Placówki oświatowe

Bursa Szkolna Nr 1 im. Ryszarda Michalskiego

62-510 Konin
Aleje 1-go Maja 22a
tel. 63 242 45 58
e-mail: info@bursakonin.pl
strona internetowa: www.bursakonin.pl

Centrum Ksztalcenia Zawodowego

62-510 Konin
ul. Wyszyńskiego 3a
tel. 63 242 30 01
e-mail: ckp@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.ckpkonin.pl

Miejska Poradnia Psycholgiczno-Pedagogiczna

62-510 Konin
ul. Sosnowa 12
tel. 63 243 18 66
e-mail: m.poradniapp@wp.pl
strona internetowa: www.mpppk.pl

Schronisko Młodzieżowe

62-505 Konin
ul. Staffa 5
tel. 63 242 72 35
e-mail: recepcja@ssm.konin.pl
strona internetowa: www.ssm.konin.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka

62-500 Konin
ul. Kaliska 19
tel. 63 242 91 61
e-mail: sekretariat@sosw.konin.pl
strona internetowa: www.sosw.konin.pl

Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie

62-510 Konin
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
tel./fax 63 242 30 43, 63 240 40 73
e-mail: szkola.szpital@wp.pl
strona internetowa: www.zs-szpital.konin.pl