Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Ogłoszenia dla NGO
Ogłoszenie

W związku z prowadzonym w dniach od 30.06.2017 r. do 31.07.2017 r. naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17), Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia plakat oraz ulotkę dot. przedmiotowego konkursu.

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem konkursu nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 dostępne są na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 61 846 38 23.

Punkt kontaktowy WRPO 2014+
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

 

 

III edycja „Decydujesz, pomagamy” – 50 000 zł na realizację społecznych projektów dla województwa wielkopolskiego.

Startuje III edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy” skierowanego do lokalnych społeczności. Etap zbierania zgłoszeń na realizację kolejnych projektów społecznych będzie trwał do 10 lipca. O tym, które pomysły zostaną zrealizowane, ponownie zadecydują klienci Tesco. Organizacje z wielkopolskiego otrzymają w sumie 10 grantów o łącznej wartości 50 000 zł. Organizatorzy uruchamiają kolejną edycję niedługo po zakończeniu poprzedniej, odpowiadając na ogromne zainteresowanie programem.

 

Konkurs „Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych”

Uprzejmie informujemy, że wraz z dniem 22 czerwca 2017 roku, poprzez Zarządzenie Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Konina, nastąpiły zmiany w regulaminie i wzorze oferty konkursowej.  W regulaminie zostały zmienione punkty 1, 2 oraz 4 rozdziału VI oraz punkt 2 rozdziału VIII. We wzorze oferty zmiany zaszły w rozdziale IV, szczególnie w harmonogramie oraz kalkulacji przewidywanych kosztów.

Bezpośrednie linki do:

Ogłoszenia: https://bip.konin.eu/pdf/org_pozarzadowe/konkursy/2017COP/Ogoszenie-fww-ost.pdf

Wzoru oferty (w formie edytowalnej): https://bip.konin.eu//pdf/org_pozarzadowe/konkursy/2017COP/wzor-oferty-konkurs.doc

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami i do składania wniosków konkursowych.
Konkurs grantowy Pozytywnie Otwarci 2017

Tylko 10 dni pozostało, żeby przygotować zgłoszenie do siódmej edycji konkursu grantowego Pozytywnie Otwarci, którego celem jest popularyzacja profilaktyki HIV/AIDS oraz zwiększanie w społeczeństwie wiedzy o życiu z tym wirusem. Zapraszamy Państwa do udziału lub prosimy o publikowanie na stronach www lub przekazywanie informacji o konkursie organizacjom pozarządowym i placówkom ochrony zdrowia z Państwa terenu.

To już naprawdę ostatni dzwonek na przedstawienie ciekawego projektu dotyczącego HIV/AIDS, na którego realizację można otrzymać grant w wysokości do 20 tys. złotych od firmy Gilead Sciences Poland. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, organy samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia. Zgłoszenia można przesyłać do 30.06.2017 r., a decyduje data stempla pocztowego!

Poniżej przypominamy tegoroczne tematy konkursowe:

 • Edukacja w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową skierowana do osób młodych, prowadzona na imprezach masowych i w przestrzeni miejskiej.
 • Edukacja i aktywizacja osób, które otrzymały wynik pozytywny testu na HIV w celu skrócenia czasu upływającego od momentu wykrycia zakażenia do rozpoczęcia terapii.
 • Edukacja par planujących posiadanie potomstwa w celu zwiększenia liczby testów w kierunku HIV wykonywanych przez kobiety w ciąży.
 • Działania edukacyjne i informacyjne z zakresu HIV/AIDS prowadzone przez infolinię lub inne kanały zakładające komunikację bezpośrednią.

Obowiązujący w tym roku regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.pozytywnieotwarci.pl. Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Dane kontaktowe:
Anna Kaczmarek
Biuro Organizacyjne Pozytywnie Otwarci
Tel: +48 502 213 047
e-mail: biuro@pozytywnieotwarci.pl
Razem w Europie. Jeden cel.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza szkoły, organizacje pozarządowe oraz placówki kształceniowe do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”. Do 20 września 2017 roku czeka na zgłoszenia projektów spotkań młodzieży z Polski i Niemiec poświęconych różnorodności, poszanowaniu praw człowieka i kształtowaniu postawy tolerancji.

Szanowni Państwo!

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”. Czekamy na zgłoszenia projektów spotkań młodzieży poświęconych różnorodności, poszanowaniu praw człowieka i kształtowaniu postawy tolerancji.

 • Kto? Szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, placówki kształceniowe…
 • Dla kogo? Młodzież w wieku od 12 do 26 lat, w uzasadnionych przypadkach także młodsza
 • Co? Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży, również z udziałem uczestników z kraju trzeciego, trwające przynajmniej 4 i nie dłużej niż 28 dni
 • Kiedy? Spotkania młodzieży, które odbędą się w terminie od 1 stycznia do 31 października 2018 r.
 • Gdzie? W Polsce i/lub Niemczech. Mile widziane będą projekty składające się z wizyty
  i rewizyty
 • Jak się zgłaszać? Do dnia 20 września 2017 r. należy przesłać szkic projektu, korzystając
  z formularza zgłoszeniowego. Opis projektu musi być sporządzony w języku polskim
  i niemieckim.

Najciekawsze projekty, 10 w kategorii „wymiana szkolna” i 10 w kategorii „wymiana pozaszkolna”, otrzymają dofinansowanie w wysokości do 150% stawek ryczałtowych PNWM. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 3000 euro dla każdego z partnerów projektu.

Wszelkie informacje o konkursie, a także formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej PNWM: www.pnwm.org/nagroda
Decydujesz, pomagamy

Ruszyła III edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy” organizowanego przez Tesco Spółka z o.o., w ramach którego w całej Polsce na ręce organizacji i społeczników trafi aż 130 grantów o łącznej wartości 650 000 zł na realizację projektów skierowanych do lokalnych społeczności. Z czego przyznanych będzie po kilkanaście w każdym województwie.

Link do szczegółowych informacji o konkursie i do regulaminu: https://pomagamy.tesco.pl/about
Bezpłatne szkolenie w Poznaniu dnia 24 maja dla organizacji pozarządowych

Program "Europa dla obywateli" zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu w Poznaniu dnia 24 maja. Do udziału zaproszeni są przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu oraz instytucji i innych organizacji zaangażowanych w obszarze społeczeństwa obywatelskiego. Celem szkolenia ma być "przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się również o priorytetach programu, omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy podczas przygotowania aplikacji." Załączamy link do opisu szkolenia wraz z formularzem rejestracyjnym.

http://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkania-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli-poznan-rzeszow/
Pozytywnie Otwarci 2017 - zapraszamy do udziału w konkursie!

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością informuję, że dziś ruszyła siódma już edycja konkursu Pozytywnie Otwarci, którego podstawowym celem jest, jak zawsze, profilaktyka HIV/AIDS oraz zwiększanie w społeczeństwie wiedzy o życiu z tym wirusem. Informacje o tegorocznych tematach konkursowych i obowiązującym w tym roku regulaminie oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie www.pozytywnieotwarci.pl.

Przypominam, że autorzy najciekawszych – zdaniem Kapituły – projektów otrzymają na ich realizację granty do 20 tys. złotych od firmy Gilead Sciences Poland.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 30.06.2017 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi w październiku 2017. Uroczyste wręczenie statuetek i przekazanie grantów przewidziane jest na przełom listopada i grudnia, a odbędzie się przy okazji warszawskich obchodów Światowego Dnia AIDS.
Wielkopolska Wiara 2017

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017!

To już kolejna szansa na uzyskanie dofinansowania na działania lokalne w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara!

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2017 r. o godz.15.00 w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 1-3 w Koninie.

Do udziału zapraszamy aktywnych mieszkańców i liderów, a także  grupy nieformalne, samopomocowe i młode organizacje pozarządowe z terenu Konina.

Na spotkaniu nasz doradca przedstawi Państwu informacje dotyczące Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara oraz odpowie na Państwa pytania i wątpliwości.

W ramach konkursu przyznajemy mikrodotacje nawet do 5 tys. zł., a łączna pula przeznaczona na mikrodotacje to minimum 685 tys. zł. Regulamin konkursu, generator, wzór formularza ofert oraz kontakty do doradców dostępne będą na stronie www.pisop.org.pl/fio.

Projekt Wielkopolska Wiara dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2017 w ramach programu Pajacyk

Od 15 marca do 30 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2017.

O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu http://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia.

Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: http://www.pajacyk.pl/nabor/.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl.

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania w roku szkolnym 2017 drogą telefoniczną lub mailową.

Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 1 czerwca 2017 roku.
SZKOLENIE DLA ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

czyli jak efektywnie w praktyce zarządzać bezpieczeństwem danych osobowych.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie KIG, ul. Zakładowa 11, Konin. Termin: 28.03.2017 r. Godz. 09.00 - 15.00.

Więcej informacji http://kig.konin.pl/aktualnosci/491/szkolenie-dla-administratorow-bezpieczenstwa-informacji
Działamy Razem dla Rodziny

Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom zapraszają organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski do udziału w konkursie na mikrogranty „Działamy Razem dla Rodziny” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w zakresie aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Kwota udzielanego mikrograntu to 5000 zł. Głównym założeniem projektu jest zachęcenie lokalnych organizacji i mieszkańców do działań dla dobra wspólnego.

Każdy podmiot może realizować najwięcej dwa projekty, a każdy z nich powinien trwać co najmniej 90 dni (okres realizacji od 20 kwietnia do 30 października 2017 r.). Ubiegający się o wsparcie będą mogli liczyć na doradztwo ekspertów tak w trakcie składania wniosku, jak i później w trakcie realizacji zadania oraz jego rozliczania. Do ich dyspozycji będzie także infolinia obsługiwana w każdy wtorek w godzinach 8.00-11.00 oraz czwartek 12.00-15.00 pod numerem telefonu 784 878 240 . Ponadto zachęcamy do korzystania z kontaktu mailowego pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe będzie można znaleźć od 15 marca 2017 roku na stronie internetowej  www.dzialamyrazem.pl.

Nabór rozpoczyna się 15 marca 2017 r.
Uwaga!!!Spotkanie dla organizacji, instytucji i osób działających na rzecz seniorów, dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnościami!

Masz poczucie że dotychczasowe rozwiązania i usługi opiekuńcze dedykowane seniorom i osobom z niepełnosprawnościami nie są efektywne? Chcesz podzielić się swoim spojrzeniem, wiedzą i doświadczeniem, a także określić realne potrzeby tej grupy?

Zapisz się na warsztat fokusowy – "Strefa innowacyjnego partnerstwa”, na którym poza określeniem potrzeb, zajmiemy się także tworzeniem pomysłów na innowacje społeczne w obszarze usług opiekuńczych dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Celem warsztatu jest nie tylko wymiana poglądów i określenie potrzeb – ale przede wszystkim inkubowanie pomysłów na nowe mikro rozwiązania, które poprawią sytuację seniorów i osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. W warsztacie łącznie zabierze udział około 15 osób (specjaliści różnych sektorów). Ilość miejsc ograniczona.

Warsztat realizowany jest w ramach projektu "Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych", który Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje od września ubiegłego roku,  a najlepsze pomysły na innowacje mają szansę na przetestowanie w ramach grantu (50 tys.zł).

KIEDY?

6 lutego 2017r. – godz. 9-14, warsztat poświęcony potrzebom i rozwiązaniom dla seniorów

7 lutego  2017r. – godz. 9-14, warsztat poświęcony potrzebom i rozwiązaniom dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami

9 lutego 2017 r. – godz. 9-14, warsztat poświęcony potrzebom dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunom

GDZIE: I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie, ul. Adama Mickiewicza 14, 62-500 Konin

Obowiązują zapisy: agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl, Tel. 061 85 67-326.

Więcej informacji o projekcie na stronie:

http://www.inkubatorwins.pl/

*Projekt realizowany  jest  w  ramach  konkursu  Ministerstwa  Rozwoju  w  IV  Osi  Priorytetowej  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, jest współfinansowany ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Dofinansowanie projektu z UE: 2612211,64 zł. Lider Projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Partnerzy Projektu: Miasto Poznań, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych i pracowników samorządowych

Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie uprzejmie zaprasza na szkolenie dla organizacji pozarządowych i pracowników samorządowych, które odbędzie się 14.12.2016r. o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.

Celem szkolenia jest między innymi zakres praktycznego stosowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu (Dz.U. z 2015r pozycja 2178) oraz inne zagadnienia związane z rozliczeniami organizacji pozarządowych.

Plan szkolenia:

1. Przychody, koszty uzyskania przychodu oraz dochód  w podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

3. Zasady i terminy sporządzania zeznania CIT-8 oraz najczęściej popełniane błędy w składanym zeznaniu.

4. Uproszczona ewidencja dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Szkolenie będzie prowadzone przez Panią Ewę Ładecką Starszego Specjalistę Referenta Czynności Sprawdzających Urzędu Skarbowego w Koninie.

Prosimy zgłaszanie pytań do prowadzącej szkolenie oraz zgłoszenie swego udziału w szkoleniu do dnia 12 grudnia 2016 r. za pomocą formularza:      

https://goo.gl/forms/bR6wl0NaHTWkM2sb2
SuperNOVA i Przedsiębiorca z sercem

Organizacje samorządowe i przedsiębiorcy wspierający działalność NGO zostaną nagrodzeni. Właśnie ruszają konkursy o tytuły: SuperNOVA organizacji pozarządowych i Przedsiębiorca z sercem. Głosować będzie można poprzez specjalny formularz w internecie. Głosowanie potrwa do 30 listopada br. Konkursy objęte patronatem Józefa Nowickiego Prezydenta Miasta Konina ogłasza Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Konkurs SuperNOVA ma na celu uhonorowanie organizacji pozarządowych, które w szczególny sposób wyróżniły się w tym roku. - „Zabłysnęły” działalnością, zostały zauważone przez mieszkańców Konina i same organizacje. Chcemy, by każdy mógł wybrać to co najbardziej go poruszyło w działalności konińskich organizacji – mówi Piotr Pęcherski prezes KRDPP. Nominacje przyjmowane będą do 15 listopada. Później lista organizacji zostanie opublikowana na www.konin.pl i ruszy głosowanie elektroniczne.

Kandydatów do tytułu „Przedsiębiorca z sercem” zgłoszą same organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie miasta Konina. Wyboru laureatów dokona kapituła konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 grudnia br, podczas gali z okazji Dnia Wolontariusza w Konińskim Domu Kultury.

Więcej informacji https://www.facebook.com/events/1121830611187294/.
„Nóż w wodzie” z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących – 6 października 2016 w Domu Kultury Oskard w Koninie.
W czwartek 6 października o godzinie 18:00 zapraszamy na pierwsze wydarzenie w Koninie organizowane przez Future Voice System oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Dom Kultury Oskard w ramach projektu „Arcydzieła filmowe bez barier. Kultura Dostępna w Wielkopolsce”. 

Tym razem sięgamy po klasykę polskiego kina „Nóż w wodzie” – pełnometrażowy debiut filmowy Romana Polańskiego, pierwszy polski film, który dostał nominację do Oscara w kategorii Najlepszy Film Obcojęzyczny w 1963 roku i zapoczątkował międzynarodową karierę reżysera. Zaskakuje dojrzałością tematu, umiejętnością inscenizacji, zdradza cechy późniejszej twórczości reżysera. Film stał się przepustką do międzynarodowej kariery Romana Polańskiego. „Nóż w wodzie”  to atrakcyjność tematu, uniwersalna treść i mistrzowska reżyseria dramatu rozegranego między trzema postaciami skazanymi na siebie na ciasnym pokładzie jachtu w posezonowym pejzażu mazurskich jezior.

Pokaz filmu „Nóż w wodzie” bez barier – zapewniamy audiodeskrypcję dla osób z dysfunkcją wzroku i napisami dla osób niesłyszących. Pokaz poprzedzony zostanie krótką prelekcją tłumaczoną na język migowy. Podczas seansu audiodeskrypcja będzie słyszana przez wszystkich widzów na sali.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny jednak wymagana jest wcześniejsza rezerwacja biletów. Decyduje kolejność zgłoszeń. Odbiór wejściówek na 20 minut przed seansem w kasie Kina Oskard (na podstawie dokonanej rezerwacji).

Seans odbędzie się w sali studyjnej Domu Kultury Oskard.

Zgłoszenia przyjmuje Natalia Jarmużek-Troczyńska e-mail: natalia.jarmuzek@futurevoicesystem.pl

Partnerem pokazu jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Dom Kultury Oskard i Studio Filmowe KADR.

Projekt „Arcydzieła filmowe bez barier. Kultura Dostępna w Wielkopolsce” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Informacja o wydarzeniu jest dostępna również na naszej stronie internetowej: www.futurevoicesystem.pl

Serdecznie zapraszamy!
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z Konina

Termin: 15 – 16 października 2016 r.

Czas trwania:  dwudniowe szkolenie o charakterze warsztatowym

 • I dzień  godz. 9:00 -16:00
 • II dzień godz. 9:00 -16:00

Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1 i 3

Program szkolenia:

Promocja NGO – czy można promować działalność organizacji pozarządowych bez nakładów finansowych?

 • cele promocji: pod kątem pozyskiwania pieniędzy i ludzi
 • po co promocja, gdzie się promować, jak to robić, kto się tym zajmie?
 • jak organizować kampanie promocyjne i docierać do potencjalnych darczyńców?
 • bezpłatne narzędzia promocji (fc, mailing, blogi, strona www) – strona techniczna i formy przekazu
 • finasowanie społecznościowe – czym jest i jak promować projekty?
 • współpraca z mediami, wystąpienia publiczne
 • pozyskiwanie ludzi do współpracy
 • czego od ludzi potrzebujemy i co im damy w zamian – formułowanie jasnych oczekiwań i oferty dla potencjalnych współpracowników
 • procedury związane z wolontariatem i praktyki budujące wizerunek organizacji w tym zakresie.

Co nas łączy, co nas dzieli – obszary współpracy NGO

 • jak budować partnerstwa i współpracę – co sprzyja, co utrudnia, korzyści ze współpracy
 • poznanie się organizacji, wymiana doświadczeń – spotkanie moderowane  (np. word cafe)
 • poszukiwanie konkretnych obszarów do współpracy konińskich NGO
 • wypracowanie rekomendacji dla Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego nt. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Prowadzący:

Grzegorz Idziak

Trener umiejętności społecznych. Absolwent szkoły trenerskiej i członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Absolwent podyplomowych studiów z zakresu marketingu i zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu oraz studiów podyplomowych z zakresu coachingu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Współautor i koordynator projektów społecznych i kampanii o charakterze promocyjnym. Od roku 2004 przygotowuje i prowadzi szkolenia z zakresu przywództwa i liderstwa, współpracy zespołowej, pozyskiwania środków, funkcjonowania organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, konsultacji społecznych, współpracy JST i NGO, wystąpień publicznych, komunikacji interpersonalnej i społecznej, budowania partnerstw, marketingu organizacji społecznych, wykorzystywania nowoczesnych technologii w zarządzaniu zespołami i w edukacji.

Marta Cielińska

Trenerka umiejętności społecznych. Absolwentka studiów z zakresu ekonomii i zarządzania oraz szkół trenerskich CEL i FLIS. Od 2008 r. związana z działalnością w organizacjach pozarządowych. Organizatorka i współorganizatorka projektów i wydarzeń o charakterze społecznym i kulturalnym (konkursy wiedzy dla młodzieży, koncerty, festyny). Autorka programów i reportaży społecznych w regionalnym oddziale TVP (2007-2011).Od 2012 r. prowadzi szkolenia dla NGO z zakresu przywództwa i zarządzania zespołami, współpracy międzysektorowej, wystąpień publicznych, współpracy z mediami oraz promocji NGO.

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać telefonicznie:
Centrum Organizacji Pozarządowych
nr tel. (63) 240 12 84

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!
Równać szanse 2016

Do 25 października 2016 r., do godziny 12.00, trwa nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej
niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenie, w tym OSP, a także biblioteki i domy kultury z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Więcej informacji, w tym wzór formularza wniosku i zasady konkursu na stronie internetowej programu: www.rownacszanse.pl oraz na stronie Operatora – Stowarzyszenia Instytut Zachodni z Poznania http://www.siz.poznan.pl/regionalny-konkurs-grantowy-2016/
Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra

Zapraszamy do zapoznania się z nowym przedsięwzięciem realizowanym przez DGA. A mianowicie Projektem "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra" (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) polegającym na udzielaniu grantów na innowacyjne pomysły w temacie usługi opiekuńcze dla osób zależnych, z których najlepsze zostaną upowszechnione na szeroką skalę (Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju).

Informacje dot. Projektu zamieszczone są na stronie projektowej pod adresem: www.inkubatorwielkichjutra.pl. Osoby zainteresowane znajdą dane do kontaktu w Zakładce: Kontakt.
Konkurs - Edukacja globalna

Fundacja Edukacja dla Demokracji ogłosiła konkurs kierowany do organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji globalnej. Dopuszczalny okres realizacji projektów: 12 września – 30 listopada 2016 r.

Termin składania wniosków upływa 12 sierpnia 2016 r.

W ramach konkursu dostępne są dwie ścieżki grantowe:

 • ścieżka A – kwota dofinansowania od 20 tys.  do 35 tys. zł (dla organizacji, z większym doświadczeniem w edukacji globalnej)
 • ścieżka B – kwota dofinansowania do 8 tys. zł (dla organizacji bez doświadczenia w edukacji globalnej lub z niewielkim doświadczeniem).

Więcej informacji: o konkursie:  http://fed.org.pl/globalna/oferta/, http://fed.org.pl/globalna/o-programie/
1% podatku! Zmiany!

Czekają nas zmiany dotyczące przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP).  19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie, które określiło zasady kampanii zachęcających do przekazywania 1 % podatku dochodowego dla OPP. Więcej informacji: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/organizacje-pozarzadowe/art,8100,1-podatku-zmiany-w-promocji.html.
Szanowne organizacje,

od 1 lipca 2016r wejdą w życie nowe przepisy ordynacji podatkowej, którą ogólnie możemy nazwać konstytucją podatkową. Nowelizacja przewiduje istotną zmianę dla prowadzących księgi w formie elektronicznej wprowadzając Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Jego struktura określona w oddzielnych przepisach obejmuje m.in. rejestry podatku VAT (zakupy i sprzedaż), czy zapisy ksiąg.

Obowiązek dostarczania organom skarbowym plików wprowadzany jest w czasie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Przepisy przejściowe nie wspominają jednak o podmiotach nie będących przedsiębiorcami, a takiego statusu nie ma większość organizacji pozarządowych (zarówno stowarzyszeń jak i fundacji).

Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego poleca zwrócenie uwagi na tę zmianę i spytanie swoich księgowych o gotowość programową do wprowadzanych zmian.

Na chwilę obecną nie wiadomo jak skrupulatnie obowiązek ten będzie egzekwowany od organizacji. W związku z tym, że nowelizacja przepisów może pociągnąć za sobą spore wydatki (koszt oprogramowania lub kar za nie dostarczanie pliku) będziemy monitorować interpretacje organów skarbowych i zawiadamiać Was na bieżąco.

Z wakacyjnymi pozdrowieniami od członkiń i członków

Piotr Pęcherski
Przewodniczący KRDPP
Szanowni Państwo!

Od 13 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. trwają konsultacje społeczne  do projektu Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Szczegóły pod linkiem:  https://bip.konin.eu/index.php?d=pubkon2017

W ramach ogłoszonych konsultacji zapraszamy na otwarte spotkania konsultacyjne w terminach:

 • 22 czerwca (środa) o godzinie 10:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1 i 3
 • 5 lipca (wtorek) o godzinie 17:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1 i 3.Wchodzi w życie nowelizacja stowarzyszeń!

Dziś, 20 maja 2016 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy prawo o stowarzyszeniach. Portal organizacji pozarządowych NGO.PL zebrał najważniejsze informacje i przygotował wyczerpującą informację na temat przyjętych zmian. Szczegóły: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1916067.html.
Projekt „Do Startu! Gotowi? Start!”

W imieniu Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju we współpracy z Centrum PISOP zachęcamy Państwa do wsparcia przy rekrutacji uczestników do kompleksowego cyklu szkoleniowo-doradczego pn. Akademia Liderów Społecznych i rozpowszechnienie informacji o projekcie pn. „Do Startu! Gotowi? Start!” wśród odbiorców Państwa działań.

Inicjatywa powołania Akademii powstała w odniesieniu m.in. do wyników badań, mówiących o słabnącym zaangażowaniu społecznym Wielkopolan. Aż 40% z nich przyznaje, że tacy ludzie jak oni, nie mają nic do powiedzenia, jeśli chodzi o działanie samorządu, a jeszcze większa część mieszkańców naszego województwa (63%) deklaruje, iż ich kontakt z sąsiadami ogranicza się jedynie do przywitania. Jeśli tak jak my, uważacie Państwo, że w Wielkopolanach drzemie potencjał do działania na rzecz społeczności lokalnych, jeśli znają Państwo osoby, które aktywnie działają lub mogłyby działać na rzecz swojego miejsca zamieszkania, pełnić rolę Liderów społecznych, wspólnie zachęćmy ich do wzięcia udziału w Akademii Liderów Społecznych!

Do udziału zapraszamy: pełnoletnich mieszkańców Wielkopolski (w szczególności z Poznania, Piły, Kalisza, Konina i ich okolic): przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu, placówek oświatowych, nauczycieli, studentów, działaczy społecznych. Najważniejsze, aby osoba ta znała środowisko lokalne, chciała działać na jego rzecz, była otwarta na współpracę z innymi.

Wszystkie niezbędne informacje wraz z formularzem zgłoszeniowych dostępne są na stronie Centrum PISOP – www.pisop.org.pl
Szczegółowe informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem 61 8519134 oraz za pośrednictwem e-mail: katarzyna.jasik@pisop.org.pl

Akademia Liderów Społecznych jest elementem projektu pn. „DO STARTU! GOTOWI? START!”, współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Z góry dziękujemy za okazaną pomoc!

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy
„Zrób coś dobrego dla Twojej okolicy” – Annie Sloan odnowi 25 miejsc ważnych dla lokalnych społeczności

Biblioteki, świetlice, domy kultury, kluby sportowe i inne ważne miejsca dla lokalnych społeczności –  dwadzieścia pięć takich miejsc z całego świata zostanie odnowionych przez Annie Sloan, brytyjską dekoratorkę i założycielkę marki farb kredowych Chalk Paint. Zgłoszenia można wysyłać tylko do końca kwietnia.

W ramach akcji „25 Project” każdy może zgłosić wybrane przez siebie miejsce, które jest ważne dla lokalnej społeczności. Do akcji nominować można: biblioteki, domy kultury, świetlice, kluby sportowe, centra młodzieżowe, kina studyjne, salki teatralne, przedszkola itp.

Zgłoszenia przyjmowane są tylko do końca kwietnia na stronie www.anniesloan.com/25project. W formularzu należy podać: imię, nazwisko, nazwę i adres nominowanego miejsca, krótkie uzasadnienie w języku angielskim oraz link do strony www i zdjęcie zgłaszanego miejsca.

Zwycięskie miejsca zostaną wyposażone w zestawy produktów niezbędnych do renowacji, m.in.: farby kredowe, farby ścienne, pędzle, woski, tkaniny, szablony do malowania i inne.

Annie Sloan – inicjatorka akcji:

„Wszystko zaczęło się od tego, kiedy wspólnie z moimi współpracownikami i mieszkańcami Oxfordu odnowiliśmy jedną z tutejszych świetlic. Wspólna praca, energia i pozytywny wpływ metamorfozy na otoczenie zmotywowały nas do zorganizowania międzynarodowej akcji społecznej”.

Monika Gawinecka – przedstawicielka Annie Sloan w Polsce:

„W Polsce jest wiele rewelacyjnych inicjatyw lokalnych, które mają szanse na wsparcie. Jestem przekonana, że w gronie wybranych 25 miejsc znajdzie się co najmniej jedno z naszego kraju. Pod warunkiem, że się zgłoszą! Dlatego staramy się dotrzeć z informacją o tej akcji do jak najszerszego grona mieszkańców, stowarzyszeń i organizacji”.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na globalnej stronie www.anniesloan.com/25project oraz w lokalnych sklepach Annie Sloan w Polsce. Lista sklepów na stronie www.farbyanniesloan.pl.

O Annie Sloan

Annie Sloan jest brytyjską dekoratorką, twórczynią marki farb kredowych Chalk Paint™ decorative paint by Annie Sloan, która obchodzi właśnie swoje 25-lecie. Jest autorką ponad 20 książek o wnętrzach, malowaniu i kolorach, wydanych w 11 językach i sprzedanych w ponad 2 milionach egzemplarzy na całym świecie.

Zapowiedź akcji na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=4IcfRHYbs_o

Kontakt dla mediów

Justyna Kozioł

+48 609 332 229

hello@justynakoziol.com
Program grantowy „Decydujesz, pomagamy”

W imieniu firmy Tesco Polska serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z całego województwa wielkopolskiego do udziału w programie grantowym „Decydujesz, pomagamy”.

Jest to nowy program, w którym lokalne organizacje mogą zdobyć granty w wysokości 5000 zł na realizację projektów dedykowanych lokalnej społeczności. Zakres tematyczny programu jest bardzo szeroki – od rewitalizacji przestrzeni miejskiej, edukacji dzieci i młodzieży, promocji zdrowia, zajęcia dla seniorów po poprawę jakości życia mieszkańców i in.  Zasady uczestnictwa są proste. Wystarczy wysłać wniosek przez formularz dostępny na stronie www.tesco.pl/pomagamy  w terminie do 3 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu www.tesco.pl/pomagamy oraz w dokumencie „Informacja o programie” http://pomagamy.tesco.pl/files/pl/informacja_o_programie.pdf.

W  województwie wielkopolskim do zdobycia jest w sumie aż 12 grantów, każdy po 5 000 zł. Co ważne, w programie mogą wziąć również udział grupy nieformalne, czyli aktywni obywatele, którzy chcieliby coś zmienić w swoim otoczeniu.
Szkolenie 2 – 3 kwietnia 2016 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Źródła finansowania działań organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz społeczności lokalnych”

Termin: 2 – 3 kwietnia 2016 r.

Czas trwania: 2 dniowe spotkania o charakterze warsztatowym

I dzień od godz. 10.00 do 18.00 + konsultacje
II dzień od 10.00 do 14.00 + konsultacje

Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1 i 3.

Prowadząca: Joanna Kalińska, trener związany ze środowiskiem organizacji pozarządowych, autorka kilkunastu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych skierowanych na wzmocnienie III sektora, koordynatorka projektów społecznych i edukacyjnych, współautorka programów
edukacyjnych z zakresu pozyskiwania środków i zarządzania projektami.

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, grupy nieformalne, osoby zainteresowane pozyskiwaniem funduszy dla społeczności lokalnych.

Program szkolenia:
1) Wprowadzenie do tematu finansowania działań na rzecz środowiska lokalnego.

2) Pozyskiwanie wiedzy o funduszach (gdzie? co? i jak?), wybór źródła finansowania inicjatyw.

3) Przegląd aktualnych źródeł finansowania NGO - dotacje (wysokość, środki własne, terminy, ogólne zasady):

 • otwarte konkursy ofert,
 • przegląd funduszy fundacji bankowych (Citi Bank, BZWBK, i inne),
 • granty organizacji pozarządowych – Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Batorego, Fundacja Orange, Fundacja PZU, Lokalne Grupy Działania i inne,
 • dotacje samorządu wojewódzkiego i programy ministerialne,
 • fundusze i programy UE - EFS (ekonomia społeczna, małe granty itp.) – ogólne zasady i inne zgodne z zakresem działalności organizacji, których przedstawiciele będą brać udział szkoleniu.

4) Zasady planowania projektowego – od pomysłu do rozliczenia, jak spełnić oczekiwania grantodawca, najczęściej popełniane błędy w planowaniu projektowym.

5) Konsultacje indywidualne.

Czego nauczycie się Państwo na szkoleniu?

Poznacie nowe źródła finansowania projektów - ugruntujecie/poszerzycie wiedzę na temat źródeł finansowania dla swojej organizacji/grupy nieformalnej/społeczności lokalnej.

Poznacie rodzaje i zasady przyznawania/aplikowania o dotację w omawianych źródłach finansowania, wymienicie się doświadczeniem i wiedzą z uczestnikami warsztatu o źródłach finansowania.

Nauczycie się planować działania projektowe w oparciu o rzeczywiste potrzeby swojego środowiska lokalnego.

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać telefonicznie:

Centrum Organizacji Pozarządowych nr tel. (63) 240 12 84
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!
Drogie Organizacje,

już niebawem Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego we współpracy z Prezydentem Miasta Konina, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie oraz Instytutem Technologii sp.z o.o. po raz kolejny przeprowadzi na szeroką skalę badania ankietowe działających w Koninie organizacji pozarządowych. W kwietniu do organizacji dotrą ankieterzy (studenci PWSZ, wyposażeni w stosowne identyfikatory), którzy przeprowadzą ankietę.
 
Celem niniejszej ankiety jest zebranie aktualnych danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Konina. Przekazane przez Państwa informacje posłużą do aktualizacji bazy danych i poznania specyfiki oraz potrzeb konińskiego sektora pozarządowego.
 
Badaniom poddane zostaną organizacje widniejące w bazie na https://bip.konin.eu/index.php?d=baza_cop
(jeśli brakuje tam Waszej organizacji, to prosimy o pilny kontakt z Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84, e-mail: anna.majchrzak@konin.um.gov.pl)
 
w imieniu Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Piotr Pęcherski
Przewodniczący14 marca 2016 r.

Centrum PISOP zaprasza!


Wszystkich przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych i członków grup nieformalnych i samopomocowych do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 17.03.2016 r w godzinach 11:00 - 14:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych ( 3 Maja 1-3) w Koninie.


W trakcie spotkania opowiemy o:
- Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016 – o zasadach aplikowania, Regulaminie Konkursu i uprawnionych do składania ofert. Tym razem do  rozdysponowania  aż 760.000 zł
- tworzeniu projektów i pozyskiwaniu środków na działania społeczne


Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara organizowany jest w ramach projektu „Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Warsztat z tworzenia projektów i pozyskiwania środków na działania organizowany jest w ramach projektu „Aktywnie w Koninie” współfinansowanego ze środków Miasta Konina.
2 marca 2016 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Fundacje, Stowarzyszenia i Spółdzielnie Socjalne do udziału w nagraniu spotu reklamowego mającego na celu pozostawienie 1% podatku w Wielkopolsce.

Polub i udostępnij wydarzenie na facebooku https://www.facebook.com/events/540932102752747/

Spotkajmy się razem jako społeczność subregionu konińskiego 5 marca 2016 roku o godz 16:00 / 16:30 na Hali Sportowej przy ul. Popiełuszki 2a w Koninie (link do mapy https://goo.gl/maps/joTMXGmUEtT2) kibicując konińskim Mustangom podczas Polskiej Ligii Koszykówki na Wózkach polub to wydarzenie: https://www.facebook.com/events/443748359165600/

Akcja dotyczy organizacji wspólnej inicjatywy jaką jest produkcja SPOTU promującego organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej działające na obszarze regionu Wielkopolski. Celem całego przedsięwzięcia jest zachęcenie Wielkopolan do przekazywania swojego 1% podatku od dochodu na organizacje pożytku publicznego działających na terenie Wielkopolski.

Bohaterami kampanii mają być uczestnicy obszaru działalności NGO, czyli osoby na co dzień działające w ramach III sektora. Uczestnicy wystąpią z różnymi dla nich charakterystycznymi elementami np. z psami, osoby na wózkach, z pracami,  które wykonali samodzielnie. Przedsięwzięcie pozbawione będzie medialnych i znanych ambasadorów.

Ważna kwestia – osoby występujące w spocie muszą zostać poinformowane, że uczestniczą w przedsięwzięciu, które ukarze się w telewizji, czyli zostanie upubliczniony ich wizerunek. Wszystkie dzieci, które miały by uczestniczyć w spocie, muszą dostarczyć oświadczenia od rodziców/opiekunów dot. zgody na udostepnienie wizerunku. 

Spotkajmy się razem jako społeczność subregionu konińskiego , 5 marca 2016 roku o godz 16:00 / 16:30 na Hali Sportowej przy ul. Popiełuszki 2a. Stwórzmy razem akcję, która będzie pokazywać nasze miasto, nasze pasje, chęć działania, zaangażowanie oraz obszar działalności organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. Niech akcja będzie zarówno spontaniczna, kolorowa jak i wesoła. Niech tego dnia nie zabraknie BANERÓW, TRANSPARENTÓW, FLAG - dotyczących miejscowości. Przygotowana przez Was akcja zostanie sfilmowana przez operatorów telewizji a następnie w połowie marca 2016 r.

SPOT emitowany będzie na antenie regionalnego programu Telewizji Polskiej S.A. a następnie będzie do Państwo dyspozycji.

Promujemy IDEĘ a nie daną organizację, dlatego prosimy o nieumieszczanie nazw organizacji na transparentach a jedynie nazw reprezentowanych przez nas miejscowości.

Organizacja nagrania po stronie Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu.
Konin, dnia 2.12.2015 r.

Szanowni Państwo

Z dniem 1 stycznia 2016 roku w życie wchodzą znowelizowane przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Pośród wielu zmian, jaki ustawodawca wprowadził do ustawy, nowelizacji uległa między innymi treść art. 7 ust. 1 pkt. 5 na mocy którego nieruchomości, którymi władają stowarzyszenia zwolnione są od podatku od nieruchomości z uwagi na, to że są zajęte na potrzeby prowadzenia przez nie statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.

Od 1 stycznia 2016 roku ze zwolnienia od podatku od nieruchomości będą mogły korzystać grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.

Tym samym jeżeli nadmienione wyżej grunty lub budynki będą służyły również innym celom niż te, które określone zostały w zwolnieniu, to wówczas nie będzie ono mogło być stosowane.

Z poważaniem

Ewa Walczak

Kierownik Wydziału Podatków i Opłat
Zarząd Fundacji "Pełnym głosem" oraz Zakład Pracy Socjalnej i Społeczno-Ekonomicznego Zespołu Badawczego PWSZ w Koninie zaprasza na otwarte seminarium badawcze "KOBIETY NA RYNKU PRACY- PERSPEKTYWY I WYZWANIA", które odbędzie się 30 listopada o godz. 11:30 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przy ul. Popiełuszki 4, sala 50.

Program seminarium.pdf

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzące w Koninie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej poszukuje nowych pracowników. Stowarzyszenie zaprasza do współpracy ludzi pasjonujących się ekonomią społeczną, lubiących pracę z ludźmi, chcących realnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość społeczną. Więcej szczegółów na temat oferty można znaleźć pod poniższym linkiem:

http://www.pracuj.pl/poznaj-pracodawce/stowarzyszenie-na-rzecz-spoldzielni-socjalnych,20205929/praca

Zapraszamy do aplikowania!
9 listopada w siedzibie KOWES w Koninie przy ulicy 3 maja 26 odbędą się drzwi otwarte ekonomii społecznej.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane ekonomią społeczną, działające w ramach organizacji pozarządowych oraz te które myślą o powołaniu własnej organizacji. Odpowiemy na wszystkie pytania!

Od godziny 10:00 pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej - specjaliści z zakresu prawa, finansów, doradztwa biznesowego i marketingu będą do Waszej dyspozycji.

Serdecznie zapraszamy już w najbliższy poniedziałek!

https://www.facebook.com/events/1618443148409364/
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Koninie poszukuje do pracy nowych współpracowników. Wszelkie informacje na temat rekrutacji znajdą Państwo na stronie: http://www.pracuj.pl/poznaj-pracodawce/stowarzyszenie-na-rzecz-spoldzielni-socjalnych,20205929/praca

Serdecznie zapraszamy również na stronę Stowarzyszenia: http://www.spoldzielnie.org/
3 września 2015 r.

12.09.2015 (sobota) organizowany jest Warszawski Kongres Kobiet w hali Torwar w Warszawie. Nasza fundacja szykuje krótki program artystyczny, który będzie trwał około 25 minut. Z Fundacji "Otwarcie" jedzie około 30 osób i mamy około 10 wolnych miejsc w autokarze, gdzie śmiało możecie się do nas przyłączyć i pobawić oraz zintegrować. Jak najbardziej możecie się do naszego programu artystycznego przyłączyć na zasadzie: możecie z nami potańczyć na scenie lub  po poprostu nam potowarzyszyć :)

Wyjazd 12.09,2015 (sobota) odbędzie się w godzinach wczesnoporannych około 6.30 sprzed siedziby Fundacji Otwarcie ul. Kilińskiego, konkretną godzinę podam wam jeszcze w przyszłym tygodniu.

W przypadku udziału osób niepełnoletnich potrzebna jest na piśmie zgoda rodzica/opiekuna. W przypadku osób pełnoletnich podanie peselu do listy ubezpieczenia.

Prosiłabym Was o informacje napoźniej dot tego piątku 4.09 do godziny 18.00 czy ktoś byłby chętny na wyjazd do Warszawy z podaną liczbą osób i peselami. Oczywiście wyjazd jest bezpłatny. Dodam, że powrót do Konina planowany jest około godziny 16.00 może 17.00.

Pozdrawiam
Lucyna Sapalska
tel. kontaktowy 691-816-508
3 września 2015 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu serdecznie zapraszają na bezpłatne seminaria dla pracodawców nt. "Jak uniknąć wypadku w Twojej firmie"

Celem seminarium jest zapoznanie z aktualnymi, obowiązkowymi wymaganiami dotyczącymi przepisów prawa pracy m.in zatrudniania pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy w tym m.in. postepowania wypadkowego, ryzyka zawodowego, zagrożeń występujących w zakładzie pracy a także pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach seminarium dowiedzieć się będzie można o możliwości dofinansowaniaprzez ZUS poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Seminarium prowadzone będzie przez praktyków z zakresu prawa pracy i bhp i ubezpieczeń społecznych z Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe oraz materiały edukacyjne wydane przez ZUS i PIP.

Seminarium odbędzie się: 15 września 2015r. od 9.00 do 15.00 w siedzibie Inspektoratu ZUS w Koninie, przy ul. Św. M. Kolbego 1 pok. 102 c

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona - decydujekolejność zgłoszeń.

Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie przybycia do 11 września 2015r.

Potwierdzenie oraz ewentualne zapytania dotyczące seminarium proszę kierować na:

 • e-mail: joanna.jerzycka@zus.pl
 • telefonicznie: 61 841-60-43 lub 61 841-68-54
 • korespondencyjnie: ZUS I Oddział w Poznaniu 

Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań 
Szanowni Państwo ogłaszamy rekrutację na następujące szkolenia:

1)

"Świadczenia długoterminowe - renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta z ubezpieczenia wypadkowego oraz socjalna" - termin 22.09.2015 r. od godz. 10:00 w siedzibie COP w Koninie (prezentacja) - Alicja Zaroda pracownik wydziału świadczeń - emerytalno-rentowych

2)

a. "Zasiłki macierzyńskie z tytułu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego - ustalanie uprawnień, wypłata świadczeń, dokumentacja",
b. "Wypadek przy pracy a prawo do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego" (prezentacja) - termin 28.09.2015 r. od godz. 10: 00 w siedzibie COP w Koninie (propozycje tematów ze strony Zakładu z uwagi na niepodleganie ubezpieczeniu wypadkowemu przez wolontariuszy) - Celina Tomaszewska i Sylwia Janiak pracownicy wydziału zasiłków

3)

Warsztaty praktyczne w zakresie nowej wersji Programu Płatnik 10.01.001 - termin 23.09.2015 r. od godz. 10:00 w siedzibie Inspektoratu ZUS w Koninie - Robert Zieliński pracownik wydziału ubezpieczeń i składek.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: anna.majer@konin.um.gov.pl

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nr telefonu oraz nr szkolenia. Szkolenia przeprowadzą Pracownicy ZUS. Szkolenia są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych po przesłaniu ww. zgłoszenia.