Pytania do Prezydenta - Witamy w Koninie
Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Pytania do Prezydenta

UWAGA!!! Treść pytania nie może przekroczyć 1500 znaków.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Panie Prezydencie, można coś zrobić z nawierzchnią na moście nad Wartą w kierunku Koła? Są okropne muldy asfaltu na prawym pasie. Dwa lata po remoncie, chyba nie powinno tak się stać?

Szanowny Panie. Rzeczywiście w roku 2011 wykonano remont nawierzchni, wraz z wymianą dylatacji bitumicznych, na Moście Piłsudskiego. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. w Koninie. W nawierzchni, po upływie około roku, zaczęły powstawać skoleinowania. Wadę zgłoszono do usunięcia wykonawcy w ramach udzielonych gwarancji. Opracowana opinia naukowo – techniczna, dotycząca przyczyn degradacji nawierzchni jezdni nie wykazała jednak błędu ze strony wykonawcy, powstałego w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Cytuję prof. dr hab. inż Wojciecha Grabowskiego: "(...)przy krawędzi mostu, a więc przy krawężniku występują największe wpływy gradientu temperatur oraz wody opadowej w różnych porach roku. Czynniki te połączone z działaniem obciążenia ruchem i wpływów dynamicznych skutkują powstaniem deformacji w tej strefie mostu". W ocenie przygotowanej przez Pana Profesora mamy także wskazówki dotyczące naprawy i taką chcemy wykonać w roku 2014. Z pozdrowieniami. (Śr, 20.11.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie, mam wielką prośbę. Czy mógłby Pan nakazać właścicielowi budynku po ZPO Konwart, aby zabudował te dwa wyloty powstałe po rozbiórce biurowca ? Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, a w najmniejszej mierze o estetykę. Częst

Szanowny Panie. Teren ten jest własnością prywatną kupioną od Skarbu Państwa. I niestety nie mogę niczego nakazać jego właścicielowi. Z prośbą o wyegzekwowanie konieczności zabezpieczenia reklamą ścienną elewacji budynku zwróciłem się jednak 17 lipca do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina. 17 października otrzymałem w tej sprawie odpowiedź. Pan Inspektor poinformował mnie, że w ramach posiadanych kompetencji przeprowadził kontrolę budynku, zwracając szczególną uwagę na takie zabezpieczenie drzwi i okien, które uniemożliwiałoby dostęp do środka osobom postronnym. Skontrolował również dziennik budowy dotyczący prowadzonej rozbiórki i nie miał uwag co do jego prowadzenia. Ostatecznie Inspektor uznał, że nie posiada instrumentów prawnych obligujących właściciela do konieczności zabezpieczenia obiektu reklamą ścienną mocowaną do pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku. PINB nałożył jednak na inwestora mandat za brak tablicy informacyjnej w miejscu rozbiórki. Pozdrawiam Pana.(Śr, 20.11.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam. Chciałabym się dowiedzieć czy istnieje możliwość zamiany mieszkania 2-pokojowego socjalnego na 2 kawalerki socjalne?

Szanowna Pani. Niestety nie ma możliwości zamiany jednego lokalu na dwa. Ponadto wyjaśniam, że umowa na mieszkanie socjalne jest umową czasową, zawieraną na rok, stąd też nie dokonujemy zamiany takich lokali.
Więcej informacji w tej sprawie może Pani uzyskać bezpośrednio w Wydziale Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Koninie, mieszczącym się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2. Z pozdrowieniami.(Śr, 20.11.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie. Przez kilkanaście miesięcy był prowadzony remont wiaduktu Briańskiego. Dlaczego w tym samym czasie nie została naprawiona nawierzchnia dojazdowa do wiaduktu od strony skrzyżowania ulic : Aleje 1-go Maja, Spółdzielców i Klecz

Szanowny Panie. Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta Konina na remont nawierzchni tego skrzyżowania przeznaczono środki w wysokości 500 tys. zł. Wydział drogownictwa opracował więc dokumentację zgłoszeniową, przedmiary i kosztorysy. Ogłoszono również przetarg, a otwarcie ofert nastąpiło pod koniec września. Niestety zabezpieczona kwota nie wystarczyła na wybór żadnej oferty. Najkorzystniejsza opiewała na wartość kosztorysową około 850 tys. zł. Była jednak była obarczona wadą i na tej podstawie została odrzucona. Druga oferta przewyższała kosztorys o ponad 20 procent. Jej wartość to ponad 1 mln zł. W efekcie podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania i przystąpieniu do ponownego przetargu na wiosnę roku 2014, w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Oczywiście zgadzam się z Pana opinią na temat wątpliwych walorów estetycznych tego skrzyżowania wobec sąsiedztwa wyremontowanego wiaduktu Briańskiego. Obowiązują nas jednak procedury. Zapewniam, że zadanie to zostanie wykonane. Z pozdrowieniami.(Śr, 20.11.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam Panie Prezydencie Mam zamiar przeprowadzać remont i w związku z tym będzie trochę gruzu. Wcześniej w takich przypadkach należało zamówić i zapłacić za kontener z jednej z firm świadczących takie usługi. Jak to wygląda w chwili obecnej po zmianie

Szanowny Panie. Zgodnie z Uchwałą nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, może Pan własnym transportem i na własny koszt, oddać bezpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru ich prowadzenia. Ponosi Pan jedynie koszty ewentualnego najmu pojemnika i koszty transportu odpadów do PSZOK-u.
Informuję również, że punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62 – 510 Konin czynny jest od poniedziałku do piątku od 6.00 do 22.00 oraz w soboty od 6.00 do 14.00. Z pozdrowieniami.(Śr, 20.11.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie. Podobno w mieście poszukiwany jest obiekt, który można by nazwać na cześć miasta partnerskiego Konina - Czerniowiec. Proponuję nadać taką nazwę wiaduktowi nad ul. Wiejską :) Jest wiadukt Briański to mógłby być i wiadukt Czer

Szanowny Panie. Dziękuję uprzejmie za ciekawą propozycję. Pozdrawiam Pana serdecznie.(Śr, 20.11.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie, czy w najbliższych planach jest brana pod uwagę budowa drogi na ulicy Laskówieckiej w Koninie?? Jej stan jest naprawdę krytyczny, szczególnie w jesienno-zimowym okresie. Mieszkańcy.

Szanowni Państwo. Aktualnie trwa przetarg na dokumentację projektową ulicy. Termin jej opracowania to wrzesień 2014. Ponieważ droga ta ma ponad kilometr, potrzebna będzie również decyzja środowiskowa. Po wykonaniu dokumentacji zostanie wydane pozwolenie na budowę i wówczas będzie można zaplanować realizację zadania. Oczywiście rozumiem Państwa potrzeby i dlatego procedury zostały uruchomione. Niestety czas ich trwania nie zależy wyłącznie ode mnie. Z pozdrowieniami.(Śr, 20.11.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, w ostatnich dniach na Chorzniu, na ulicy Żeglarskiej rozpoczął się remont związany z wymianą krawężników i budową chodnika. Mam pytanie jak szeroki zakres będzie miała ta inwestycja? Czy obejmie ona też pobliskie ulice, jak Jachtowa,

Szanowny Panie. Remont obejmuje swoim zakresem na razie tylko ulicę Żeglarską. Pozdrawiam serdecznie.(Śr, 20.11.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie! Mam pytania do Pana odnośnie przydziału mieszkania socjalnego. Czym ono się różni od mieszkania komunalnego? Jeżeli mam teraz wyższe zarobki niż przy składaniu wniosku o przydział mieszkania, po czym zostałam wciągnięta na l

Szanowna Pani. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ujęcie na liście osób uprawnionych do ubiegania się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta Konina następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Jednym z kryteriów kwalifikacji wniosków jest posiadanie odpowiednich dochodów przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy.
Ustalenie dochodu następuje na podstawie przedłożonych przez Wnioskodawców dokumentów. To właśnie wysokość dochodów decyduje o ujęciu na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu socjalnego lub mieszkania komunalnego. Rodziny o najniższym dochodzie (obecnie poniżej 415,58 zł na 1 osobę w rodzinie) otrzymują uprawnienie do ubiegania się o przydział lokalu socjalnego.
Zgodnie z definicją ustawową lokal socjalny to lokal nadający się do zamieszkiwania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, przy czym lokal ten może być lokalem o obniżonym standardzie, tak więc może nie posiadać instalacji ciepłej wody i/lub centralnego ogrzewania.
Równocześnie lokal socjalny to lokal o niższych kosztach utrzymania w porównaniu do mieszkania komunalnego (niższa stawka czynszu najmu). Ponadto umowa najmu takiego lokalu jest zawierana na czas oznaczony, na okres jednego roku.
Jeżeli natomiast dochody Pani rodziny wzrosły i uważa Pani, że obecnie uprawniają Panią do ujęcia na listę osób uprawnionych do ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego, powinna Pani złożyć w Urzędzie stosowny wniosek w sprawie przekwalifikowania na listę komunalną. Pani wniosek zostanie zarejestrowany i będzie oczekiwał na ponowne zaopiniowanie przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która faktycznie powoływana jest raz na dwa lata. Pozytywna opinia Społecznej Komisji Mieszkaniowej będzie podstawą do przeniesienia Pani rodziny na listę komunalną.
Jeśli ma Pani jeszcze pytania w tej sprawie powinna Pani zgłosić się do Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego mieszczącego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2, gdzie może Pani uzyskać dodatkowe odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie.(Śr, 20.11.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam Szanowny Panie Prezydencie. Wysłał Pan pismo do PKP dotyczące ubogiego rozkładu jazdy dla naszej stacji od grudnia. Czy jest już odpowiedź ze strony PKP? Jeżeli tak to gdzie będzie można ją przeczytać? Pozdrawiam serdecznie.

Szanowny Panie. Odpowiedzi na pismo do PKP jeszcze nie otrzymałem. Zapewniam jednak, że gdy tylko do mnie dotrze - podam ją do publicznej wiadomości. Pozdrawiam serdecznie.(Pn, 18.11.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie, segreguję odpady i płacę 10 zł/os. Plastik, szkło i papier są odbierane w workach w I poniedziałek miesiąca, natomiast bioodpady w każdy piątek. Co mam robić z popiołem. Czy stawka 10 zł za osobę przewiduje jego zabieranie?

Szanowny Panie. Popiół można umieszczać w pojemniku na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, a co za tym idzie jego odbiór odbywa się zgodnie z harmonogramem. Informuję również, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierana jest każda zebrana przez właściciela nieruchomości ilość odpadów. Pozdrawiam serdecznie.(Wt, 12.11.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam Pana! Co się stało w związku z nowym rozkładem jazy PKP, że nie ma w ogóle połączeń z Wrocławiem? Znowu z przesiadkami mamy jeździć? A tak w ogóle niech szanowne PKP nie zapomina o naszym mieście i pomyśli nad pasażerami i nowymi połączeniami min

Szanowni Państwo. Jak wiadomo, prezydent miasta nie ma wpływu na rozkład jazdy wprowdzany przez PKP. Ponieważ jednak budzi on ogromne emocje wśród mieszkańców, a także mój niepokój, 31 października wystosowałem pismo do Pana Jakuba Karnowskiego, Prezesa Zarządu PKP SA. Treść tego listu odnajdziecie Państwo w moich poprzednich odpowiedziach na pytania. Obecnie czekam na reakcję i pismo ze strony władz kolei. Z pozdrowieniami.(Wt, 12.11.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam Panie Prezydencie, mam pytanie czy i kiedy przewiduje Pan zamontowanie oświetlenia na ulicy Krańcowej w Łężynie? Tam naprawdę jest ciemno a lampy, które tam są ustawione są w dużych odległościach i na dodatek linie są nawierzchniowe i co jakiś cz

Szanowna Pani. Oczywiście, że przewidujemy prace na ul. Krańcowej. Wszystko musi jednak przebiegać w odpowiedniej kolejności. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie przewiduje na lata 2015-2016 zadanie o nazwie: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warmińskiej, Wojciechowo i Krańcowej. A to oznacza, że dopiero po tych pracach będzie możliwe wybudowanie drogi i oświetlenia. Z pozdrowieniami.(Czw, 07.11.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, czy długo jeszcze będzie ciemno na ulicy Przemysłowej, koło FUGO? Gdzie jeszcze musimy dzwonić i pisać w tej sprawie?

Panie Prezydencie piszę w imieniu kilku osób, pracowników Fugo. Chodzi o niepalące się lampy przy ul

Szanowni Państwo. Zgłoszenie przekazaliśmy do Spółki Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu, która jest właścicielem i zarządza oświetleniem ulicznym w okolicach Fugo. Niestety otrzymaliśmy informację, że w związku z tym, iż awaria jest poważna, spółka prowadzi rozmowy z firmami, które będą mogły naprawić uszkodzenia. Zapewniam, że moje służby będą monitorować tę sprawę. Z pozdrowieniami.(Czw, 07.11.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, mam pytanie w sprawie sytuacji w Przedszkolu nr 11 „Pentliczek” w Koninie. Problem dotyczy grupy 3-latków. Nauczycielka najmłodszej grupy pracuje codziennie (oprócz czwartku, kiedy pracuje dłużej) do godz. 11. Później opiekę nad dzie

Szanowna Pani. Z informacji uzyskanych od p. Bożeny Mijalskiej, dyrektor Przedszkola nr 11 wynika, że oddział I pracuje w godzinach 600 – 1700. Dyżur ranny trwa od 600 do 700 dla oddziałów I, II, III, IV, V. Od godz. 700 zabierane są dzieci do oddziału V, od godz. 730 – dzieci do oddziału III, od godz. 800 – dzieci do oddziału II i IV. Dyżur popołudniowy w oddziale I trwa od godz. 1530 do godz. 1700. O 1530 dochodzą dzieci z gr. II, natomiast grupa III i IV przechodzi do grupy V i następnie po godz. 1600 dzieci przechodzą z grupy V na dyżur do gr. I. Z informacjami tymi zostali zapoznani wszyscy rodzice. Jak zapewnia Pani dyrektor, praca oddziału jest tak zorganizowana, aby liczba dzieci nie przekroczyła 25 - to absolutny priorytet. Opiekę nad grupą 3-latków oprócz p. dyrektor sprawują również inne nauczycielki i ich praca przebiega zgodnie z ustalonym planem godzin. Rzeczywiście p. dyrektor Mijalska przyznaje, że zdarzyła się wyjątkowa sytuacja, w wyniku której opuściła na chwilę grupę - podczas leżakowania i wówczas śpiących dzieci pilnowała pani woźna. Zobowiązałem swojego zastępcę pana Sławomira Lorka, do przeprowadzenia rozmowy z panią dyrektor, aby zapobiec takim praktykom w przyszłości. Dziękuje Pani za zgłoszenie tematu. Z pozdrowieniami.(Czw, 07.11.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki
projekt i wykonanie logo 3mar