Projekty zrealizowane przez miasto Konin w ramach perspektywy finansowej na lata 2004 - 2006

W okresie po wejściu Polski do Unii Europejskiej Miasto Konin pozyskało środki i zrealizowało projekt strategiczny dla rozwoju regionu pod nazwą „Przeprawa przez rzekę Wartę  - nowy przebieg drogi krajowej nr 25”. Inwestycja o wartości ponad 203,5 mln zł została sfinansowana w 75% ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Sektorowy Program Operacyjny Transport i w 35% ze środków miasta. Umowę o dofinansowanie podpisano dnia 26 kwietnia 2005 r. Inwestycję oddano do użytku dnia 30 listopada 2007. W ramach projektu został zbudowany nowy most przez rzekę Wartę, ponadto zbudowano i przebudowano drogę na odcinku 4,1 km wraz z wiaduktami i estakadami oraz zbudowano kładkę dla pieszych.

Miasto pozyskało również środki z EFRR na projekt „Wsparcie Efektywnego Zarządzania Projektem Przeprawa przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej nr 25”. Wartość projektu to ponad 288 tys. zł, z czego dofinansowano 75%. W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń technicznych oraz usług szkoleniowych, ekspertyz i opinii.

Ponadto w latach  2004 -2006 miasto pozyskało środki na projekty stypendialne dla uczniów i studentów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Środki przekazane na stypendia w ramach sześciu projektów to ponad 1 mln 650 tys. zł. Dofinansowanie z EFS wynosiło od 68 % do 75 % kwoty przekazanej uczniom i studentom.