PI STAR

PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Instytut HR we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Poddziałania  5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, jako jedno z działań mających na celu budowanie profesjonalnych relacji we współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi.

Głównym problemem, do którego rozwiązania przyczyni się realizacja projektu oraz wykorzystanie modelu, jest niewystarczająca efektywność kontraktowania w zakresie usług społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego w Wielkopolsce.

Miasto Konin jako jedno z 17 gmin w Wielkopolsce testowało wypracowany w ramach projektu PI STAR model.

Link do poszczególnych produktów wypracowanych w ramach projektu PI STAR
http://www.uslugispoleczne.org.pl/pistar/?page_id=20

Gminy testujące model PI STAR w Wielkopolsce

gminy miejskie:
1. Konin
2. Kościan
3. Puszczykowo

gminy miejsko-wiejskie:
4. Kórnik
5. Oborniki
6. Pogorzela
7. Rychwał
8. Wolsztyn

gminy wiejskie:
9. Brodnica
10. Doruchów
11. Duszniki
12. Godziesze Wielkie
13. Kotlin
14. Kuślin
15. Przygodzice
16. Sieroszewice
17. Suchy Las