Pytania do Prezydenta

Dzień dobry Panie Prezydencie czy zostanie przywrócona linia 56 do Ślesina?
W celu uruchomienia połączenia komunikacyjnego między Miastem Konin a Gminą Ślesin, konieczne jest podjęcie uchwały intencyjnej przez oba organy uchwałodawcze samorządów. Miasto Konin przedmiotową uchwałę podjęło na sesji Rady Miasta w dniu 24 kwietnia 2019 r. Z informacji jakie posiadamy wynika, iż Gmina Ślesin takiej uchwały nie podjęła. Do rozpoczęcia odpowiednich procedur i kroków prawnych zmierzających do podpisania porozumienia a następnie umów w celu uruchomienia takich połączeń, podjęcie uchwały intencyjnej przez Gminę Ślesin jest nieodzowne.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
Szanowny Panie Prezydencie. Kiedy będzie można z Panem Prezydentem spotkać się i porozmawiać. Mieszkańców też trzeba wysłuchać i poznać problemy, jakie mamy w mieście. Rozumiem ze ma Pan zastępców ale Pan jest głowa naszego miasta i mieszkańcy też by chcieli Pana poznać i przede wszystkim porozmawiać. Nie można omijać spraw ważnych bo to w końcu my Pana wybraliśmy i my chcemy mieć możliwość komunikowania się z Prezydentem. Pozdrawiam
Szanowni Państwo, 17 marca podczas podsumowania pierwszych 100 dni mojej prezydentury zapowiedziałem cykliczne spotkania otwarte z mieszkańcami. Zapewniam, że spotkania takie będą realizowane. Pierwsze z nich odbędzie się w drugiej połowie czerwca. O dokładnym terminie i miejscu spotkania będziecie Państwo informowani za pośrednictwem portalu miejskiego www.konin.pl, strony miasta na portalu społecznościowym Facebook – Konin. I love it, a także konińskich mediów.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
Dzień dobry. Czy Władze Miasta przewidują budowe przejscia dla pieszych w miejscu przejazdu kolejowego na ulicy Okólnej po jego zamknięciu? Z przejscia korzystaja przede wszystkim dzieci które ida/wracają ze szkoły, osoby starsze a także inni na przystanek autobusowy do lini 50 i 51. Uniemożliwienie przejscia pieszym w tym miejscu wiąze się z odcięciem Niesłusza od V osiedla. Nie wyobrazam sobie by dzieci z cięzkimi tornistrami czy osoby starsze z zakupami musiały iśc dodatkowe ok 2 km do nowego wiaduktu, o ile w ogóle będzie tam możliwość przejscia dla pieszych. Pragnę również przypomniec, że nie ma autobusu, który jedzie z Niesłusza, a także Gosławic, na V osiedle, a ilośc lini autobusowych na Nieśłusz wymusza od mieszkańców dochodzenia na przystanki na Zakolu.
W ramach realizacji budowy połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie nie planuje się budowy przejścia dla pieszych w miejscu przejazdu kolejowego na ul. Okólnej. Zmiana infrastruktury kolejowej i przystosowanie jej dla kolei dużych prędkości ( KLD ) wymusza zamykanie przejazdów w pobliżu dworców i ograniczanie ich ilości do niezbędnego minimum. Wraz ze zwiększeniem prędkości pociągów bardzo wzrastają wymogi technologiczne dotyczące torowiska i sieci trakcyjnych. Docelowo nie powinno być żadnych skrzyżowań z drogami kołowymi w poziomie torów, a całość torowiska powinna być ogrodzona dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa jazdy. Projekt nowego wiaduktu wraz z połączeniem ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia przewiduje schody, chodniki i ścieżki rowerowe po obu stronach inwestycji oraz wygodne dojście do nich wraz z drogami dojazdowymi a odległość między nowym wiaduktem a skrzyżowaniem ulic Przemysłowej i Okólnej będzie wynosić ok. 200 m.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
Mam pytanie. Dlaczego na skrzyżowaniu przy ul. 11 Listopada - zjazd z ul. Przemysłowej i ul. Kolejowej nie ma sygnalizacji świetlnej. Ul. 11 Listopada jest obecnie najruchliwszą ulicą. Na odcinku 200 m są dwa przejścia dla pieszych i bardzo często dochodzi tu do kolizji drogowych z udziałem przechodniów. Kierowcy jeżdżą jak szaleni nie zważając, że oprócz bloków jest tu usytuowane targowisko. Ponadto kierowcy wolą jeździć tą ulicą bo nie muszą zatrzymywać się na światłach, stąd takie nasilenie ruchu.
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. 11 Listopada (w okolicach targowiska) w znaczny sposób ograniczy przepustowość ulicy. Ograniczenie płynności ruchu w konsekwencji przeniesie zakorkowanie ulic na inne skrzyżowania w mieście. Aktualnie opracowywany jest projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ul. 11 Listopada, który ma poprawić bezpieczeństwo pieszych na ww. odcinku drogi. Jedną z metod poprawy bezpieczeństwa pieszych jest zastosowanie wyspy zlokalizowanej w osi jezdni.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
Witam, Szanowny Panie Prezydencie, proszę o interwencję przy zaniedbanej stacji kolejowej Niesłusz na Zatorzu. W okresie zimowym dzieci próbują zjeżdżać na sankach z górki od strony Zatorza, która po likwidacji środkowego peronu prowadzi wprost na tory - jak naliczyłem, dziennie kursuje tam około 6-7 pociągów towarowych ! Już w latach 80 miano podjąć interwencję i ogrodzić torowisko, lecz niestety do tego nie doszło. Tory są jedynie odgrodzone rozsypującym się płotem od ulicy Torowej. Tam jest naprawdę niebezpiecznie, a do tego jest to naprawdę zaniedbany i zarośnięty teren w środku miasta. Ponadto przez teren tego przystanku kolejowego prowadzą przejścia z Zatorza na V osiedle - Niesłusz, zaczęto budować kładkę kolejową której nie skończono i zapewne do finalizacji inwestycji już nie dojdzie, ale w imieniu mieszkańców proszę o to aby tak jak przed laty teren torów wzdłuż ulicy Torowej był oświetlony - w nocy pali się zaledwie kilka lamp przy przejściu, a teren jest bardzo rozległy i jest częstym miejscem spacerów. To pewnego rodzaju standard że torowiska w środku miasta są oświetlone, tym bardziej że tutaj lampy na całej długości są, tyle że nie są włączone. Proszę o działanie na poprawę naszego bezpieczeństwa w tym zapomnianym rejonie i wskóranie z PKP aby teren torowiska odpowiednio ogrodzono i oświetlono. Pozdrawiam serdecznie.
Stacja kolejowa Niesłusz, stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wchodzi częściowo w skład terenów zamkniętych na mocy Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. Tereny zamknięte w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 2001 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zmianami) to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Z powyższych względów jako Prezydent Miasta Konina, pomimo reprezentowania Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania jego nieruchomościami położonymi na terenie Miasta Konina nie posiadam żadnych uprawnień do zarządzania czy gospodarowania terenem byłej stacji kolejowej Niesłusz. Polskie Koleje Państwowe S.A jako gospodarz wspomnianego terenu zostanie wkrótce poinformowany o zauważonych nieprawidłowościach.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
Szanowny Panie Prezydencie !!! Jestem mieszkańcem V osiedla a dokładnie ul Wyszyńskiego. Często chodzę na zakupy do marketu Biedronka przy ulicy Przyjaźni. Pomiędzy marketem a blokami 11 Listopada, czyli na ulicy Przyjaźni, znajduje się przejście dla pieszych. Niestety kierowcy parkują wzdłuż ulicy, gdzie mimo że zajmują cały pas jezdni od strony bloków to jeszcze parkują zaraz przy pasach, mimo iż wedle przepisów powinni stawać najbliżej 10 metrów od przejścia. W momencie gdy mieszkańcy chcą przejść przez pasy, zasłonięci są przez zaparkowane samochody na jezdni i ani piesi nie widzą czy z lewej strony nadjeżdża pojazd, ani kierowcy nie widza czy piesi zbliżają się do przejścia. Słychać tylko piski hamowania lub krzyki przechodniów. Przez ostatnie 2 lata zgłaszałem kilkukrotnie tę sprawę patrolom pieszym Straży Miejskiej, którzy chodzą w tych okolicach....jednak do tej pory ta sprawa nie jest uregulowana. Mam nadzieje że za Pana prezydentury Straż Miejska będzie bardziej sprawnie działać dla dobra mieszkańców. Proszę o interwencje w tym temacie, bo to przejście obecnie jest bardzo niebezpieczne jak i dla kierowców, tak i dla pieszych mieszkańców. Tym bardziej ze parę metrów dalej jest przystanek autobusowy MZK. Pozdrawiam Mariusz
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1990) Art. 49. zabrania zatrzymania pojazdu: - na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania, - na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem, - w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości, Zaparkowanie pojazdu w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch pojazdów oraz pieszych lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu ruchu jest niewątpliwie powodem do wyciągnięcia sankcji karnych (przez Straż Miejską lub Policję) wobec kierowców łamiących przepisy. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie powiadomi ww. jednostki w celu częstszych kontroli ww. rejonu i egzekwowania przepisów prawa wobec niezdyscyplinowanych kierowców.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
Dzień dobry. Panie Prezydenci, już od kilku lat poruszam temat skrzyżowania ulicy Szpitalnej- Solnej -Kaliskiej. I odpowiedzi jakie dostaje to " przyjrzymy się temu skrzyżowaniu. Skrzyżowanie o którym mówię jest niebezpieczne że względu na łuk na którym się znajduje jak i brak widoczność. Wyjazd ze Solnej to rosyjska ruletka. A przejście dla pieszych wcale nie lepsze. Co chwila są kolizje, 2 lata temu był nawet śmiertelny wypadek A nadal nic nie jest zrobione aby poprawić bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu.
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie opracowuje koncepcję poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta. Obecnie w ramach bieżącego utrzymania dróg, zostanie odnowione oznakowanie poziome a dla poprawienia widoczności w rejonie w/w skrzyżowania zamontowane zostaną lustra drogowe z większymi zwierciadłami.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
Witamy Serdecznie Pannie Prezydencie Mieszkańcy ul. Brzozowej - wewnętrznej szutrowej proszę o interwencje w sprawie naprawy drogi , gdyż jest ona w chwili obecnej w dużej części pokryta dziurami i zalaną wodą. Stwarza to niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, zarówno dla samochodów i ich kierowców. Dodamy, iż ulica ta w tym odcinku nie posiada oświetlenia ulicznego więc po zmroku i w nocy jest bardzo ciemnio i niebezpieczne. Oświetlenie miało być założone w 2018 roku jednakże środki zostały najprawdopodobniej przesunięte na 2019 rok. Prosimy o zainteresowanie się tą sprawą i o interwencję Pozdrawiamy i czekamy na informację i działania mieszkańcy ul. Brzozowej
Informuję, iż obecnie w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie trwa procedura przetargowa na zadanie pn: „Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina - Nawierzchnie gruntowe”. Zadanie polegało będzie na remontach dróg oraz parkingów o nawierzchni gruntowej na terenie całego miasta Konina. W harmonogramie prac realizowanych na podstawie w/w zadnia corocznie ujmowane są prace utrzymaniowe na ulicy Brzozowej. Po zawarciu umowy i poznaniu cen jednostkowych zostaną zaplanowane prace do zrealizowania w 2019 roku. Ponadto stan nawierzchni ulic jest pod stałą kontrolą ZDM Konin. Budowa oświetlenia na ulicy Brzozowej od numeru 8B do 22 jest w pełni zasadna, dlatego też w roku 2018 została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz dokonano formalności z Energa Operator w zakresie zasilenia infrastruktury oświetleniowej. Ponadto w związku z rozpoczęciem dużej inwestycji drogowej jaką jest rozbudowa ulicy Kleczewskiej oraz planowaną budową połączenia ulicy Ignacego Paderewskiego z ulicą Wyzwolenia na chwilę obecną w budżecie miasta nie ma środków finansowych na realizację dodatkowych zadań inwestycyjnych. W związku z powyższym w sytuacji pozyskania w ciągu roku dodatkowych środków finansowych w budżecie miasta Konina, możliwość budowy oświetlenia na ulicy Brzozowej zostanie rozpatrzona spośród wielu innych zadań inwestycyjnych, które są również pilne.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
Czy wiadomo jak daleko posuniete są plany rozpoczęcia budowy nowego zintegrowanego centrum komunikacyjnego i centrum handlowego na terenie obecnego dworca kolejowego?
Z informacji uzyskanych od władz spółki Dekada wiemy, że prace przy budowie dworca kolejowego powinny rozpocząć się w maju tego roku. Jak nam wyjaśniono - opóźnienia w rozpoczęciu inwestycji to wynik przedłużających się procedur w PKP.
Zastępca Prezydenta Miasta Konina Paweł Adamów
Szanowny Panie Prezydencie. Bardzo proszę o usprawnienie kursowania autobusów zwlasza Lini 50 między ul. Dworcowa a Okólna, ponieważ notorycznie się spóźniaja lub w ogóle nie przyjeżdżaja. Z góry dziękuję.
Opóźnienia w kursowaniu autobusów wynikają z dużego natężenia ruchu, na które nie ma wpływu ani organizator (Miasto Konin) ani operator (MZK Konin) publicznego transportu zbiorowego (PTZ). Zgodnie ze wstępnymi założeniami koncepcji optymalizacji transportu zbiorowego w Koninie na liniach o największym obłożeniu zostanie zwiększona częstotliwość kursów autobusów tak, aby kursowały one nawet co 15 minut. Wszystkie zmiany zostaną jednak poddane procesowi konsultacji społecznych, o których mieszkańcy Konina wkrótce zostaną poinformowani.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski