W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Pytania do Prezydenta

UWAGA!!! Treść pytania nie może przekroczyć 1500 znaków.Szanowny Panie Prezydencie. Dnia 17.10.2011 r. uzyskaliśmy od Pana odpowiedź , że inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej od nr 96 do nr 122 oraz w ul. Bocznej jest przewidziana na lata 2013 i 2014. W związku z częstymi zapytaniami osób zainteresowanych sprawą, w intencji których kierowałem do Pana pismo proszę o informację czy wspomniany termin realizacji zostanie utrzymany. Z poważaniem L. Lyjak

Szanowny Panie. Zakres budowy kanalizacji sanitarnej dla rejonu ul. Przemysłowej i ul. Bocznej obejmuje: kanały sanitarne DN 200 o długości 1071,0 m. Szacunkowy koszt budowy wynosi 2 100 000 zł. PWiK Spółka z o.o. w Koninie jest w posiadaniu koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej rejonu ul. Poznańskiej. Ze względu jednak na realizację kosztownego Projektu „ Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Konina”, obejmującego modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji w Pątnowie i Gaju, budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poznańskiej nie została ujęta w planie wieloletnim na lata 2012 – 2016. Nie mniej jednak PWiK w miarę posiadanych środków finansowych opracuje dokumentację techniczną, uzyska pozwolenie na budowę, co umożliwi rozpoczęcie inwestycji po 2015 r. Z pozdrowieniami.(Wt, 09.07.2013)


Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie, czy w najbliższym czasie jest planowany remont elewacji kamienicy przy ulicy Kilińskiego 8?

Witam Pana. Budynek wielorodzinny przy ul. Kilińskiego 8 w Koninie jest nieruchomością wspólną, w której Miasto Konin posiada swoje udziały. Znajduje się w nim 16 lokali, z czego tylko 7 stanowi własność Miasta, pozostałe to własność prywatna. W związku z tym decyzja o wykonaniu wszelkich remontów, w tym m.in. elewacji, zapada poprzez podjęcie stosownej uchwały przez współwłaścicieli nieruchomości, którzy stanowią wspólnotę mieszkaniową. Do tej pory wspólnota takiej uchwały nie podjęła.
Z informacji, które posiadam wynika jednak, że Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 8 planuje docieplenie ścian zewnętrznych – posiada już opracowaną dokumentację techniczną na termomodernizację, a obecnie gromadzi środki finansowe na realizację zadania. Pozdrawiam Pana.(Wt, 09.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam Panie Prezydencie, mam pytanie odnośnie ustawy śmieciowej, a dokładniej sposobu segregacji. Na stronie miasta jest wszystko bardzo ładnie opisane, tylko nie zgadza się z faktami i trochę mnie to niepokoi. Między innymi: Na terenie miasta Konina znajdują się ogólnodostępne „wysepki ekologiczne”, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. W skład „wysepki ekologicznej” wchodzą pojemniki na: 1) papier i tekturę, 2) szkło, 3) tworzywa sztuczne, 4) odpady ulegające biodegradacji. I poniżej wykaz pojemników i mapka. Na mapce ładnie opisane ale ten wykaz pojemników? Rozumiem, że to dopiero będzie tak? Bo jakoś na ulicy Górniczej nie widziałem pojemników na bioodpady, a w wykazie jest napisane, że są. A jeżeli ich nie ma, to zgodnie z uchwałą rady miasta nie można nazywać tego wysepką ekologiczną. A druga rzecz dotyczy właśnie tego, że każdy może przyjechać i wrzucić tu śmieci? Czy aby dobrze to rozumiem? Jeżeli tak, z jakiej racji ja i mieszkańcy bloku do którego są przypisane pojemniki mamy za to odpowiadać, za złą segregację?

Szanowny Panie. Na terenie miasta Konina znajdują się ogólnodostępne „wysepki ekologiczne”. Pojemniki te rzeczywiście nie są przypisane do żadnego bloku, mogą z nich korzystać wszyscy mieszkańcy miasta. W przypadku braku na najbliższej „wysepce ekologicznej” pojemnika brązowego na odpady ulegające biodegradacji, dopuszcza się zbieranie tych odpadów w pojemnikach na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne. Informuję jednocześnie, że wszystkie odpady z terenu miasta Konina trafiają do instalacji sortowniczej w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, gdzie cała frakcja organiczna jest wydzielana i poddawana kompostowaniu. Pozdrawiam Pana i dziękuję za cenne uwagi. Przekazałem Pana emaila do podległych mi, odpowiedzialnych za wprowadzanie ustawy śmieciowej w życie, służb.(Pn, 08.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie! Piszę do Pana z determinacją na temat parkowania samochodów na jedynym nowym chodniku pomiędzy blokami Wyzwolenia 1 i 5 , gdzie od kilu lat nie ma silnych, aby to uporządkować, bo my piesi musimy przechodzić ulicą, gdzie jeżdżą samochody, co dla nas jest niebezpieczne. Prezes spółdzielni proponuje monitować do straży miejskiej, ale to jest notorycznie i my piesi nie będziemy codziennie monitować, bo to jest nieskuteczne. Pozdrawiam Pana Prezydenta.

Szanowna Pani. Opisana przez Panią sytuacja jest znana Straży Miejskiej. W ostatnich dwóch latach SM odbierała zarówno zgłoszenia telefoniczne, jak i pisemne anonimy,  dotyczące parkowania na chodniku w tym rejonie.
Muszę jednak Panią poinformować, że teren należy do administracji Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej /jest terenem wewnętrznym/. Z uwagi więc na brak możliwości prawnych do podjęcia skutecznej interwencji prowadzone były rozmowy na ten temat z administracją SM Wschód - niestety bez efektów. Dodam, że Straż Miejska i Policja, przy braku oznakowania, nie mają po prostu podstaw do interwencji. Z pozdrowieniami.(Pn, 08.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie! Wiem, że miasto prowadzi rozmowy z PKP na temat remontu/przebudowy/czy zbudowania od podstaw konińskiego dworca PKP. Miałyby się w nim znaleźć również siedziby PKS i MZK - tak przeczytałem w Internecie, co uważam jest świetnym rozwiązaniem, ułatwi organizację, zarządzanie i przede wszystkim życie koninianom. Czy mógłby Pan powiedzieć na jakim etapie są rozmowy z PKP? Chciałbym poruszyć również inną kwestię, a mianowicie oznakowanie poziome na jezdniach, czyli to co namalowane. Są miejsca, gdzie farba wytrzymuje długo, a są takie gdzie szybko zanika, z racji natężenia ruchu. Wiele jest miejsc nieczytelnych. Czy możnaby zrobić tak, by podmiot za to odpowiedzialny kontrolował stan tego oznakowania np. co 3 miesiące, tak aby unikać okresów zupełnej nieczytelności znaków? Pozdrawiam.

Szanowny Panie. W sprawie konińskiego dworca odbyło się spotkanie z projektantem obiektu oraz przedstawicielem odpowiedniego departamentu PKP, podczas którego przedstawiono założenia koncepcji i rozwiązania funkcjonalne dotyczące wnętrza dworca. Wyraziliśmy swoją pozytywną opinię i mam nadzieję, że projekt wkrótce będzie gotowy, a PKP przystąpią do jego realizacji. Mogę potwierdzić także, że rzeczywiście przewidziana jest na tym terenie baza dla PKS i MZK.

W sprawie oznakowania poziomego podzielam Pana obserwacje i dziękuję za uwagi, które przekazałem właściwym służbom wydziału Drogownictwa z poleceniem zwrócenia na to szczególnej uwagi. Pozdrawiam Pana serdecznie.(Pt, 05.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, chodzą słuchy, że w miejscu pawilonów przy ulicy Błaszaka powstanie market Biedronka? Czy to prawda? Jak będzie wyglądać sprzedaż tego terenu? Przetarg, ale czy bedzie ogłoszenie w ogólnopolskich mediach czy tylko na mało znanej stronie BIP-u??? Nie martwią Pana kolejne bezrobotne osoby po sprzedaży tego terenu?

Witam Pana. Przetarg będzie nieograniczony i zgodnie z wymogami ustawy ogłoszony zostanie w prasie ogólnopolskiej. Informacja na naszej stronie jest tylko dodatkową. Celem jest nie tylko uzyskanie wpływów ze sprzedaży nieruchomości, ale również poprawa estetyki tej części miasta. Dlatego warunkiem udziału w przetargu jest opracowanie koncepcji architektonicznej planowanego obiektu, która zostanie oceniona przez specjalnie powołaną komisję. Projekty, które uzyskają pozytywną ocenę będą dopuszczone do drugiego etapu.

Zapewniam również, że cały harmonogram i procedura związana z przetargiem zostanie tak ułożona w czasie, żeby obecni użytkownicy pawilonów mogli zorganizować się do uczestnictwa w postępowaniu. Podkreślam równocześnie, że - zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - nie ma możliwości zlokalizowania na tym terenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Upowszechnianie takich informacji jest - w moim przekonaniu - po prostu wyrazem złej woli. Podkreślam jeszcze raz - komisja konkursowa najpierw oceni przedstawione pomysły zabudowy. Dołożymy także starań, aby obecni użytkownicy pawilonów otrzymali inne propozycje lokalowe, co umożliwi im dalsze prowadzenie swojej działalności. Pozdrawiam Pana.(Pt, 05.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie! Z zadowoleniem stwierdzam, że czas swojego urzędowania wykorzystał Pan dobrze w sferze kultury oraz inwestycji infrastrukturalnych w Koninie - mam nadzieję, że będzie tak dalej. Chociaż czekają nadal kwestie wielu dróg, czy kwestia zagospodarowania wyspy, czy projekt przebudowy amfiteatru w nowym Koninie, remont starego mostu żelaznego im. Piłsudskiego - może to wszystko dojdzie do skutku? Mimo wszystko jednak czuję niedosyt w kwestii zatrudnienia. Kopalnie, elektrownie, huta - funkcjonują, ale złote czasy mają za sobą. W części "Biznes" na stronie miasta są zaprezentowane trzy oferty terenów inwestycyjnych dla potencjalnych przedsiębiorców - Janów, Międzylesie oraz Maliniec. Wydaje mi się jednak, nie wiem czy słusznie, że widzę pewną bierność w promowaniu tych terenów. Konin, jak jest zresztą podkreślone, jest w dobrym położeniu wschód-zachód – kolej, droga krajowa, autostrada. Dlatego wydaje mi się, że teren w Międzylesiu byłby znakomitym miejscem na centrum logistyczne – magazyny, przeładownie, sortownie – czy starał się Pan w zakresie ogólnopolskim w taki sposób reklamować ten teren? Natomiast Janów, położony nad jeziorem, znakomity teren na agroturystykę – reklama dźwignią handlu, nie ma co czekać, bo uciekają dziesiątki, albo setki miejsc pracy! Koszty się zwrócą – na pewno. Pozdrawiam.

Szanowny Panie. Zapewniam Pana równocześnie, że miasto podejmuje intensywne działania mające na celu promocję wymienionych przez Pana terenów. Obecnie realizujemy projekt pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie (działania studyjno-koncepcyjne) (POIG 6.2.2) - wartość projektu 1 143 900.00 zł. Efektem końcowym ma być opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu inwestycyjnego o powierzchni 40 ha wraz z kompletną dokumentacją projektową. Kolejnym etapem będzie uzbrojenie tego terenu oraz stworzenie parku przemysłowego z kompletną infrastrukturą techniczną
Ponadto Miasto Konin realizuje również projekt pn. „Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie”(POKL 5.4.2, Miasto Konin – Lider, Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP – Partner). Projekt jest obecnie w trakcie realizacji (wartość 938 884,00 zł). Głównym jego założeniem jest zlecenie promocji gospodarczej (w tym terenów inwestycyjnych) organizacji pozarządowej. Na ten cel desygnujemy kwotę 1 mln zł. Zlecone zadanie będzie realizowane poprzez wykonanie następujących działań w trzech obszarach tematycznych:
1. Promocja Konina jako miasta atrakcyjnego inwestycyjnie:
- wystawienie Miasta Konina na targach inwestycyjnych
- utworzenie portalu internetowego dotyczącego oferty inwestycyjnej Konina
- wywołanie zdarzenia promującego Miasto Konin jako atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji (konferencja z sesjami warsztatowymi)
2. Kontakt z inwestorami (bezpośrednie przedstawienie oferty inwestycyjnej) oraz budowanie przyjaznego klimatu inwestycyjnego
- kontakty bezpośrednie z potencjalnym inwestorem
- kontakty pośrednie z inwestorem za pośrednictwem m.in. elektronicznych baz tematycznych dotyczących terenów inwestycyjnych
- uczestnictwo w kongresach i sympozjach krajowych oraz zagranicznych
3. Kojarzenie przedsiębiorstw na terenie Konina (klastry, kooperacja)
- organizacja spotkań branżowych dla biznesu
- doradztwo gospodarcze
- stworzenie warunków do budowy kontaktów B2B
Wymienione działania ukierunkowane będą przede wszystkim na promocję terenów inwestycyjnych Międzylesie, Maliniec i Janów oraz budowanie szeroko rozumianego wizerunku miasta i tworzenie przyjaznego klimatu inwestycyjnego.

Chciałbym podkreślić, że omawiany projekt jest unikatowym w skali kraju i jedynym w swoim rodzaju. Jego przygotowanie - w formie, która została zakwalifikowana do realizacji - wymagało wiele wysiłku ze strony miasta. Niestety nie cieszy się on zbyt wielkim zainteresowaniem ze strony organizacji pozarządowych, choć poinformowanych o nim zostało około 800 podmiotów. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że do ponownie ogłoszonego przetargu (po wcześniejszym wycofaniu się fundacji, która wygrała pierwszy przetarg) stanęły tylko dwa podmioty. Mam nadzieję, że dojdzie do podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą i że ten projekt zostanie z powodzeniem zrealizowany. W przeciwnym razie wszystkie poczynione przez miasto wysiłki pójdą na marne (termin realizacji, po zgodzie ministerstwa na przesunięcie upływa 30 czerwca 2015 roku).

Bardzo Panu dziękuję za życzliwą obserwację tego, co udaje się zrobić w naszym mieście. Proszę o ewentualne dalsze konstruktywne uwagi i propozycje. Pozdrawiam i załączam wyrazy szacunku.(Pt, 05.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie! Na jakie atrakcje mogą liczyć w tym roku mieszkańcy Konina na imprezie FETA NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI? Jaki zespół bądź wokalista zawita u nas w tym roku?

Szanowna Pani. Głównym organizatorem Fety jest Dom Kultury Oskard (CKiS) i to w tej placówce powinna Pani dowiadywać się o szczegóły przygotowywanej imprezy. Pozdrawiam.(Pt, 05.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie! Kilka miesięcy do tyłu wyremontowano ogrodzenie przy budynku mieszkalnym na ulicy Zofii Urbanowskiej, po tej samej stronie ulicy, gdzie jest oddział poczty i restauracja Vespa. Chodzi mi o budynek, który ogrodzony był starym, rozsypującym się murem. Otóż mur ten praktycznie w całości wyburzono, zostawiono tylko dolną część jako fundament dla nowego ogrodzenia. Wszystko wyglądało bardzo ładnie i porządnie, niestety po tak krótkim czasie z tego fundamentu dla ogrodzenia schodzi już farba i odkruszają się różne elementy, co dość mocno i brzydko widać. Czy za to ogrodzenie jest odpowiedzialne miasto czy ktoś prywatny? Pozdrawiam.

Szanowny Panie. Sprawa jest mi oczywiście znana. Ogrodzenie zostanie naprawione w ramach gwarancji wykonawcy. Czekamy tylko na bezdeszczową pogodę. Z pozdrowieniami.(Pt, 05.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie, chciałbym zapytać, co z przetargiem drogi na ul.Gajowej? Odpisal Pan, iż zostanie naprawiona nawierznia, mineło ponad miesiąc i nic nie zrobiono! Dlaczego miasto nic nie robi w/w sprawie? Podnosicie podatki i zero efektów. Pozdrawiam.

Szanowny Panie. Remont ulicy Gajowej został wykonany częściowo przez MPEC na dojeździe do firmy. Pozostały odcinek ulicy Gajowej zostanie wyremontowany do 15 lipca. Informuję, że umowa na remonty została podpisana 20 maja 2013 r. i wykonano już w mieście duży zakres prac oraz wykorzystano ponad 50 proc. środków przewidzianych na ten cel do końca roku. Pozdrawiam Pana.(Śr, 03.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

DAJECIE WOLNE PRZEJAZDY AUTOBUSAMI MZK A NA PODWYŻKI DLA PRACOWNIKÓW NIE MA!! Pan Prezydent TO SOBIE MYŚLI, ŻE KIEROWCY TO ZA NAJNIŻSZĄ KRAJOWĄ BĘDĄ WSTAWAĆ O 3 W NOCY I JEŹDZIĆ!?!? PORA SIĘ W KOŃCU OBUDZIĆ I PRZEJRZEĆ NA OCZY! ZA 1600 ZŁ NIE JESTEŚMY W STANIE WYŻYWIĆ NASZYCH RODZIN, A ZA PANEM PROKURATOR NIE SIEDZI W PRACY!!

Szanowny Panie. Za wolne przejazdy w Dni Konina MZK otrzymuje zapłatę z budżetu miasta - to po pierwsze. Po drugie, informacja o zarobkach, którą Pan podaje, zupełnie mija się z prawdą. Otóż średnia płaca w grupie kierowców MZK za miesiąc maj bieżącego roku wyniosła 3.102 zł brutto, natomiast średnie wynagrodzenie za 5 miesięcy tego roku - 3.082 zł brutto. Proszę zatem nie pisać nieprawdy o rzekomej „najniższej krajowej". Z pozdrowieniami. (Śr, 03.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Mam pytanie dotyczące żłobka. W jednym z pytań pojawiła się obszerna odpowiedź dotycząca zmiany sposobu opłat i pada tam sformułowanie: "nowa pobierana będzie z dołu i będzie uwzględniała faktyczny czas pobytu dziecka w żłobku (rodzic płaci za faktyczne godziny pobytu dziecka w żłobku, nie płaci za czas nieobecności, jak w przypadku starej opłaty wnoszonej w formie ryczałtu)". Moje pytanie dotyczy zmiennego czasu pobytu dziecka w żłobku - pracuję w różnym wymiarze godzinowym - jednego dnia syn jest w żłobku 4 godziny, innego 8-9. Nie są to stałe godziny, tzn. wiele zależy od mojego przełożonego, jaki harmonogram pracy w danym tygodniu mi planuje. Czy opłata więc dotyczyłaby faktycznego czasu pobytu (panie będą skrupulatnie zapisywały ile godzin dziecko było w poniedziałek, ile we wtorek), czy będziemy płacić za zadeklarowane w umowie godziny? Tzn. jeśli zadeklarowałabym, że będą to 8-14, a odbiorę dziecko o 12, to czy te 2 godziny zostaną odliczone?

Szanowna Pani. Uprzejmie informuję, że opłata będzie dotyczyła czasu faktycznego pobytu dziecka w żłobku, to jest tylko tych godzin, które dziecko rzeczywiście spędziło w placówce (codziennie może to być inna liczba godzin). Dodam równocześnie, że uchwała Rady Miasta Konina określająca nowe zasady odpłatności za pobyt dziecka w żłobku pozostaje w nadzorze Wojewody Wielkopolskiego, trudno więc precyzyjnie określić, kiedy wejdzie w życie. Serdecznie pozdrawiam. (Wt, 02.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, nie mogę znaleźć żadnych informacji o półkoloniach dla dzieci, a niedawno dowiedziałem się, że są w Koninie organizowane przez TDP - niestety za późno. Chciałem się dowiedzieć, gdzie mogę znaleźć takie informacje.

Szanowny Panie. Miasto Konin corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”. Organizacje pozarządowe składają oferty i realizują takie półkolonie na terenie miasta. W tym roku konkurs został już rozstrzygnięty, a wyniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego ( www.konin.pl – BIP – Sprawy Społeczne – Profilaktyka Uzależnień). W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę kontaktować się bezpośrednio z organizatorami półkolonii:

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie – tel. 63 240 61 93

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie – tel. 63 242 34 71

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni” w Koninie – tel. 537331973

Stowarzyszenie Teraz Młodzież w Koninie – tel. 63 242 85 82

Dodam, że Miasto Konin zleca organizacjom pozarządowym organizację podobnych półkolonii dwa razy w roku – w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. Z pozdrowieniami.(Pn, 01.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie! Z ciekawością przeczytałem informację Pana na temat pielęgnacji zieleni na ul. Działkowej. Ja rozumiem, że Pan nie jest w stanie sam wszystkiego dopilnować i od tego są poległe służby i ktoś z nich celowo Pana wprowadza w błąd. Po pierwsze w dniu wczorajszym i dzisiejszy pierwszy raz jest koszona trawa na terenach miejskich wzdłuż naszych posesji. Ja i sąsiedzi możemy to Panu potwierdzić. Więc proszę nie pisać, że Firma Agromax Piotr Zbyszewski kosi trawę w rejonie ulicy Działkowej - zgodnie ze zleceniem - raz w miesiącu. A jedno koszenie zostało już wykonane. To absolutnie nieprawda, bo pokosili trochę trawy w niektórych miejscach wokół garaży i to wszystko. Działkowa rozciąga się od ul. Okólnej do ul. Staromorzysławskiej i zapewniam Pana, że ta firma niesolidnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Dla przykładu skosili trawę na pasie rozdzielającym chodnik od ulicy, ale wokół lamp oświetleniowych już nie. Wzdłuż chodnika na wysokości bloków ul. Okólnej jest dużo wysokich, rozpostartych krzewów wchodzących na chodnik i nikt ich nie podcina. Jeszcze żadnego roku nie było takiego bałaganu u nas jak w tym roku. Przecież ma Pan służby za to odpowiedzialne i niech mają w obowiązku szczegółową kontrolę. Przecież to są nasze wspólne pieniądze płacone z podatków. A firma niech solidnie wykonuje swoje obowiązki. W celu potwierdzenia moich słów zapraszam Pana na ul. Działkową, a jako mieszkańcy potwierdzimy zaistniałą sytuację. Pozdrawiam.

Szanowny Panie. Dziękuję za wszystkie uwagi. Przekazałem je - celem zweryfikowania - do podległego mi, merytorycznego wydziału. Z pozdrowieniami.(Czw, 27.06.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie: 1. Czy wyłożone w UM projekty zagospodarowania przestrzennego dla Etapów Wilków 2 i 3 są dostępne w wersji elektronicznej? 2. Czy prawdą jest, że w planie Wilków etap 2 zamierza Pan zmienić ulicę KOLSKĄ w dwujezdniową drogę o 2 pasach ruchu w każdą stronę, odbierając ruch z autostrady i wprowadzając do miasta zamiast, co jest już standardem, wyprowadzić ruch na obrzeża miasta?

Szanowny Panie. Wyłożone w Urzędzie Miejskim projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla etapów Wilków 2 i 3 nie są dostępne w wersji elektronicznej.
Z projektami planów można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w określonych terminach i tak :
- z projektem planu Wilków 2 w terminie od  6 czerwca do 5 lipca 2013 r,
- z projektem planu Wilków 3 w terminie od 19 czerwca do 17 lipca 2013.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina ulica Kolska stanowi fragment drogi krajowej nr 92 ( klasy technicznej GP) relacji Poznań – Konin- Kutno- Łowicz. W związku z powyższym w projekcie planu miejscowego Wilków 2 przyjęto dla ulicy Kolskiej klasę GP co narzuca, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, szerokość w liniach rozgraniczających wynosząca 40 m. Dodam, że w tym roku otrzymamy pozwolenie na przebudowę skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska-Europejska i moim zamiarem jest rozpoczęcie tej inwestycji w roku przyszłym. Będzie to nowoczesne, bezkolizyjne, dwupoziomowe skrzyżowanie, jakiego w Koninie do tej pory nie było. Z pozdrowieniami.(Czw, 27.06.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki
projekt i wykonanie logo 3mar
stronę wspiera logo komputersat