Pojemniki na odpady komunalne

Zabudowa jednorodzinna

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej musi zaopatrzyć się w pojemnik na odpady zmieszane. Może to być pojemnik metalowy lub plastikowy koloru czarnego lub zielonego zaopatrzony w kółka.

Do gromadzenia odpadów segregowanych stosuje się worki plastykowe w kolorach:

niebieski - na papier i odpady opakowaniowe z papieru;

zielony - na szkło bezbarwne i kolorowe;

żółty - na odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

brązowy - na odpady ulegające biodegradacji, kuchenne i ogrodowe (bioodpady).

Przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem odpadów są zobowiązane zaopatrywać nieruchomości zamieszkałe w worki na segregowane odpady.

Liczba worków na odpady segregowane w miesiącach: kwiecień maj, czerwiec lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad.

Liczba mieszkańców

Kolor

Liczba worków

1-2

Niebieski

1

Zielony

1

Żółty

1

Brązowy

5

3-5

Niebieski

1

Zielony

1

Żółty

3

Brązowy

5

6+

Niebieski

2

Zielony

2

Żółty

4

Brązowy

5
Liczba worków na odpady segregowane w miesiącach: styczeń, luty, marzec, grudzień.

Liczba mieszkańców

Kolor

Liczba worków

1-2

Niebieski

1

Zielony

1

Żółty

1

Brązowy

2

3-5

Niebieski

1

Zielony

1

Żółty

2

Brązowy

2

6+

Niebieski

1

Zielony

1

Żółty

3

Brązowy

2

Zabudowa wielorodzinna

Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej korzystają z pojemników na odpady zmieszane, umieszczonych w altanach śmietnikowych. Przy altanach tworzone są tzw. "wysepki ekologiczne". Jest to zestaw opisanych pojemników na papier, szkło, plastik i bioodpady, z których korzystać mają prawo wszyscy mieszkańcy miasta.

Nieruchomości mieszane tj. zamieszkałe i niezamieszkałe

Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza deklarują ilość zamieszkałych osób oraz ilość i wielkość pojemników na odpady z działalności gospodarczej.

Wielkości pojemników

90 l

110 l

120 l

240 l

1100 l

Kontener KP 5

Kontener  KP 7

Kontener KP 10

Worek z tworzywa sztucznego o pojemności 30 l

Worek z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l
Aktualności
Deklaracje
Ile zapłacę?
Co i gdzie wrzucać?
Punkty Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów
Pojemniki

Działalność regulowana, zezwolenia
Podstawy prawne

Skargi

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami!