Powietrze w Koninie

PM10, PM2.5

Ciśnienie

Wilgotność

Więcej danych z czujnika Plac Wolności 3 pod linkiem https://panel.syngeos.pl/sensor/pm2_5?device=564

Więcej danych z czujnika Wyszyńskiego 3 pod linkiem https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=73