W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Pytania do Prezydenta

UWAGA!!! Treść pytania nie może przekroczyć 1500 znaków.Panie Prezydencie, mam pytanie dotyczące płatnej strefy parkowania, a dokładniej czy planowane jest jej dalsze rozszerzanie? Jeżeli tak, to jakie ulice są w planie?

Szanowny Panie. Obecnie nie ma planów powiększenia Strefy Płatnego Parkowania w Koninie. Dodam również, że decyzję o ewentualnym poszerzeniu SPP może podjąć - w drodze uchwały - Rada Miasta Konina. Pozdrawiam serdecznie. (Czw, 01.08.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie, nie chciałbym Pana urazić w wypełnianiu Pańskiej misji i w żadnym razie doradzać, ale obserwacje moje skupiają się ostatnio na temacie segregacji odpadów komunalnych. Otóż często jeżdżę z racji prowadzonej działalności deponować odpady do MZGOK w Koninie ul.Sulańska13 i mnie szlag trafia, jak wwożę odpady na sortownię z nadzieją ich sortowania (za co płacę), a natychmiast są ładowane na przyczepy i wywożone na przysypanie. Podobno taka praktyka stosowana jest od lat, bo na wadze ponownie się je waży i specjaliści od przekrętów klasyfikują je na tzw. minerały, od których nie płaci się opłaty środowiskowej (sprawdziłem). Na terenie tegoż zakładu widnieje zaś duża reklama nawołująca do segregacji. Od pracowników dowiedziałem się o wiele więcej o tym procederze ale wydaje sie, że sprawdzenie tej informacji należy do prokuratury. W związku z tym nawiązując do początku mojego wywodu mam pytanie: Panie Prezydencie czy pod względem działalności tej jednostki były przeprowadzone kontrole i czy gospodarność w tym zakładzie to nie fikcja. Czy Rada Nadzorcza to organ kompetentny w tym zakładzie czy ubezwłasnowolniony?

Szanowny Panie. Informuję, że sortownia pracuje w systemie dwuzmianowym. Sortowaniu poddawane są zmieszane odpady komunalne nadające się do tego. Sortowanie przebiega dwuetapowo:

- mechanicznie przez sito bębnowe wydzielające ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcję od 0-20 mm /minerały, piasek, popioły/ oraz frakcję od 20 do 90 mm / frakcja organiczna/.

- pozostałe odpady tzw. Frakcja nadsitowa podlega ręcznemu sortowaniu przez pracowników sortowni.

Dopiero pozostałości po tej czynności są wywożone na składowisko. Być może myli Pan właśnie tę frakcję ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

Jak zapewnia kierownictwo MZGOK wszelkie działania i sposoby zagospodarowania odpadów prowadzone są zgodnie z posiadanymi decyzjami. Jako dowód przytoczę, że w 2012 r. odbyły się dwie kontrole dotyczące przestrzegania decyzji dotyczących gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. 13.01.2012 r. została przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego wizja terenowa, w celu weryfikacji funkcjonowania instalacji IPPC- Instalacji Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Koninie – w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodności z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego. Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie oraz uznano, że zakład spełnia wymagania ochrony środowiska, wynikające z najlepszej dostępnej techniki. W dniach od 14.08 do 06.09 2012r została przeprowadzona przez pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koninie kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. I ta kontrola nie wykazała uchybień, nie wydano również zarządzeń pokontrolnych. Co ważne, aktualnie MZGOK jest po kolejnej kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ zakończonej 26.07.2013 r., która również nie wykazała uchybień w tym zakresie

Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące Rady Nadzorczej informuję, że sprawuje ona nadzór właścicielski nad spółką zgodnie ze swoim regulaminem. Pozdrawiam i dziękuję za uwagi. (Czw, 01.08.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie ! Czyj był pomysł postawienia kontenerów śmieciowych na Pl.Zamkowym? Tak rzucający się w oczy widok poraża. Można zapytać, kto pracuje w urzędzie miasta i....... ? Ps. Proponuję wycieczkę do innych miast w celach poglądowych i edukacyjnych -pozdrawiam.

Szanowny Panie. Wysepkę ekologiczną na Placu Zamkowym zrealizowano na wniosek mieszkańców, który skierowali do PGKiM. Zapewniam, że przyjrzę się tej lokalizacji. Pozdrawiam. (Czw, 01.08.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie, bardzo dużo ludzi pyta w rejonie V osiedla o drogę na Licheń, w związku z tym mam pytanie czy byłaby możliwość ustawienia drogowskazu na rondzie turbinowym kierującego na Licheń, Kramsk, Sompolno itd? Korzystając z okazji chciałbym poinformować, iż na jednym z rond turbinowych rozsypał się murek z kostki przy roślinach i brzydko to wygląda, a ponadto teren rond jest bardzo zarośnięty, chwasty niejednokrotnie przewyższają rośliny.

Witam serdecznie. Dziękuję za uwagi i informuję Pana, że drogowskaz zostanie zamówiony i zamontowany w obrębie rond turbinowych. Sprawa murku oraz zieleni została natomiast zgłoszona wykonawcy ronda. Z pozdrowieniami. (Czw, 01.08.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, kiedy będzie nowy plac zabaw na ulicy Zakole ? I czy ten plac będzie ogrodzony, tak jak plac przy ulicy Popiełuszki vis a vis hali sportowej? Pozdrawiam Pana Panie Prezydencie.

Szanowny Panie. Wyjaśniam, że na placu zabaw na wysokości bydynków Zakole 1-5  zamontowano zestaw nowych urządzeń zabawowych. W jego skład wchodzą: 4 słupy, podest kwadratowy, schody, 2 barierki do schodów, ślizg pojedyńczy, wejścia na grzybka, panel edukacyjny. Dodatkowo w sierpniu zamontowane zostaną urządzenia przy Zakolu 8,10,12 – tj. podobny zestaw oraz karuzela. Ogrodzenie placu zaplanujemy w projekcie budżetu na 2014 rok. Pozdrawiam Pana serdecznie.(Czw, 18.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie. Zwracam się z uprzejmą prośbą o spowodowanie zainteresowania podległych Panu służb, kwestią postępującej dewastacji jeziora Pątnowskiego, a ściślej jego najbliższego otoczenia. Na jego południowym brzegu wyrastają coraz to nowe domy letniskowe, wycinana jest trzcina, prowadzone są prace ziemne prowadzące do zmiany linii brzegowej i całkowitej zmiany krajobrazu. Proceder ten ma miejsce co najmniej od roku i zdziwienie budzi kompletny brak zainteresowania nim. Wyjaśniam, że obszar ten stanowi ostoję ptactwa (przynajmniej w planie zagospodarowania przestrzennego) i objęty jest zakazem zabudowy i ingerencji w istniejący stan rzeczy. Zdziwienie budzi brak jakiejkolwiek reakcji władz na poczynania użytkowników działek położonych w tym miejscu. Dalsze tolerowanie tego stanu rzeczy nasuwa podejrzenia bądź to o korupcję, bądź też kompletną indolencję wśród podległych Panu służb oraz brak nadzoru z Pańskiej strony. Odnieść można wrażenie ze republika kolesi ma się nadal dobrze, bo naprawdę trudno wyjaśnić w świetle obowiązujących przepisów, to co się tam dzieje.

Szanowny Panie. Informuję Pana, że sprawy dotyczące kontroli prowadzonych działań przez właścicieli nieruchomości, ich zgodności z przepisami czy otrzymanymi decyzjami należą do kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina. Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie ma uprawnień do przeprowadzania kontroli, chyba, że na wezwanie - prośbę PINB.
Rzeczywiście na terenie, o którym Pan pisze (na wschód od ośrodka wypoczynkowego w Gosławicach, dawniej należącego do Elektrowni) obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jeden obejmuje obszar ośrodka wypoczynkowego po Elektrowni i zachodnią część cypla z byłym ośrodkiem harcerskim (na samej górze). Drugi obejmuje pozostałą część wzdłuż południowego brzegu jeziora Pątnowskiego. Zgodnie z ustaleniami pierwszego planu możliwa jest realizacja wyznaczonej zabudowy letniskowej (czterech obiektów) na dużych działkach. Natomiast na wschodniej części cypla tereny przeznaczone są pod zadrzewienia i lasy, bez prawa jakiejkolwiek zabudowy.
Dodam, że do Urzędu Miejskiego wpłynął tylko jeden wniosek dotyczący zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza elektroenergetycznego do działki, który ze względu na ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie został przyjęty (wnioskodawca otrzymał decyzję o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza).
Ponieważ jednak - przyglądając się chociażby ortofotomapie tego terenu - można zauważyć, że właściciele nieruchomości usytuowanych na wschodniej części cypla południowego brzegu Jeziora Pątnowskiego faktycznie podejmują jakieś działania, wydałem dyspozycję Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego przeprowadzenia kontroli tych działek. Pozdrawiam Pana i dziękuję za zainteresowanie sprawą.(Śr, 17.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie! Chcę przedstawić problem, jaki stanowi dla ludzi, którzy w okresie zimowym muszą zejść po schodach na przystanek MZK przy ul . Wyzwolenia, ze strony szczytu bloku WYZWOLENIA 5. My musimy trzymać się krzewów, które są coraz rzadsze, bo nie ma barierek, aby bezpiecznie z nich zejść. Spół. Mieszk. twierdzi, że teren należy do U.M. i nic nie może zrobić. Piszę o tym problemie już latem, aby był czas na wyjaśnienie tego problemu dla ludzi i rozwiązanie go skutecznie, żeby dojście na przystanek było bezpieczne.

Szanowny Panie. Informuję Pana, że planuję wizję lokalną tego terenu. Jeśli Pana uwagi się potwierdzą niezwłocznie przystąpimy do remontu. Pozdrawiam Pana serdecznie.(Pn, 15.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie! Co będzie z remontem ul. Przemysłowej na odcinku od Niesłusza do ronda w Pątnowie? Droga ta jest w opłakanym stanie, a żadnych ekip remontowych nie widać. Umowa na remonty została podpisana 20 maja 2013r. i nic, poza doraźnym łataniem wykonanym zaraz po zimie. Jeżeli stan tej drogi nie zostanie poprawiony, to już następną zimą nikt tam nie przejedzie (chociażby odcinek od wjazdu do FUGO do wjazdu do HAK). Nie pomoże ustawianie znaków ograniczenia prędkości. Pozdrawiam.

Szanowny Panie. Niestety posiadane przez Wydział Drogownictwa finanse pozwalają tylko na wykonanie remontów cząstkowych drogi. Ponieważ jednak - i w tym temacie jest dość powszechna zgoda - ulica Przemysłowa rzeczywiście wymaga naprawy, gdy tylko w naszej dyspozycji znajdą się dodatkowe wolne środki, przeznaczymy je na gruntowny remont tej ulicy. Dodam, że mam na myśli 7,5 mln złotych (plus odsetki) zasądzone na naszą rzecz od Skarbu Państwa- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w listopadzie 2012 r. Pozdrawiam Pana.(Pn, 15.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie. Piszę po raz kolejny z zapytaniem odnośnie remontu przy garażach na odcinku od bloku Wyzwolenia 19 do 23. Miało być zrobione do końca czerwca, jest lipiec i nikogo nie widać, a po większych deszczach woda leje przy samych garażach, bo studzienki wystają ponad ulicę jakieś 10-15 cm. Dlaczego za blokiem wyzwolenia 19 zrobiono taki remont, a u nas nie? Może dlatego, że w tamtych garażach parkuje swoje auto jeden z radnych. Pozdrawiam i oczekujemy tego remontu.

Szanowny Panie. Zapewniam, że pamiętamy o konieczności remontu wspomnianego przez Pana odcinka drogi. Z uwagi jednak na znaczną zimową degradację ulic w Koninie, zwłaszcza tych o dużym znaczeniu komunikacyjnym, terminy niektórych prac zostały przesunięte. Tym samym odcinek ul. Wyzwolenia zostanie wykonany do końca sierpnia. Pozdrawiam Pana.(Pn, 15.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, chciałbym dowiedzieć się, gdzie mogę załatwić sprawę zepsutej studzienki na Przemysłowej, która była już naprawiana ale po miesiącu się rozleciała i zagraża ruchowi drogowemu. Poproszę o numery telefonu lub adresy. Na Radnego nie można liczyć, więc prośbę kieruję do Pana. Dziękuję.

Szanowny Panie. Informuję uprzejmie, że opisywana przez Pana studzienka na ul. Przemysłowej została naprawiona. Dziękuję za sygnał i załączam pozdrowienia. (Pn, 15.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Sz.p.Prezydencie czy Szkoła Podstawowa nr 4 będzie miała Orlik?? Z góry dziękuje za odpowiedź.

Szanowny Panie. Niestety rządowy program „Moje boisko - Orlik 2012" zakończył się wraz z upływem 2012 roku. Do tego czasu wybudowaliśmy w Koninie 9 orlików i 1 tzw. biały orlik czyli lodowisko. Znam jednak potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w tym zakresie, dlatego przy konstruowaniu budżetu na 2014 rok bedziemy rozważać ewentualne podjęcie tematu boiska. Pozdrawiam Pana.(Pn, 15.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, kiedy ktoś zajmie się tym chodnikiem w Morzyslawiu na ul.Jana PawłaII, przecież tam leży jeszcze piasek po zimie, nikt tego nie widzi, jaki tam jest bałagan? Dalej na Laskówcu już jest kostka od kilku lat, czysto, a tu przysypane piaskiem połamane płytki, gdzie trzeba patrzeć pod nogi, żeby się nie przewrócić. Jak na trasę na Licheń to słabo to wygląda.

Witam Pana. Uprzejmie informuję, że w propozycjach do planu projektu budżetu na 2014 r. będziemy wnioskować o ujęcie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Jana Pawła II – na odcinku od skrzyżowania z ul. Popiełuszki do mostu. Dziękuję Panu za uwagi. Z pozdrowieniami. (Pn, 15.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie! Dlaczego mieszkańcy Morzysławia są wprowadzani w błąd? Na stronie UM jest informacja, że odpady biodegradowalne będą odbierane w piątki. Jest to nieprawda, gdyż dzwoniłem do PGK i M odpowiedzieli mi, że będą odbierać we wtorki, jak osiedle Glinka (tak było zresztą wcześniej). Proszę o korektę informacji na stronie internetowej UM, aby to było zgodne ze stanem faktycznym.

Szanowny Panie. Nie wiem z kim Pan rozmawiał w PGKiM, ale zapewniam, że informacja na stronie internetowej jest prawidłowa. Bioodpady z Morzysławia będą odbierane w piątek.
Rzeczywiście jutro – to jest we wtorek – w wyniku interwencji jednego z mieszkańców (został wcześniej pominięty) odebrane zostaną bioodpady z ulicy Działkowej. Pozdrawiam Pana.(Pn, 15.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie prezydencie mam pytanie dotyczące płatnej strefy parkingowej. Czy mogę opłacić postój np na 30 minut i w ramach tej opłaty przemieszczać się na inne parkingi objęte opłatą? Np. zapłacić za postój na Alejach koło Kopernika a potem, w ramach tej opłaty, stanąć na Dworcowej albo na Zatorzu, oczywiście pilnując czasu? Pytam się, bo często załatwiam dużo spraw i nieraz wydaje mi się, że będę potrzebował 30 minut, a po 5 minutach już jadę dalej. Dziękuję za odpowiedź.

Szanowny Panie. Oczywiście bilet parkingowy obowiązuje na terenie całej Strefy Płatnego Parkowania. Można więc przemieszczać się, używając tego samego biletu w ramach wykupionego czasu. Pozdrawiam Pana serdecznie.(Pt, 12.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Uchwała rady miasta dotycząca programu Rodzina 3+ przewiduje ulgi w opłatach za przedszkole i gospodarowanie odpadami, zgodnie z uchwałami Rady Miasta. Czy są już jakieś projekty dotyczące tych kwestii?

Szanowna Pani. Uprzejmie informuję że Uchwałą Nr 159 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Konin określono zniżki i zwolnienia między innymi dla rodzin wielodzietnych. Za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej, za jedną godzinę świadczeń, rodzice ponoszą odpłatność w wysokości 0,11% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Powyższą opłatę obniża się o 50%;

1.za drugie dziecko zjednej rodziny korzystające ze świadczeń przedszkola,

2.dzieci 3, 4, 6 – letnie objęte pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

Zwalnia się z powyższej opłaty rodziców dzieci:

1.za trzecie i kolejne uczęszczające do przedszkola,

2.5 – letnich objętych pomocą MOPR,

3. niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

4.pozostających w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, niespokrewnionych z dzieckiem oraz zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem: wielodzietnych, specjalistycznych i o charakterze pogotowia rodzinnego,

5.przebywających w rodzinnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Jeżeli chodzi o zmiany w uchwale dotyczącej gospodarowania odpadami – nie ma jeszcze wiążącej decyzji. Pozdrawiam serdecznie.(Czw, 11.07.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki
projekt i wykonanie logo 3mar
stronę wspiera logo komputersat