Prezydent Miasta Konina

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Doświadczony polityk, samorządowiec, ekonomista, przedsiębiorca. Urodzony 14 sierpnia 1944 roku w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 1990-1994 radny Rady Miasta Konina. Od 1993 do 2005 poseł na Sejm II, III i IV kadencji, wybrany z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Do 2007 roku przewodniczący i wiceprzewodniczący regionalnych struktur SLD w województwie wielkopolskim. Od 2010 roku Prezydent Miasta Konina. Inicjator największej w historii Konina inwestycji dofinansowanej z funduszy unijnych pn."Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych" oraz budowy i uruchomienia innowacyjnego w skali kraju Centrum Organizacji Pozarządowych. Pomysłodawca Konińskiej Karty Rodziny 3+, cyklu akcji profilaktycznych "Zdrowie to podstawa" oraz wykonania odwiertu geotermalnego na wyspie Pociejewo. Żonaty, 2 dzieci: córka i syn. Pasjonat kolarstwa i podróży, miłośnik literatury faktu.