charytatywnej;

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

- promocji i organizacji wolontariatu;

- działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie wymienionym.

Oferty proszę składać poprzez generator https://konin.engo.org.pl, lub w formie tradycyjnej (papierowej) w Biurze Obsługi Interesanta UM Konin.

Dodatkowe informacje: Marek Kowalczykiewicz tel. 63 240 10 28;

email: marek.kowalczykiewicz@konin.um.gov.pl.

Program dotacyjny „Koalicje dla Niepodległej”

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach przygotowujących do realizacji projektów w ramach nowego programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Spotkania zostaną zorganizowane we wszystkich województwach. By wziąć w nich udział wystarczy wypełnić zgłoszenie.

Środki z programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Dlatego do udziału w warsztatach zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli tych instytucji.

Program warsztatów obejmuje dwa dni. Pierwszy dzień zostanie przeznaczony na rozwój umiejętności budowania partnerstw oraz tworzenia wstępnych opisów własnych projektów przez uczestników szkolenia. Drugi dzień będzie dotyczył zagadnień partycypacji oraz animacji. Zainteresowani mogą wziąć udział w jednym lub w obu dniach szkolenia.

Spotkania odbędą się w każdym województwie.

Na warsztaty obowiązują zapisy, których można dokonać na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-bezplatne-warsztaty/ wystarczy kliknąć w nazwę miejscowości i wypełnić otwierający się formularz. Terminy, lokalizacje i linki do zapisów będą uzupełniane systematycznie.

Szczegółowe informacje o warsztatach można uzyskać pod adresem e-mail szkolenia@niepodlegla.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 182 26 05.

Dodatkowa szansa na zgłoszenia do programu „Decydujesz, pomagamy!” – termin przedłużony do 13 maja 2019 r.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń w programie „Decydujesz, pomagamy” został przedłużony do 13 maja 2019 r. do godziny 17.00. To ostatnia szansa na podjęcie walki o granty o łącznej puli 1 125 000 złotych!

Program „Decydujesz, pomagamy” jest realnym wsparciem dla wszystkich aktywnych mieszkańców, którzy mają szansę zdobyć granty o wartości 5 000, 3 000 lub 1 000 zł i pozytywnie wpłynąć na swoją okolicę!

Jeśli macie jakiekolwiek problemy ze złożeniem wniosku zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Programu: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” e-mail: pomagamy@stocznia.org.pl, telefon: 22 100 55 93.

Formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.tesco.pl/pomagamy aktywny będzie do 13 maja 2019 roku, do godziny 17.00.

Zachęcamy do składania wniosków!

Dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2019 w ramach programu Pajacyk

W imieniu Polskiej Akcji Humanitarnej zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2019 w ramach programu Pajacyk.

Wnioski można składać od 1 marca do 30 kwietnia 2019r.

O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia  

Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: http://www.pajacyk.pl/nabor/   

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod       nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania wakacyjnego drogą telefoniczną lub mailową.

Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 30 maja 2019 roku.

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2019!

Wielkopolska Wiara. Oferty można składać do 16 kwietnia 2019 r.

Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, grupy samopomocowe oraz organizacje pozarządowe pełniące role Patronów – wspierających inicjatywy lokalne, mogą pozyskiwać środki na działania mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

Szansę na dofinansowanie będą miały  inicjatywy edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, sportowe, czyli mieszczące się w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych itp.

Dodatkowo młode organizacje pozarządowe, działające nie dłużej niż 30 miesięcy, których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekracza 25 tys. zł mogą pozyskać częściowo środki na rozwój na swoich działań. 

Maksymalna wartość mikrodotacji to 5000 zł. Można ją przeznaczyć na wszelkie niezbędne i uzasadnione wydatki. Wymagane jest 10% wkładu własnego. Nie musi on jednak być finansowy oraz rzeczowy, a może być zapewniony poprzez pracę wolontariuszy.

Inicjatywy w ramach Konkursu mogą być realizowane w okresie od 07 maja do 30 września 2019 roku.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 08 kwietnia 2019 r. w godz. 16-18 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie ul. 3 go Maja 1-3.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oferty w generatorze dostępnym na stronie www.pisop.org.pl.

Regulamin konkursu oraz kontakty do doradców dostępne są na stronie www.pisop.org.pl/fio.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych, w tym izb gospodarczych

TERMIN SZKOLENIA: 8-10 kwietnia 2019
MIEJSCE: Hotel Calisia
Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz

Zgłoś udział http://iped.pl/formularz-zgloszeniowy,14.html

Dzięki udziałowi w szkoleniu, będziecie Państwo mogli poznać najnowsze przepisy w zakresie

 • prawa gospodarczego,
 • ekonomii z elementami polityki przemysłowej,
 • prawa pracy,
 • ekonomii przedsiębiorstwa,
 • analizy finansowej.

Ponadto, nasi specjaliści pokażą Państwu jak efektywnie uczestniczyć w procesie konsultacji publicznych i współpracować przy budowie stanowisk ze wszystkimi swoimi interesariuszami.

Nauczymy Państwa jak pisać i prezentować stanowiska i opinie Państwa organizacji tak, by mieć  realny wpływ na tworzoną legislację.

Nasze szkolenia są wyjątkowe, bo wszystkie przepisy są prezentowane z punktu widzenia prowadzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych i izb gospodarczych. Pokazujemy nasze doświadczenia i planowane zmiany legislacyjne, które pozwolą Państwu włączyć Państwa organizacje w proces konsultacji publicznych!

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników naszych szkoleń, do programu włączyliśmy tematykę RODO oraz Konstytucji dla Biznesu!

Przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) zaczęły obowiązywać już 25 maja 2018 r. Warto więc uzupełnić wiedzę w tym zakresie. Każda organizacja posiada przecież dane osobowe, które powinna odpowiednio chronić!

Jednocześnie przypominamy, że macie Państwo realny wpływ na program naszych szkoleń i możecie Państwo zgłosić swoje, indywidualne potrzeby szkoleniowe!

Organizatorzy szkolenia: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na wakacje 2019 r.

Wnioski można składać od 1 marca do 30 kwietnia 2019r.

O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia

Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: http://www.pajacyk.pl/nabor/ 

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl.

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania wakacyjnego drogą telefoniczną lub mailową.

Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 30 maja 2019 roku.

Dofinansowanie realizacji zadań publicznych - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Informujemy, że od 4 marca 2019 r. ruszyło dofinansowanie realizacji zadań publicznych
w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (małe granty) ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w formie powierzenia lub wsparcia na realizację zadań z zakresu:

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych*;

Oferty proszę składać poprzez generator https://konin.engo.org.pl , lub w formie tradycyjnej (papierowej) w Biurze Podawczym UM Konin od 4 marca 2019 r.

Łączna kwota przewidziana dla tego zadania to 82 000 zł.

Dodatkowe informacje: Marek Kowalczykiewicz tel. 63 240 10 28, e-mail: marek.kowalczykiewicz@konin.um.gov.pl.

*realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie na 2019 r.

Bezpłatne spotkanie warsztatowe 19-20 lutego

Serdecznie zapraszamy instytucje publiczne zatrudniające lub deklarujące chęć zatrudnienia osób niepełnosprawnych do udziału w bezpłatnym dwudniowym spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się w dniach 19-20 lutego br. w Warszawie.

Podczas spotkania testowane będą narzędzia powstałe w ramach projektu pt.: „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”.  

Narzędzia wypracowane w ramach projektu to:

 • cztery poradniki dla pracodawców nt. dostosowania środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną;
 • interaktywna aplikacja na komputer i smartfon, służąca do oceny możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tzw. rozkład jazdy;
 • cztery warianty wirtualnego środowiska pracy dostosowanego do osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności;
 • interaktywny program wykorzystujący techniki rzeczywistości wirtualnej (VR) do tworzenia optymalnego środowiska pracy biurowej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie dołączonej „Deklaracji pracodawcy uczestniczenia w testowaniu modelu wsparcia” oraz o wysłanie jej na adres e-mail: kzrsiisn@poczta.onet.pl lub kzrsiisn3@poczta.onet.pl.

Zaproszenie ze szczegółowym programem i miejscem warsztatów zostanie przesłane do wszystkich podmiotów po odesłaniu wypełnionej deklaracji.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a koszty uczestnictwa w warsztacie (nocleg, wyżywienie, dojazd) pokrywa organizator.

Informacje i wyjaśnienia dotyczące przystąpienia do projektu udziela p. Hubert Pora – koordynator z ramienia KZRSIiSN pod nr tel.: 601 254 453 lub pod ww. adresami e-mail.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest partnerem w ww. projekcie realizowanym przez Centralny Instytut Pracy - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o możliwie jak najszersze upowszechnienie i przekazanie informacji o spotkaniu warsztatowym w ramach testowania modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

Liczymy na współpracę w tym zakresie, zarówno ze strony pracodawców, jak i instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Szkolenie - Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Konina do udziału w szkoleniu z zakresu nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań, które odbędzie się 5 lutego 2019 r. o godzinie 15:00 w Sali Ratuszowej przy  ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie.

Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, specjalista w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji. Wykładowca akademicki, od wielu lat zajmujący się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 1 lutego 2019 r. na adres mailowy anna.majchrzak@konin.um.gov.pl lub pod numerem telefonu 63 2401-284.

Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

1. Elementów druku oferty:

 • jak przygotować ofertę, opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów,
 • zasady konstrukcji budżetu zadania,

2. Umowy realizacji zadania publicznego:

 • zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,
 • przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nieprowadzenie księgowości,
 • rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
 • procedura zwrotu dotacji,
 • inne wymogi wprowadzone przez umowę,
 • załączniki do umowy.

3. Sprawozdania z realizacji zadania:

 • elementy sprawozdania,
 • sprawozdanie częściowe i końcowe,
 • rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
 • rozliczenie rezultatów,
 • złączniki do sprawozdania,

4. Procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów.

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „Jak skutecznie pozyskiwać zlecenia w trybie zamówień publicznych z uwzględnieniem klauzul społecznych?”

Data: 6-7 lutego 2019 roku

Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych Konin, ul. 3 Maja 1 i 3, 62-500 Konin

Dla kogo?

 • przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych;
 • osoby zarządzające przedsiębiorstwem ekonomii społecznej;
 • osoby odpowiedzialne za przygotowywanie ofert lub zajmujące się sprzedażą w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej;

Zapewniamy:

 • 16-godzinne szkolenie (16 x 45 min.) realizowane przez 2 dni, prowadzone przez profesjonalnych wykładowców, posiadających wiedzę praktyczną;
 • starannie opracowany komplet materiałów szkoleniowych, w tym wzory dokumentów przetargowych;
 • indywidualne doradztwo dla uczestników szkoleń w zakresie prowadzonych postępowań;
 • catering w postaci całodniowej przerwy kawowej oraz ciepłych posiłków;
 • w przypadku szkoleń wyjazdowych, zakwaterowanie w wymiarze 1 noclegu z kolacją
  i ze śniadaniem;
 • komfortową salę szkoleniową;
 • certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia

W przypadku realizacji szkolenia dla zorganizowanych grup, możliwe jest ustalenie indywidualnych warunków w zakresie miejsca i terminu przeprowadzenia kursu.

Zapraszamy do kontaktu: biuro@tsp-instytut.pl, +48 502 987 888

Program szkolenia:

 1. Pojęcie zamówienia publicznego i zakres zastosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych
 2. Pojęcie dostaw, usług i robót budowlanych
 3. Źródła wiedzy o udzielanych przez JST społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych
 4. Zasady udzielania zamówień publicznych
 5. Preferencje prospołeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 6. Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych
 7. Praktyczne aspekty sporządzania ofert
 8. Formy współpracy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 9. Umowa w sprawie zamówienia publicznego
 10. Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej – efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych

W dniu 2 stycznia 2019 r. grudnia br.  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawarło umowę na szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne, w celu świadczenia przez nie usług doradczych i audytorskich na rzecz dostępności. Wykonawcą zamówienia jest Spółdzielnia Socjalna „FADO”.

Szkolenia będą prowadzone w obszarach:

 • audytów dostępności architektonicznej i audytów poprawności dostosowań przestrzeni (obiektów użyteczności publicznej) przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenia audytów dostępności serwisów internetowych, aplikacji i dokumentów cyfrowych,
 • tworzenia transkrypcji tekstowej nagrań dźwiękowych oraz tworzenia napisów rozszerzonych (w tym „na żywo”) do nagrań i transmisji na żywo zawierających dźwięk i obraz (audio-wideo),
 • tworzenia audiodeskrypcji,
 • przygotowywania i montażu materiałów w polskim języku migowym (PJM),
 • tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia (Easy to Read and Understand, ETR).

Szkolenia będą skierowane do co najmniej 96 osób z co najmniej 32 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru całego kraju.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach!

e-mail: szkolenia.ngo@spoldzielniafado.pl, tel. 668 429 357 (Konrad Galiński)

Małe Granty w 2019 roku

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. rusza dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (małe granty) ze środków budżetu Miasta Konina realizowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.

Oferty z zakresu:

 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie wymienionym.

Oferty poprzez generator https://konin.engo.org.pl , lub w formie tradycyjnej (papierowej) proszę składać od 2 stycznia 2019 r. Łączna kwota przewidziana w Budżecie Miasta Konina dla tego zadania to 20 000 zł. Dodatkowe informacje: Marek Kowalczykiewicz, tel. 63 240 10 28, email: marek.kowalczykiewicz@konin.um.gov.pl.

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NGO z obsługi generatora eNGO

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godzinie 16:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie przy ulicy Przemysłowej 3 D odbędzie się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych na temat wprowadzenia przez samorząd miasta Konina generatora eNGO, którego celem jest usprawnienie procedur związanych z przekazywaniem środków finansowych dla NGO na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Korzyści płynące dla NGO wynikające z korzystania z generatora eNGO;

 • wyeliminowanie błędów na etapie składania oferty oraz sprawozdania,
 • ułatwienia związane z komunikacją pomiędzy pracownikami urzędu a organizacjami pozarządowymi,
 • łatwość tworzenia ofert i sprawozdań i ich przejrzystość,
 • dostosowanie do zmian prawnych,
 • łatwy dostęp z dowolnego miejsca.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 grudnia 2018 r. na adres mailowy anna.majchrzak@konin.um.gov.pl lub pod numerem telefonu 63 2401 284.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Konkurs „WOLONTARIUSZ ROKU 2018”

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje współdziałające z wolontariuszami oraz mieszkańców Konina do zgłaszania kandydatów do konkursu „Wolontariusz Roku 2018”.

Konkurs ma na celu promocję idei wolontariatu, jak również osób i instytucji, które przyczyniły się do jej propagowania w Koninie, poprzez bezinteresowną pracę na rzecz innych osób, środowiska lub lokalnej społeczności.

Kandydatów należy zgłaszać elektronicznie w dniach od 29 października do 12 listopada 2018 roku na adres: joanna.morawska@konin.um.gov.pl, w temacie wiadomości wpisując „WOLONTARIUSZ ROKU 2018” oraz nazwę podmiotu, który zgłasza kandydata. Zgłoszenie poza formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1) powinno zawierać skan lub zdjęcie podpisanej przez kandydata: zgody na udział w konkursie (załącznik nr 1a), zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na publikację wizerunku (załącznik nr 2). W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej należy załączyć również oświadczenie opiekuna prawnego (załącznik nr 3).

Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 6 grudnia 2018 roku o godzinie 18:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU (pdf)

Projekt grantowy „Międzynarodowa współpraca się opłaca”

10 mln zł na współpracę ponadnarodową w puli projektu grantowego.

W listopadzie rusza rekrutacja grantobiorców w projekcie: „Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020

Jest to pierwszy tego rodzaju projekt grantowy w Polsce i szansa dla wielu podmiotów na osiągnięcie lepszych rezultatów oraz zdobycie doświadczenia we współpracy z zagranicą.

Przedmiotem grantu jest rozszerzenie projektów dofinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o komponent współpracy ponadnarodowej.

W ramach projektu Grantobiorcy będą mogli wypracować, zaadaptować oraz wdrożyć nowe rozwiązania w partnerstwie podmiotami z krajów należących do Unii Europejskiej.

Dlaczego „Międzynarodowa współpraca się opłaca”?

 • do 100 tys. zł na współpracę ponadnarodową
 • wsparcie ze strony operatora grantów
 • zyskanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej
 • lepszej jakości lub więcej produktów w projekcie
 • nowe rozwiązania do wykorzystania również po zakończeniu projektu
 • nawiązanie partnerstw ponadnarodowych
 • wzrost kompetencji kadry
 • przystępna procedura grantowa
 • kwoty ryczałtowe
 • brak konieczności wnoszenia wkładu własnego

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

Operatorem grantu jest:

 • Profesja Centrum Aktywizacji Zawodowej, z siedzibą w Poznaniu wraz z partnerami:
 • EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze, z siedzibą w Szczecinie
 • Fundacja Partycypacji Społecznej, z siedzibą w Poznaniu
 • Grone NRW, z siedzibą w Dortmundzie w Niemczech

Procedura Grantowa oraz Formularz Zgłoszeniowy są dostępne na stronie projektu grupaprofesja.com/mwso.

Zapraszamy na konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00, osobiście: ul. Sieradzka 4c, Poznań, telefonicznie: 663667883 lub 570683776, mailowo: pytaniapower@grupaprofesja.com.

Spotkanie informacyjne w Poznaniu odbędzie się 11.10.2018 o godz. 9:00 w siedzibie Profesji przy ulicy Sieradzkiej 4c. Zapisy: https://832406-1.evenea.pl/