Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Projekty realizowane w latach 2014-2020
„Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka"

Projekt pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka”, działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Wartość projektu – 1 959 107,80 zł, wkład Funduszy Europejskich: 1 665 241,63 zł

 Projekt polega na wsparciu w ramach którego oferowane są:

  • bezzwrotne wsparcie inwestycyjne na sfinansowanie pierwszych nakładów inwestycyjnych w wysokości 23 100,00 zł,
  • bezzwrotne wsparcie pomostowe podstawowe, pozwalające utrzymać płynność finansową firmy w wysokości do 1 750,00 zł miesięcznie, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • szkolenia i doradztwo indywidualne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarcze.

Więcej informacji http://www.konin.eu/dotacjeum/projekt.html
Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem

Projekt pod nazwą: Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem realizowany w ramachkonkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowany przez Ministerstwo Rozwoju, Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020.

Wartość projektu – 772.150,00 zł, wkład Funduszy Europejskich: 694.935,00 zł

Projekt dotyczy ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Starówki.

W ramach projektu opracowane zostaną:

  • Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023,
  • platforma/system stałej współpracy i komunikacji miasta z bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych i pilotażu, w tym narzędzia i techniki partycypacyjne,
  • dokumentacja techniczna kompleksowego remontu kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych,
  • analiza możliwości finansowania projektów rewitalizacyjnych, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz możliwości i sposobów angażowania inwestorów prywatnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w realizację projektów rewitalizacyjnych,
  • program pobudzenia runku pracy i zwiększenia zatrudnienia na obszarze rewitalizacji z naciskiem na analizę sposobów angażowania podmiotów ekonomii społecznej i lokalnej przedsiębiorczości w aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji,
  • oferta inwestycyjna i system zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji wraz z analizą potencjałów i barier rozwojowych oraz możliwości scalenia funkcjonalno-przestrzennego prawo i lewobrzeżnej części miasta.