Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina - PROJEKT

Miasto Konin, mając na uwadze wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, przystąpiło do opracowania „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Konina”. Poniżej przedstawiamy Państwu projekt dokumentu.

Udział mieszkańców w tworzeniu Planu jest niezbędny dla skutecznego wdrażania tego dokumentu, dlatego zorganizowane zostały dwa spotkania z mieszkańcami.

Czekamy też na Państwa uwagi i propozycje do projektu Planu w terminie 10 dni od dnia jego publikacji na stronie internetowej miasta (tj. do dnia 2 października 2020 r.). Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres: srodowisko@konin.um.gov.pl.