Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Pytania do Prezydenta

UWAGA!!! Treść pytania nie może przekroczyć 1500 znaków.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Panie Prezydencie, czy mogłabym się dowiedzieć ile kart seniora, kart dużej rodziny i kart przedszkolaka zostało wydanych do tej pory?

Szanowna Pani. 26 kwietnia 2017 r. uruchomiliśmy w mieście Program Konińska Karta Seniora, adresowany do mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok życia. Kartę wydano już 2834 osobom. Partnerami Programu zostało 36 przedsiębiorstw, firm i jednostek (także spoza regionu), oferujących posiadaczom Karty różnego rodzaju zniżki i ulgi w ramach oferty kulturalnej, sportowej, usługowej, rekreacyjnej. Natomiast od 2013 roku w Koninie z powodzeniem funkcjonuje skierowany do rodzin wielodzietnych Program Konińska Karta Rodziny 3+. Uczestniczy w nim 488 rodzin
– posiadaczami Karty jest aktualnie 2475 osób (dane na dzień 23 maja 2018). Do Programu przystąpiło 68 przedsiębiorstw, firm i jednostek (nie tylko konińskich). Karty przedszkolaka wydają bezpośrednio przedszkola, do których dzieci uczęszczają. Z pozdrowieniami.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie, dlaczego nie budujecie mieszkań komunalnych? Lista jest długa. Czeka się latami. Ludzie w trudnej sytuacji czekają na mieszkania, żeby godnie żyć, a tymczasem alkoholicy w mieszkaniach robią miejsce suto zakrapianych imprez.

Szanowna Pani. To oczywiście nieprawda, że w Koninie nie buduje się mieszkań. Aktualnie, współnie z prywatnym Inwestorem (i jednocześnie Darczyńcą), przygotowujemy budowę budynku wielorodzinnego, składającego się z 24 mieszkań, w tym 8 w pełni przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Pozostałe 16 mieszkań przeznaczone zostanie dla osób/rodzin oczekujących na przydział lokalu komunalnego. Miasto Konin podejmuje także wspólne działania z MTBS. Dzięki wykorzystaniu środków z finansowania zwrotnego z BGK w Warszawie, w ramach realizacji rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego, w bieżącym roku zostanie wybudowany budynek przy ul. Wodnej 37 z 24 lokalami mieszkalnymi. Co więcej, w latach 2018 - 2022 planujemy pozyskać środki finansowe z BGK na realizację inwestycji na działce po bazie PKS. W sześciu trzykondygnacyjnych budynkach powstanie w sumie 108 mieszkań (na wynajem). W pierwszej kolejności powstaną dwa bloki, w których oprócz 32 mieszkań znajdą się także powierzchnie usługowe z przeznaczeniem na kawiarnie czy puby. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ilość pozyskanych lub wybudowanych przez Miasto lokali mieszkalnych nie zabezpiecza w pełni potrzeb wszystkich mieszkańców, a listy oczekujących na przydział są długie. Żeby jednak w ogóle na takie mieszkanie mieć szansę trzeba złożyć stosowny wniosek w Wydziale Spraw Lokalowych UM lub MTBS. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta określa Uchwała Rady Miasta Konina nr 424 z dnia 18.03.2009 r. Zgodnie z § 2 uchwały Miasto Konin realizuje jedynie potrzeby mieszkańców:
- posiadających stałe zameldowanie na terenie miasta Konina,
- bezdomnych, posiadających ostatnie zameldowanie na terenie miasta,
- osób bez zameldowania, związanych z miastem przez okres ostatnich 5 lat.
Podstawą ubiegania się o przydział mieszkania z zasobów miasta Konina jest jednak złożenie wniosku (do pobrania w wydziale Spraw Lokalowych, w Biurze Obsługi Interesanta lub w BIP na stronie internetowej Miasta http://www.konin.pl. Po zarejestrowaniu wniosek oczekiwać będzie na zaopiniowanie przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Pozytywna opinia Komisji jest podstawą wpisania osoby/rodziny na listę oczekujących. Dochód brutto, w okresie trzech miesięcy poprzedzających kwalifikację wniosku,w gospodarstwie jednoosobowym nie może przekroczyć 150% najniższej emerytury (aktualnie tj.1.500,00zł), natomiast w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekroczyć na 1 osobę w rodzinie 100% najniższej emerytury (aktualnie tj.1.000,00zł). Z pozdrowieniami.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam Panie Prezydencie ja piszę do Pana z zapytaniem gdzie można składać podania o pracę w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi (spalarni) skoro na miejscu nie chcą ich przyjmować bo mówią ze mają zakaz...

Szanowny Panie. Informuję, że spółka MZGOK nie prowadzi obecnie rekrutacji pracowników i w związku z tym nie są przyjmowane wnioski aplikacyjne. Nie wynika to z zakazu, a realizacji obowiązujących w MZGOK procedur. Każda rekrutacja poprzedzona jest zresztą informacją na stronie internetowej spółki. Pozdrawiam.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie. Co z tą geotermią w Koninie? Inne miasta (m.in. Toruń) dostają pieniądze z ministerstwa a konin znowu w tyle...

Szanowny Panie. Konin ani nie został w tyle, ani też z nikim się nie ściga. NFOŚiGW ogłosił właśnie kolejny nabór projektów, w którym wystartujemy w grudniu (Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), mamy bowiem już komplet dokumentów. Chodzi oczywiście o dotację budowy ciepłowni geotermalnej i wykonania drugiego odwiertu. Nie pokonały nas więc Toruń czy inne miasta, bowiem środków jest wystarczająco dużo dla wszystkich aplikujących. Za nami zaś skrupulatna i czasochłonna praca związana z pozyskaniem koniecznych pozwoleń, decyzji i dokumentów. Nie wchodząc w szczegóły przytoczę jedynie, że opracowaliśmy między innymi „Wariantową ekspertyzę optymalnego wykorzystania źródła geotermalnego w Koninie do celów energetycznych”, „Koncepcję i studium wykonalności budowy źródła wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej na bazie źródła geotermalnego w Koninie”, pozyskaliśmy zatwierdzenie Projektu robót geologicznych dla odwiertu Konin GT-2 – swoistego pozwolenia na budowę – oraz uzyskaliśmy decyzję środowiskowej dla budowy odwiertu i rurociągu łączącego. Przez ostatnie miesiące opracowano także wiele innych dokumentów, w tym Kartę informacyjną przedsięwzięcia, Raport oddziaływania na środowisko (wielokrotnie uzupełniany, o łącznej objętości blisko 100 stron), dokumentację hydrogeologiczną terenu, szereg dokumentacji wycinkowych i szkiców. Przeprowadzono również uzgodnienia z wieloma instytucjami i firmami. Proces ten trwał 15 miesięcy i obejmował łącznie 47 dokumentów. Z pozdrowieniami.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie, nie zwracam się z pytaniem ale prośbą o dostarczanie takich emocji jakich doznałem podczas oglądania programu w niedzielne przedpołudnie. Wyjechałem z Konina 9 lat temu bez żalu, a teraz byłem dumny, że moje rodzinne miasto

Szanowny Panie. Uprzejmie dziękuję za miłe słowa. Konin rzeczywiście przez 9 lat bardzo się zmienił i zapewniam, że zmieniać się będzie nadal. Już lada chwila ruszymy z modernizacją skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ul. Kolską oraz budową dużego nowoczesnego osiedla na terenie po byłym dworcu PKS. PKP wraz z firmą Dekada przebudują dworzec kolejowy oraz perony. Wybudujemy również łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej, stanowiący dojazd do nowych terenów inwestycyjnych, kolejne kilometry ścieżek rowerowych i uruchomimy wypożyczalnie rowerów miejskich. Wraz z PKP PLK wybudujemy także nowy wiadukt kolejowy, łącząc ul. I. Paderewskiego i ul. Wyzwolenia. Liczę również na to, że już w najbliższych miesiącach pozyskamy dofinansowanie na wykonanie drugiego odwiertu geotermalnego. Warto także dodać, że to w Koninie, dzięki darczyńcom, powstanie pierwszy zapewne w Polsce budynek mieszkalny z lokalami komunalnymi w znacznej części dedykowanymi osobom z niepełnosprawnościami. Oczywiście to tylko niektóre z nowości. Zapraszam do Konina!

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie. Jako mieszkanka ulicy Słowackiego 4 w Koninie zwracam się z prośbą o pomoc w odmalowaniu klatek schodowych ponieważ od 1992 roku, kiedy bloki zostały oddane do użytku klatki nie były malowane. Wielokrotnie z taką prośbą zwra

Szanowna Pani. W roku bieżącym zabezpieczono środki finansowe na remont w budynku przy ul. Słowackiego 4. Zaplanowano malowanie, a także wymianę lamp oświetlenia klatek schodowych na energooszczędne z czujnikiem ruchu.
Szczegółowych informacji na temat tych prac udziela zarządca nieruchomości - PGKiM Sp z o.o. w Koninie (tel. 63 242 82 76) lub Wydział Spraw Lokalowych (63 240 13 62). Z pozdrowieniami.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Dzień dobry Panie Prezydencie. Dlaczego mieszkańcy nie otrzymali harmonogramu zbiórki odpadów od lipca tego roku. Nie każdy ma dostęp do Internetu, aby sprawdzić.

Szanowna Pani. Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na czas od lipca do grudnia 2017 r. zostały dostarczone mieszkańcom w czerwcu. Jeśli zdarzyło się tak, że Pani harmonogramu nie otrzymała - proszę o bezpośredni kontakt z PGKiM w Koninie (tel. 063 242-82-76) i podanie adresu nieruchomości. Harmonogram zostanie Pani dostarczony niezwłocznie. Pozdrawiam.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Drogi Panie Prezydencie. W tym roku oddaje się do użytku budynek mieszkalny przy ulicy Wodnej 37. Na różnych portalach pisze się, że będą tam mieszkania komunalne czy jest to prawda ?

Szanowna Pani. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo – usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 jest inwestycją Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Koninie. Lokale w tym budynku stanowić będą zatem zasoby spółki MTBS. Pozdrawiam Panią.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam Panie Prezydencie. Proszę o informację w zakresie mieszkań plus.

Szanowna Pani. W sprawie programu Mieszkanie Plus informuję, że została opracowana koncepcja architektoniczna oraz przygotowane analizy wymagane przez BGKN S.A. Teraz oczekujemy na propozycje warunków umowy wraz z kalkulacją prognozowanej stawki czynszu. Przypominam, że mówimy o przedsięwzięciu komercyjnym, w przypadku którego dopłaty z budżetu nie będą możliwe, stąd tak istotna projekcja ceny 1 mkw. Z pozdrowieniami.(Pt, 07.04.2017)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie prezydencie na spotkaniu związanym z przebudową ulicy Dmowskiego w dniu 4 października 2016 r. Pana zastępca Pan wiceprezydent obiecał, że na wiosnę zostanie dokończone uporządkowanie usunięcia krzaków (nie było już na to ponoć środków) od strony parku. Na odcinku od stadionu do wjazdu do lasu jest to zrobione, został jeszcze odcinek (ok.150 - 200 m) wzdłuż posesji od Dmowskiego 21 do Dmowskiego 13. Wiosna już jest a krzaki jak rosły tak rosną - czy tak się spełnia obietnicę ?

Szanowna Pani. Obietnica zostanie spełniona. Krzaki rosnące przy ul. Dmowskiego, od strony parku, znajdowały się poza pasem drogowym objętym inwestycją i dlatego pełna ich wycinka nie została wykonana w ramach przebudowy ulicy.
Po spotkaniu z mieszkańcami sprawę przekazano do PGKiM, jako właściciela  tego terenu. Firma zakończy prace porządkowe (usunięcie krzewów i  starej siatki ogrodzeniowej) do 15 kwietnia. Pozdrawiam.(Pt, 07.04.2017)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Dzień dobry. Ile osób aktualnie oczekuje na przydzial mieszkania socjalnego?

Dzień dobry. Na liście oczekujących, uprawnionych do przydziału mieszkania socjalnego z zasobów Miasta Konina, znajdują się dziś 344 rodziny/osoby. Z kolei lista osób oczekujących na lokal socjalny, na podstawie wyroku eksmisyjnego, liczy 178 rodzin/ osób. Z pozdrowieniami.(Czw, 06.04.2017)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie. Mam pytanie odnośnie rozwoju komunikacji. Kiedy możemy się spodziewać dużych zakupów taborowych przez MZK Konin. Pytam się dlatego, że często korzystam z autobusów miejskich i widzę, że większość taboru jest w złym stanie, oraz niekiedy są po prostu są mało pojemne, na niektóre linie. Moim skromnym zdaniem potrzeba zakupić nie tylko krótkie autobusy, ale także około 2-3 przegubowców. Dziękuje za szybką odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie.

Szanowna Pani. Zarząd województwa wielkopolskiego podjął  uchwałę o wyborze wniosków o dofinansowanie dla Obszarów Strategicznej Interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ten sposób Konin (wraz z partnerami z gmin) otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 23 milionów złotych. W ramach tych środków w 2017 roku zakupimy 8 nowych autobusów dla MZK, wybudujemy 8 km ścieżek rowerowych w naszym mieście, urządzimy 8 punktów przesiadkowych z tablicami elektronicznymi informującymi o kursach autobusów i 11 punktów wypożyczalni rowerów miejskich oraz o zakupimy 100 rowerów, które w ramach tego projektu będą oddane do dyspozycji mieszkańców. Pozdrawiam Panią serdecznie.(Czw, 06.04.2017)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Dzień dobry Panie Prezydencie. Mam pytanie odnośnie wiaduktu, który ma powstać. Tzn. łączącego ul. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia. Czy wiadomo coś na ten temat ? Rozpoczęcie prac itd.? Pozdrawiam.

Szanowny Panie. Zgodnie z porozumieniem zawartym z PKP PLK S.A. rozpoczęcie budowy wiaduktu - łączącego ul. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia - planowane jest w połowie 2017 roku. Prace mają potrwać do roku 2020. Pozdrawiam.(Wt, 07.02.2017)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie proszę wyjaśnić komu przeszkadzało parkowanie samochodów wzdłuż ulicy Chopina tuż obok bloku Karłowicza 1. Mieszkam tu ponad 34 lata i parkowanie w tej lokalizacji zawsze było, nawet było odpowiednio oznakowane znakami poziomymi. Niedawno ustawiono jednak znak  "zakaz zatrzymywania się i postoju" a straż miejska wlepia mandaty parkującym. Przy takich dużych brakach miejsc parkingowych w Koninie i na osiedlu Zatorze ktoś chyba nie przemyślał sprawy stawiając taki znak. Ustawienie tego znaku nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia a bardzo utrudnia kierowcom życie.

Szanowny Panie. W trosce o bezpieczeństwo pieszych przechodzących przez ul. Chopina i w odpowiedzi na liczne apele mieszkańców w tej sprawie, w okolicach bloku przy ul. Karłowicza 1 zamontowano azyl drogowy oraz oznakowanie pionowe. W ten sposób zmniejszyła się szerokość pasa ruchu i dla zapewnienia bezpiecznego, bezkolizyjnego przejazdu uniemożliwono parkowanie pojazdów w tym rejonie. Stąd znak B-36  "zakaz zatrzymywania się", który obowiązuje na całej długości dawnego pasa postojowego i dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Dodam, że większy, bezpłatny i ogólnodostępny parking znajduje się w bliskim sąsiedztwie bloku przy ul. Chopina 12. Pozdrawiam Pana.(Wt, 07.02.2017)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, jakie są realne szanse przyznania mieszkania z rządowego programu mieszkanie plus w naszym mieście? Jesteśmy 4-osobową rodziną z dwójką małych dzieci, od pół roku na liście MTBS (od 2009 nie przyjmowano wniosków), niestety z informacji uzyskanych w MTBS marne szanse. Wspomnę tylko, że w Koninie prowadzę działalność, więc tu płacę podatki, od 6 lat wynajmuję mieszkanie. Gdzie w takiej sytuacji realizacja polityki rodzinnej, wspierania rodzin z małymi dziećmi?

Panie Prezydencie, czemu tak długo zwlekacie z budową mieszkań plus? Ludzie czekają. Miały być oddane w 2018 roku, a tu 2017 i nic..cisza...

Szanowni Państwo. Rzeczywiście Miasto Konin przystąpiło do programu Mieszkanie Plus. Jego operator, BGK Nieruchomości S.A., zakwalifikował do programu jedną ze zgłoszonych przez nas lokalizacji tj. nieruchomość położoną na Przydziałkach, w rejonie ulicy Ametystowej i Berylowej. Ma tam powstać ok. 115 mieszkań. Miasto jest zainteresowane jak najszybszą realizacją budowy. Niestety nie wszystko zależy od nas. Podkreślam bowiem fakt, że mówimy o przedsięwzięciu komercyjnym, w przypadku którego dopłaty z budżetu możliwe nie będą, stąd tak istotna jest projekcja ceny 1 mkw. Aktualnie jesteśmy na etapie uzgodnień z operatorem programu, dotyczących przygotowania inwestycji. Więcej na ten temat, tzn. terminu oraz warunków jej realizacji, będę mógł powiedzieć po zakończeniu uzgodnień. Przewiduję, że nastąpi to do końca I kwartału bieżącego roku. Dodam, że kolejne spotkanie moich służb z BGK Nieruchomości odbędzie się 1 lutego. Pozdrawiam.(Pt, 27.01.2017)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki