Pytania do Prezydenta - Witamy w Koninie
Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Pytania do Prezydenta

UWAGA!!! Treść pytania nie może przekroczyć 1500 znaków.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Szanowny Panie Prezydencie! Czy w roku 2014 planowany jest, już długo zapowiadany, generalny remont starego mostu im. J. Piłsudskiego? Jeżeli nie, to kiedy? Most jest zbudowany solidnie, o czym świadczy jego wiek, jednak naprawdę przydałaby mu się generalna odnowa, by mógł jeszcze długo służyć. Czy planowany jest może remont nawierzchni na skrzyżowaniu Alei 1. Maja i Dworcowej (przy Hotelu Konin, Pałacyku itp.)? Jest to niezwykle mocno uczęszczane miejsce, centrum miasta i nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. Pozdrawiam.

Szanowny Panie. Potwierdzam, że w tym roku planujemy przeprowadzenie remontu mostu im.Józefa Piłsudskiego. W ramach robót drogowo-mostowych przewidziano między innymi częściowe rozebranie i odbudowę istniejących przyczółków, rozebranie obecnego pomostu i wykonanie nowego wraz z wyposażeniem, wykonanie ścieżki rowerowej szerokości 2-metrów na wspornikach po wschodniej stronie mostu oraz wykonanie schodów skarpowych. Istniejąca konstrukcja mostu zostanie również wyczyszczona i pomalowana. Co więcej, na moście – oprócz kanalizacji deszczowej – pojawią się nowe słupy oświetleniowe, oprawy ledowe i oświetlenie iluminacyjne. Kosztorysowa wartość robót to 14 662 182,34 złotych.

Jeśli chodzi o skrzyżowanie Aleje 1 Maja-Dworcowa informuję, że wszelkie powstające ubytki będą usuwane w ramach bieżących robót drogowych. Z pozdrowieniami.(Pt, 10.01.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie jak Pan podsumuje rok 2013? Jakie plany czekają miasto w 2014 roku?

Szanowny Panie. Rok 2013 był dla Konina przede wszystkim czasem zakończenia kluczowej inwestycji i rozpoczęcia kolejnej niezwykle ważnej. Mam na myśli realizację naprawdę logistycznie wymagającego przedsięwzięcia drogowego - jakim był remont Wiaduktu Briańskiego oraz rozpoczęcie budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie. W pierwszym przypadku, niemalże bezboleśnie przetrwaliśmy okres wyłączenia z ruchu jednego z najważniejszych obiektów mostowych, w drugim - postawiliśmy kropkę nad "i" w ramach wdrażanego od lat systemu gospodarki odpadami. Warto dodać, w 2013 roku również sprawnie przeprowadzono miasto przez trudny okres wdrażania w życie nowych zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ostatnich 12 miesiącach realizowaliśmy także w mieście zadania, których celem była przede wszystkim odczuwalna poprawa jakości życia mieszkańców. Wprowadziliśmy chociażby program Konińska Karta Rodziny 3+, kontynuowaliśmy niezwykle popularne akcje profilaktyczne "Zdrowie to podstawa", termomodernizowaliśmy szkoły, stworzyliśmy grupę zakupową energii elektrycznej (54 jednostki z terenu Konina), remontowaliśmy ulice, budowaliśmy drogi. I to tylko niektóre z działań. Podsumowując, 2013 rok był dla Konina rokiem dobrym. Oczywiście można byłoby wymarzyć sobie więcej i nowych dróg i chociażby nowych miejsc pracy. Jestem więc przekonany, że w 2014 roku – ja i moi współpracownicy - dołożymy wszelkich starań by w Koninie nam wszystkim żyło się jeszcze lepiej. A jakie plany na 2014 rok? Przed nami remont mostu Piłsudskiego. Mam zamiar przywrócić temu obiektowi dawny blask, a co jeszcze ważniejsze - bezpieczeństwo techniczne. Przed nami również budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów, położenie
ponad 5 km sieci kanalizacyjnej w Pątnowie i w Gaju, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla ok. 700 mieszkańców, rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Prawy i Lewy Brzeg, wykonanie odwiertu geotermalnego na wyspie Pociejewo, dalsze rozmowy z PKP - i mam nadzieję początek realizacji -modernizacji konińskiego dworca oraz budowy wiaduktu łączącego ul. Paderewskiego z Wyzwolenia, prace nad opracowaniem i realizacją Strategii Rozwoju Miasta oraz założeniami tzw. budżetu partycypacyjnego, uruchomienie – innowacyjnego w skali kraju Centrum Organizacji Pozarządowych, wykonanie konkretnych prac związanych z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na Międzylesiu i wiele innych. Pozdrawiam serdecznie.(
Pt, 10.01.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie co z ośrodkiem wypoczynkowo-wczasowym w Gosławicach? Czy jest już jakaś decyzja? A jeśli tak, to jaka i czy wczasowicze nadal będą mogli wynajmować domki ? Pozdrawiam :)

Szanowny Panie. Rozmowy na temat ośrodka trwają. Przewiduję, że jego przejęcie przez miasto nastąpi w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy. Trudno na tym etapie mówić jednak o szczegółach. Na dziś nie przewidujemy istotnych zmian w sposobie korzystania z ośrodka przez mieszkańców. Z pozdrowieniami.(Pt, 10.01.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam, będę w tym roku starała się ponownie o przyjęcie dziecka do przedszkola. Czy podobnie, jak w roku ubiegłym, będzie prowadzony nabór drogą elektroniczną? Kiedy zacznie się nabór do przedszkoli i czy ważna jest kolejność zgłoszeń?

Szanowna Pani. Oczywiście, podobnie jak w ubiegłym roku, nabór do przedszkoli będzie prowadzony drogą elektroniczną. Dodam, że musi się on zakończyć do końca kwietnia. W Koninie chcemy tę procedurę rozpocząć pod koniec marca, żeby definitywnie zamknąć ją po miesiącu. 18 grudnia 2013 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty. Warto podkreślić, że wprowadziła ona bardzo szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół, w tym kryteria pierwszeństwa przy przyjęciu do przedszkola. Są to między innymi: miejsce zamieszkania, status rodzica, niepełnosprawność, no i oczywiście obowiązkowo będą przyjmowane sześciolatki i pięciolatki. Kolejność zgłoszenia nie ma znaczenia. Pozdrawiam Panią.(Czw, 09.01.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie! Piszę do Pana pełen pretensji z powodu braku nadzoru nad używaniem materiałów pirotechnicznych i fajerwerków w dniu sylwestrowym. To co ja przeżyłem przed i po 12 -tej, to graniczy z cudem. Pod oknami/mieszkam na parterze/ spadały z okien i balkonów petardy i fajerwerki, tuż obok samochodów, które są parkowane może z 2 do 3 metrów od okien. Jeden błysk, huk i strach, czy za chwilę nie wybuchnie pożar. A w środku jestem sam z niepełnosprawną matką. Serce ze strachu biło mi jak szalone. A rok wcześniej pisałem do Pana, aby temat używania wyrobów pirotechnicznych był prawnie przez urząd zdyscyplinowany, tak jak w innych miastach /wcześniej przez prezydenta Pałasza/. Pytam, czy musi stać się nieszczęście, aby urząd miasta reagował na tak poważne uwagi ze strony mieszkanców?

Szanowny Panie. Używanie materiałów pirotechnicznych i fajerwerków w Koninie zostało prawnie uregulowane Uchwałą Nr 454 z dnia 10 grudnia 1997r . Zgodnie z nią na terenie miasta wprowadzony został zakaz odpalania środków pirotechnicznych z wyjątkiem: SYLWESTRA oraz NOWEGO ROKU i WIELKANOCY. Zakaz ten nie dotyczy osób posiadających zezwolenia na używanie środków pirotechnicznych. Są one jednak zobowiązane zapewnić bezpieczeństwo podczas pokazów. Odpowiedzialność za niestosowanie się do uregulowań Uchwały wynika z art. 54 Kodeksu Wykroczeń - sprawca podlega więc karze grzywny do 500 zł lub karze nagany. Oczywiście rozumiem, że mógł Pan odczuwać w sylwestrową noc swoisty dyskomfort. Proszę jednak zrozumieć, że nie sposób zabronić mieszkańcom używania środków pirotechnicznych w tak wyjątkowych okolicznościach. Wiele zależy po prostu od kultury osobistej. Nie bez znaczenia jest również niezwykle łatwy dostęp do tych materiałów. Oczywiście Straż Miejska reaguje na wszelkie sygnały na temat niedozwolonego użycia środków pirotechnicznych. Trudno jednak postawić strażnika przy każdym odpalającym w Sylwestra fajerwerki. Pozdrawiam Pana.(Śr, 08.01.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Jestem pracującą, samotnie wychowującą dziecko kobietą, co muszę zrobić, jakie dokumenty złożyć i gdzie aby przyznano mi mieszkanie?

Szanowna Pani. Lokal z zasobów miasta mogą otrzymać osoby umieszczone na liście uprawnionych do ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego bądź lokalu socjalnego. Jego zasady precyzuje Uchwała nr 424 Rady Miasta Konina z dnia 18.03.2009 roku. Zgodnie z nią o przydział mieszkania z zasobów Miasta Konina mogą ubiegać się osoby spełniające jeden z poniższych warunków:
1) posiadające stałe zameldowanie na terenie miasta,
2) bezdomne, posiadające ostatnie zameldowanie na terenie miasta,
3) bez zameldowania, związane z miastem przez okres ostatnich 5 lat.
Jeżeli spełnia Pani któryś z tych warunków ma Pani prawo ubiegać się o przydział mieszkania składając odpowiedni wniosek w Wydziale Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego (druk do pobrania na stronie internetowej Miasta Konina (www.konin.pl) w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej).
Wniosek zostanie zarejestrowany i będzie oczekiwać na zaopiniowanie przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, której pozytywna opinia da podstawę do ujęcia Pani na liście osób uprawnionych. Dodam, że powoływana raz na dwa lata komisja bierze pod uwagę konkretne, wymienione w uchwale kryteria. Jednym z nich jest chociażby zagęszczenie w obecnie zamieszkałym lokalu. Na osobę w gospodarstwie domowym nie może przypadać więcej niż 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi. Drugim ważnym kryterium jest dochód osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, który aktualnie nie może być wyższy niż 831,15 zł (brutto) na 1 osobę miesięcznie w przypadku mieszkania komunalnego i 415,58 zł (brutto) w przypadku lokalu socjalnego. Z pozdrowieniami.(Śr, 08.01.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie! Proszę o wyjaśnienie mi dlaczego wycięto prawie cały drzewostan przy stawku przylegającym do Cmentarza komunalnego i pomiędzy ul. Harcerską i Działkową. Dla mnie ta decyzja jest całkowicie niezrozumiała. Wycinane są nawet drzewa z poziomu lustra wody. Według mnie i moich sąsiadów ten stawek został bardzo oszpecony, gdyż pozostawiono mnóstwo karczy i to już nie jest ładne. Nadmienię, że prace cały czas trwają. Te drzewa nikomu nie zagrażały. Proszę o wyjaśnienie dlaczego tak postąpiono i w takim razie co dalej z tym terenem zamierza zrobić miasto.

Szanowny Panie. Teren pomiędzy ulicą Harcerską i ulicą Działkową od wielu lat był notorycznie podpalany. Mieszkańcy pobliskich bloków wielokrotnie prosili więc o jego kompleksowe uporządkowanie oraz wycięcie wszystkich krzewów. Prace, które zostały właśnie przeprowadzone (obecnie trwają jedynie porządkowe, mające na celu wygrabienie pozostałości) były zakrojoną na szerszą skalę rewitalizacją terenu pokopalnianiego. Dzięki temu zostały odsłonięte stare akacje oraz wierzby, które były pierwotnie na tym terenie oraz samosiejki wartościowych drzew typu brzoza czy grab, które mają teraz dostęp do światła i możliwość swobodnego wzrostu. Ponadto obszar zyskał nowe tereny rekreacyjne oraz bezpieczny i swobodny dostęp do jeziorka. Przypomnę, że do tej pory nie był on możliwy ze względu na zarośla oraz obawy mieszkańców przed chuliganami, którzy organizowali tam chociażby alkoholowe spotkania. Obecnie nie ma już tego niebezpieczeństwa, gdyż teren jest doświetlany z okolicznych latarń, a służby mundurowe mają swobodny dostęp do całego obszaru. Nie powinno być także już problemu z nielegalnymi wysypiskami na skarpach tego obszaru. W trakcie prac zlikwidowaliśmy 3 duże składowiska i wywieźliśmy blisko 1,5 tony śmieci. Były wśród między innymi: stare sofy, zlewy, opony, wanna, a także cała rzesza innych mniejszych odpadów domowych czy liczne butelki.
Odnośnie -jak Pan to określił- wycinki drzewostanu, wyjaśniam iż według terminologii „drzewostan"- to zespół większej liczby drzew rosnących na pewnej powierzchni leśnej, w odpowiednim zagęszczeniu i zwarciu koron, wzajemnie na siebie oddziałujących. Tymczasem na opisywanym obszarze mogliśmy obserwować „zarośla" czyli - zbiorowisko roślinne złożone głównie z roślin krzewiastych. W trakcie naszych prac nieliczne drzewa, jakie znajdowały się na tym terenie zostały pozostawione, a ich korony przycięto zgodnie ze sztuką. Usunięto jedynie połamane i leżące już drzewa, których nie było do tej pory widać, gdyż były zasłonięte przez zarośla. Usunięto także klika drzew na skarpach, na które zostały już wcześniej wydane decyzje o wycince. Prace - jak już wspomniałem- cały czas trwają. Lada chwila zostaną docięte karpiny. Teren zostanie w efekcie ładną zieloną łąką z kilkunastoma starymi drzewami. Z pozdrowieniami.(Śr, 08.01.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam. Długo oczekiwany remont ul.Świętojańskiej jest już za nami natomiast pierwsze pęknięcia na drodze już od jakiegoś czasu zaczynają się pojawiać. Proszę o sprawdzenie czy wykonawca faktycznie dobrze wykonał swoją pracę ponieważ po tak szybkim czasie pęknięcia chyba nie powinny powstawać. Czy można usunąć krzaki i drzewa, które znajdują się przy zjeździe z ulicy Świętojańskiej po prawej i lewej stronie? Przy każdym silniejszym wietrze leży mnóstwo gałęzi na drodze. Może faktycznie latem pięknie wygląda kwitnący bez ale większość tych drzew i krzaków już nie. Drzewa są już stare i o wiele lepiej, a przede wszystkim bezpieczniej, byłoby posadzić tam jedynie trawę. Na przyszły rok zaplanowany jest remont ul.Solnej czy tylko wykonanie projektu ? Czy możemy spodziewać się jak najszybszego remontu ul. Solnej i oświetlenia tej ulicy ? Pozdrawiam.

Szanowny Panie. Dziękuję za uwagi na temat ulicy Świętojańskiej. Wydział Drogownictwa zweryfikuje te informacje dokonując wizji lokalnej. Jeśli pęknięcia faktycznie występują, zwrócimy się do wykonawcy drogi o skuteczną naprawę. Dodam, że okres gwarancji, a więc czas bezpłatnego usuwania wszelkich usterek, mija 19 listopada 2016 roku.

Informuję Pana również, że drzewa i krzewy, których gałęzie wystają nadmiernie w kierunku jezdni lub utrudniają przejście chodnikiem oraz ograniczają widoczność zostaną przycięte w I kwartale 2014 r.

Jeśli chodzi o ulicę Solną, aktualnie realizujemy dokumentację projektową. Terminu realizacji remontu nie mogę jeszcze podać, bo uwarunkowane jest to uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zabezpieczeniem odpowiednich środków finansowych. Z pozdrowieniami.(Śr, 08.01.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie, czy UM przyjmuje osoby na staż?

Szanowny Panie. Urząd Miejski w Koninie jest oczywiście zainteresowany przyjęciem stażystów na rok 2014. Złożyliśmy w tej sprawie stosowny wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy. Obecnie oczekujemy na decyzję, ile osób i w jakim terminie zostanie do nas skierowanych. Jeśli chciałby Pan odbyć staż w Urzędzie Miejskim, proszę przesłać swoje CV na adres jhernes@konet.pl lub dostarczyć je osobiście do UM, plac Wolności 1, pokój 201 II piętro, w godz. 7.30-15.30. Z pozdrowieniami. (Wt, 07.01.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam Szanownego Pana Prezydenta...Mam takie pytanie, jeżeli MOPR odmawia wypłat ludziom potrzebującym, to gdzie mamy sie zgłosić???? Może Pan w jakiś sposób pomoże ????

Szanowna Pani. Trudno mi odnieść się do Pani przypadku, gdyż nie ujawnia Pani swoich danych osobowych. Zapewniam jednak, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, działając na postawie ustawy o pomocy społecznej, ustala uprawnienia do zasiłków w oparciu o wywiad środowiskowy (w drodze decyzji administracyjnej). Jeżeli więc otrzymała Pani decyzję odmowną, ma Pani prawo w ciągu 14 dni odwołać się od niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie. Dodam, że także w drodze decyzji administracyjnych realizowane są świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz sypendia socjalne i zasiłki szkolne. A to oznacza, że mieszkaniec, którego nie satysfakcjonuje przyznane wsparcie lub odmowa - również ma prawo odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Z pozdrowieniami.(Pt, 03.01.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, z racji pojawienia się szansy związanej z naborem osób chętnych na kupno lub wynajem mieszkania przez MTBS, mam pytanie czy takie mieszkanie właśnie dostanę? Wniosek o przyznanie mieszkania dostarczyłam do siedziby MTBS już w 2008. Przez ten czas wyszłam za mąż, gdzie wraz z mężem czekamy na przyznanie mieszkania. Mimo że razem mamy pracę, to nie stać nas na kupno mieszkania na rynku wtórnym, nawet z programem "Mieszkania dla Młodych". Na dzień dzisiejszy mieszkamy z rodzicami i moją siostrą, jej mężem i dzieckiem oraz z moim bratem. Pytam zatem jakie są szanse? Nie ukrywam, że odpowiadają nam warunki jakie posiada MTBS a mianowicie gdzie najemca wpłaci min. 30% wartości brutto mieszkania, a na pozostałą część zostanie zaciągnięty kredyt w PKO BP S.A. przez Miejskie TBS sp. z o.o., na okres maksymalnie 25-ciu lat. POZDRAWIAM SERDECZNIE

Szanowna Pani. Rozumiem Pani trudną sytuację mieszkaniową. Niestety - ze względu na brak zabezpieczonych środków finansowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację kolejnych inwestycji mieszkaniowych – Społeczna Komisja Mieszkaniowa i Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie dysponują żadnym wolnym lokalem, który można byłoby przydzielić oczekującym osobom. Oczywiście gdy sytuacja ulegnie zmianie zostanie Pani o tym poinformowana pisemnie.

Jeżeli natomiast interesuje Panią co najmniej 30-procentowa partycypacja w kosztach budowy mieszkania, proszę złożyć w Miejskim TBS (ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin lub pod adresem e-mail: sekretariat@mtbs.konin.pl) pismo, w którym poda Pani swoje dane adresowe i numer telefonu kontaktowego oraz wskaże, że jest zainteresowania partycypacją w kosztach budowy mieszkania o określonej powierzchni i kondygnacji. Pod koniec marca, po wyłonieniu realizatora budowy, Miejskie TBS będzie dysponowało wiedzą odnośnie kosztu budowy 1 metra kwadratowego. Wtedy również będzie się kontaktować z zapisanymi osobami, celem zawarcia stosownych umów. Pozdrawiam Panią i życzę wszystkiego dobrego.(Pt, 03.01.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie jakie przedszkola będą miały w tym roku dyżur w lipcu i sierpniu?

Szanowna Pani. Wakacyjne dyżury pełniły będą przedszkola: P-2 i P-15 w miesiącu lipcu oraz P-5 i P-16 w sierpniu. Pozdrawiam serdecznie.(Pt, 03.01.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, PWiK ogłosił przetarg na budowę kanalizacji w ul. Rudzickiej - czas realizacji marzec-październik 2014, czy jest szansa, że na wiosnę 2015 roku będzie zbudowana droga na tej ulicy wraz z oświetleniem? (na końcu ul. Rudzickiej, bliżej torów brak jest oświetlenia, obecnie bez latarki nie jestem w stanie otworzyć furtki). Proszę o odpowiedź i serdecznie pozdrawiam.

Szanowna Pani. Rzeczywiście w 2014 roku PWiK wybuduje wodociąg i kanalizację sanitarną w ul. Rudzickiej. Dopiero po wykonaniu ten inwestycji będzie można przystąpić do projektowania budowy ulicy i jej oświetlenia. Środki na to zadanie będziemy chcieli zabezpieczyć w budżecie 2015 roku. Trudno mi jednak powiedzieć czy również budowa ulicy zdąży ruszyć w 2015 roku. Pozdrawiam serdecznie.(Pt, 13.12.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Chciałbym się dowiedzieć, jakie kryterium dochodowe obowiązuje przy staraniu się o mieszkanie komunalne dla rodziny czteroosobowej z niepełnosprawnym dzieckiem?

Szanowny Panie. Mieszkanie z zasobów Miasta Konina może otrzymać osoba znajdująca się na listach uprawnionych do ubiegania się o lokal socjalny lub mieszkanie komunalne. Zgodnie z Uchwałą nr 424 Rady Miasta Konina z dnia 18.03.2009 roku, o przydział mieszkania mogą ubiegać się osoby: posiadające stałe zameldowanie na terenie miasta; bezdomne, posiadające ostatnie zameldowanie na terenie miasta; bez zameldowania, związane z miastem przez okres ostatnich 5 lat.
Ważnym kryterium jest także - wspomniany przez Pana - dochód osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. W przypadku rodziny wieloosobowej nie może być wyższy niż 831,15 zł (brutto) na 1 osobę miesięcznie – w przypadku mieszkania komunalnego i 415,58 zł (brutto) – w przypadku lokalu socjalnego. Pozdrawiam serdecznie.(Czw, 02.01.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam Panie Prezydencie. Mam pytanie dotyczące miejsc pracy w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych, gdzie można będzie się dowiadywać o naborach, myślę tu o administracji. Ja już 4 lata dojeżdżam do pracy do Poznania (likwidacja komórki w Koninie) i proszę uwierzyć, że mam dość, pobudka 3.30 powrót po 17.00. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ja się cieszę, że mam tą pracę, jestem z niej zadowolona, ale te dojazdy. Jeśli byłaby perspektywa zmiany pracy na pracę na miejscu, byłabym szczęśliwa i moja rodzina też:) Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego na Święta Bożego Narodzenia.

Szanowna Pani. Nabór pracowników do ZTUOK w roku 2015 dotyczyć będzie głównie pracowników technicznych, zajmujących się działalnością operacyjną spalarni. Zgodnie z zapisami dokumentów wiążących Zamawiającego z Wykonawcą zatrudnieni pracownicy zostaną objęci systemem szkolenia w roku 2015. Pozostałe czynności realizowane będą w ramach istniejącego zespołu osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych w MZGOK sp. z o.o., w tym zaangażowanych w przygotowanie, realizację i sprawozdawczość projektu oraz analizę jego trwałości przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji. Zmiany na stanowiskach administracyjnych prowadzone będą zgodnie z procedurami obowiązującymi w MZGOK w ramach polityki kadrowej. Więcej informacji na ten temat uzyska więc Pani właśnie w siedzibie spółki. Pozdrawiam Panią serdecznie i życzę wszystkiego dobrego w Nowym 2014 Roku.(Czw, 02.01.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki