W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Pytania do Prezydenta

UWAGA!!! Treść pytania nie może przekroczyć 1500 znaków.Szukam pomocy. Chodzi o życie mojej żony. Czy jest ktoś, kto może mi pomóc?

Zapraszam Pana na spotkanie. W celu ustalenia terminu, proszę o kontakt z p. Joanna Szydłowską, kierownikiem Biura Prezydenta Miasta, tel. 63 24 01 171. Pozdrawiam. (Pn, 28.01.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam Panie Prezydencie. Chciałabym się dowiedzieć czy już wiadomo jakie przedszkola i w jakich miesiącach będą dyżurowały w wakacje. Dziękuję i pozdrawiam.

Witam Panią. Tak już wiadomo. W lipcu dyżurować będą: Przedszkole nr 5 i Przedszkole nr 25, natomiast w sierpniu: Przedszkole nr 4 i Przedszkole nr 8. Pozdrawiam serdecznie. ( Wt, 15.01.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam mieszkam razem z 2 dzieci z moim konkubentem w mieszkaniu socjalnym. On jest najemcą. Ja nie mogę, bo nie jesteśmy po ślubie. Chcę się z nim rozstać ale on powiedział, że się nie wyprowadzi, więc ja muszę. Nie mam meldunku w Koninie, a z rodzicami nie mogę mieszkać, chociaż mają duży dom. Czy mogę liczyć na jakieś mieszkanie najlepiej w nowym Koninie, bo syn chodzi tu do szkoły? Proszę mi pomóc. Nie stać mnie na wynajem mieszkania.

Witam Panią. Rozumiejąc Pani trudne położenie, muszę jednak poinformować, że zgodnie z Uchwałą nr 424 Rady Miasta Konina z dnia 18.03.2009 roku, dotyczącą ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta, Miasto Konin realizuje jedynie potrzeby swoich mieszkańców tzn. osób posiadających stałe zameldowanie na terenie miasta; bezdomnych, posiadający ostatnie zameldowanie na terenie miasta; osób bez zameldowania, związanych z miastem przez okres ostatnich 5 lat.
W związku z powyższym, jeżeli spełnia Pani któryś z wymienionych warunków, ma Pani prawo ubiegać się o przydział mieszkania z zasobów miasta poprzez złożenie wniosku. Można go pobrać na stronie internetowej Miasta Konin (www.konin.pl) bądź też osobiście w siedzibie urzędu (Biuro Obsługi Interesanta lub Wydział Spraw Lokalowych). Wniosek Pani zostanie przedstawiony do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (właśnie w tym roku prowadzi prace w zakresie kawlifikowania wniosków), której pozytywna opinia da podstawę ujęcia Pani na liście osób uprawnionych do ubiegania się o przydział mieszkania komunalnego bądź lokalu socjalnego.
Należy zaznaczyć, że wnioskodawca musi udokumentować związanie z miastem przez ostanie 5 lat. W tym celu powienien przedłożyć na przykład umowę o pracę na terenie Konina czy umowę wynajmu lokalu. Niestety, z uwagi na trudną sytuację mieszkaniową i długie kolejki na listach, okres oczekiwania na przydział mieszkania jest bardzo długi i na dzień dzisiejszy trudny do określenia. Pozdrawiam i i życzę wszystkiego dobrego. (Czw, 10.01.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, czy będzie informacja na stronie miasta, w jaki sposób dla każdego klubu z osobna i za co (jak były naliczone punkty za dane - konkretne osiągnięcie) były przyznawane dotacje? Ale nie system punktacji, tylko rozpiska - za co konkretnie dane towarzystwa otrzymały punkty i skąd wynika dana wielkość dotacji?

Szanowny Panie. Czynnikami decydującymi o wysokości dotacji dla klubów sportowych na szkolenie uzdolnionych sportowo są:
- liczba punktów zdobytych w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego opracowanym przez Ministerstwo Sportu
- liczba punktów za udział drużyn w rozgrywkach ligowych na różnym szczeblu
- liczba punktów za członków kadr narodowych lub wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych
- liczba punktów za zawodników z licencją ćwiczących w klubie
Dla pełnego obrazu załączam tabelę analityczną pomocną przy pracach komisji rozpatrującej oferty. Pozdrawiam. (Czw, 10.01.2013)

Dane do podziału środków dla klubów sportowych miasta Konina

wg kryteriów na 2013 r.

Lp

Klub sportowy

Ogólnopolskie Współzawodnictwo Dzieci i Młodzieży

+ pkt za udział z ligach

Punkty za członków kadr narodowych lub wojewódzkich

Liczba

Ćwiczących zawodników z licencjami

punkty

-

punkty

-

ćwiczący

-

współ

ligi

razem

1.

MKS MOS – koszykówka

15

126

141


12,1


141


2.

KLTC – kolarstwo

99

-

99

-

48,2

-

55

-
3.

KKSZ – szermierka

325,25

-

325,55

-

129

-

102

-
4.

Medyk – piłka noż. Kobiet

199,56

66

265,56

-

123,4

-

121

-
5.

KB Zagłębie – boks

135

-

135

-

54,4

-

31

-
6.

-UKS Górnik – judo

11

-

11

-

-

-

35

-
7.

UKS Smecz – tenis stoł.

3

16

19

-

3

-

20

-
8.

UKS ,,Smecz” - szachy

23

10

33

-

7,4

-

66

-
9.

KKT – tenis

- -

-

-

-

-

60

-
10.

KTPS – piłka siatkowa

-

40

40

-

3

-

42

-
11.

Górnik – piłka noż. męż.

-

56

56

-

7

-

232

-
12.

Sparta – piłka noż. męż.

-

30

30

-

5

-

140

-
13.

Start – piłka ręczna

-

36

36

-

7

-

94

-
14.

Aeroklub – samolot, balon

- -

-

-

4

-

35

-
15.

Copacabana - boks

20

- - -

4

-

32

-
16.

UKS Dziewiątka

-

20

20

- - -

35

-

Razem:

834

380

1214

-

407,5

-

1241

-
Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, miasto podjęło ostatnio uchwałę dot. kwoty wywozu śmieci. Obecnie śmieci ode mnie są odbierane 2 razy w miesiącu, a cena za pojemnik wynosi 8,50 zł. Co w miesiącu daje kwotę 17 zł. Naliczanie kwoty 20 zł od mieszkańca w mojej rodzinie daje sumę 80 zł. Różnica jest ogromna. Czy jeśli śmieci ode mnie odbiera firma Bakun za wcześniej wymienioną kwotę czy ona ulegnie zmianie? Czy kwota będzie naliczana od osób zameldowanych czy zamieszkałych?

Szanowny Panie. 1 lipca 2011 r. została uchwalona zmiana ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391 ze zm.), która wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada, że samorząd jest odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina będzie miała wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. Ustawa daje czas na wprowadzanie poszczególnych elementów systemu tak, aby najpóźniej 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zaczął on działać.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 6h zobowiązuje właścicieli nieruchomości do ponoszenia na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi dochód gminy.

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy organem odpowiedzialnym za dokonanie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także określenie stawki tej opłaty jest rada gminy.

Ustawa w art. 6j wskazuje następujące metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:

– liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

– ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

– powierzchni lokalu mieszkalnego

oraz stawki opłaty.

– rada gminy może uchwalić również jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Oczywiście żaden z tych 4 modeli - zastosowany odrębnie - nie jest do końca sprawiedliwy. Dlatego też oczekuję na zakończenie prac legislacyjnych nad nowelizacją omawianej ustawy, co ma nastąpić do końca stycznia. Wtedy wystąpię do Rady Miasta Konina o ewentualną zmianę naszej uchwały, bądź podjęcie nowej. Chodzi bowiem o dokonanie takiego wyboru, który dla mieszkańców będzie najkorzystniejszy - choć zdaję sobie sprawę, że wszystkich  zadowolić się nie da.

Zanim jednak nowelizacji się doczekamy - 28 grudnia 2012 r. Rada Miasta Konina podjęła wspomnianą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik, która wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 r.

W powyższej uchwale dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 20,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Trzeba jednak podkreślić, że jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - czyli o połowę mniej.

Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właściciela nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Rada gminy określiła uchwałą z dnia 28 grudnia 2012 r. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, która obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. Uchwała ws. wzoru deklaracji wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 r.

W deklaracji właściciel nieruchomości podaje swoje dane oraz dokładny adres nieruchomości, z której mają zostać odebrane odpady komunalne i deklaruje czy odpady są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.

Pierwszą deklarację, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Koninie w terminie do 31 marca 2013 r.

Właściciel nieruchomości, który w dniu wejścia w życie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ma zawartą z przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, jest zwolniony z uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do chwili rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej będzie mógł odbierać odpady komunalne na zlecenie gminy, jedynie w przypadku, gdy zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Gmina nie ma innej możliwości wyłonienia podmiotu.

Mam nadzieję, że te wyjaśnienia są wystarczające. Pozdrawiam serdecznie. ( Wt, 08.01.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam serdecznie Panie Prezydencie. Mam pytanie odnośnie ścieków i kanalizacji. Jeżeli na ulicy część mieszkańców ma bioszamba, a druga część zamknięte szamba, które trzeba co pewien czas opróżniać, jakie będą dyrektywy ściekowo- kanalizacyjne dla posiadaczy bioszamb w momencie, gdy powstanie system kanalizacyjny na osiedlu. Sprawa dotyczy Laskówca. Pozdrawiam.

Witam serdecznie. Takiego pojęcia, jak „bioszambo" w przepisach prawa nie ma. Mówi się o szambie lub przydomowych oczyszczalniach ścieków. Na podstawie Pana maila trudno mi orzec, jakiego typu instalację Pan posiada. Zgodnie jednak z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art 5 ust.1 pkt 2) jeśli nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych, to jej właściciel nie ma obowiązku przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Taka powinność ciąży natomiast na posiadaczu szamba. Dodam, że przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą powstawać tylko tam, gdzie budowa kanalizacji sanitarnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Taką oczyszczalnię powinno się jednak uzgodnić z Wydziałem Architektury i Ochrony Środowiska. Pozdrawiam. (Pn, 07.01.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie. W ostatnim czasie w Koninie powstało kilka nowych bloków zbudowanych zarówno przez MTBS jak i przez przedsiębiorców prywatnych. Cieszy mnie to bardzo, proszę jednak o informację, czy miasto Konin będzie budowało nowe bloki nie tylko w części Starego Konina, które zakłada wieloletni plan inwestycyjny miasta, ale i w nowej części Konina. Wybudowane niedawno bloki na ul. Makowej i ich dość szybki wykup wskazują, że jest zapotrzebowanie w naszym mieście na tego rodzaju mieszkania.

Witam Pana. Miasto stwarza możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego poprzez koordynację uzbrojenia terenów mieszkaniowych w infrastrukturę techniczną, z czego mogą i powinni korzystać developerzy i różnie zorganizowani inwestorzy. Natomiast w miarę możliwości finansowych, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, miasto buduje mieszkania socjalne dla najuboższej społeczności i dopiero w dalszej kolejności komunalne.

Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie aktualnie realizuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego segment nr 1 A przy ul. Piłsudskiego w Koninie (15 mieszkań, 15 podziemnych garaży wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku). W styczniu 2013 roku rozpoczyna zaś budowę kolejnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego – segment 1 B (18 mieszkań, 9 podziemnych miejsc postojowych). MTBS jest również na etapie końcowym opracowania dokumentacji projektowej na kolejne 2 budynki mieszkalne wielorodzinne na tym samym terenie (60 mieszkań, 60 podziemnych miejsc postojowych, windy od poziomu piwnic). W części tych budynków znajdą się lokale usługowe.
Dodam, że obecnie Miejskie TBS oddaje do użytku 2 domki jednorodzinne wolnostojące przy ul. Lewkoniowej w Koninie (posiada jeszcze wolne działki dla osób chcących wybudować domki).Spółka prowadzi także negocjacje z właścicielami działek – zarówno w części prawobrzeżnej , jak i lewobrzeżnej Konina – które chciałaby kupić z myślą o przyszłych inwestycjach. Trwają również rozmowy w sprawie rewitalizacji Starówki.

Na koniec przypomnę nasze plany. Aktualnie przygotowywany jest odbiór końcowy budynku socjalnego typu „galeriowiec” przy ul. M. Dąbrowskiej na 20 lokali socjalnych. Opracowaliśmy również dokumentację projektową na budowę domków socjalnych (w technologii kanadyjskiej) przy ul. M. Dąbrowskiej (8 lokali). W planach mamy także budowę budynku mieszkalnego przy ul. Józefa Bema - 12 lokali (lata 2013-2015), budynku mieszkalnego przy ul. Gotyckiej – 24 lokale oraz mieszkań na wynajem przez MTBS – 24 lokale. Pozdrawiam Pana serdecznie. (Pt, 04.01.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie! Nie da się zaprzeczyć, że w Koninie w ostatnim czasie wyremontowane zostało wiele ulic, wiele wybudowanych od podstaw. To da się zauważyć i bardzo to, jako mieszkaniec tego miasta, doceniam. Natomiast zastanawia mnie sprawa ulicy Dmowskiego. Jest to uważam bardzo ważna droga z punktu widzenia komunikacyjnego Starego Konina, duża, szeroka i długa i w bardzo złym stanie technicznym. Brak lub zniszczone chodniki, stare, kiepskie oświetlenie, nie mówiąc o nawierzchni. Przewidziany jest generalny remont tej drogi?

 

Witam Panie Prezydencie kiedy będzie wykonany remont ul Dmowskiego z tego co wiem jest już wykonana dokumentacja. Pozdrawiam.

Szanowni Państwo. Ulica Dmowskiego rzeczywiście czeka na przebudowę. Miasto dysponuje już dokumentacją projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Co więcej, złożyliśmy aplikacje do wojewody na dofinansowanie tego zadania w ramach tzw. schetynówek. To pozwoliłoby uzyskać 50 procentowe dofinansowanie z zewnątrz, co biorąc pod uwagę niemały koszt zadania – ok. 6 mln zł - jest szczególnie ważne. Dodam, że sprawę tego układu komunikacyjnego postrzegam całościowo. Dlatego w roku bieżącym przystąpimy do realizacji pierwszego etapu zadania tj. przebudowy skrzyżowania ulic Dmowskiego - Kościuszki-Staszica. Z pozdrowieniami. (Pt, 04.01.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie. Mieszkam w Gosławicach 7 lat. Na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej z Kanałową przez cały ten okres nie działa kilka lamp. Kiedy i kto mógłby się tym zająć? Serdecznie pozdrawiam.

Witam serdecznie. Lampy na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Kanałowej odkupiliśmy w ubiegłym roku od Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Teraz czekamy na zrealizowanie umowy na budowę złącza zawartej z Energą. Spółka ma czas do lipca 2013 roku. Czynimy starania, żeby oświetlenie uruchomione zostało jak najszybciej. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. (Pt, 04.01.2013)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie czy potrafi Pan wpłynąć na zmianę decyzji dyrektora konińskiego szpitala, by choć na święta nie odbierał radości dzieciom przebywającym na oddziałach dziecięcych? Bo wlaśnie wprowadzono zakaz oświetlania choinek. Tym chorym dzieciom przypadło spędzic święta w szpitalu i nie odbierajmy im choć tej namiastki świąt, jaką jest kolorowa choinka. Każdego roku błyszczała choinka szpitalna a w tym roku… ? Jeśli swiecąca ozdoba to taki duży koszt dla dyrektora szpitala, to mam propozycję by postawić puszkę na datki. a na pewno rodzice wrzucą parę groszy by pokryć koszta. Pozdrawiam. Ojciec chorego maluszka.

Witam Pana. Tego typu decyzje są decyzjami wewnętrznymi szpitala. Mimo to Pana pytanie skonsultowałem z dyrektorem Grzegorzem Wroną. Usłyszałem od niego, że zakaz oświetlania choinek nie ma związku z oszczędnościami, a bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Dotyczy to również innych urządzeń elektrycznych typu np. farelki. Dyrektor podkreśla, że choinki stojące poza polem widzenia personelu to poważne zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Przyjmuję te argumenty do wiadomości. Z pozdrowieniami i najlepszymi życzeniami świątecznymi. (Czw, 20.12.2012)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie, mam pytanie dotyczące powstania chodników wzdłuż ulicy Grójeckiej, na które mieszkańcy osiedla bardzo długo czekają. Czy taka inwestycja jest planowana w najbliższej przyszłości? Pozdrawiam serdecznie.

Witam Pana. Planujemy wykonanie chodnika na ulicy Grójeckiej na odcinku – od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do wjazdu do tartaku (na wysokości wybudowanych lamp oświetleniowych). Prace rozpoczną się w drugiej połowie 2013 roku. Pozdrawiam i życzę spokojnych Świąt. (Czw, 20.12.2012)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie. Czy jest możliwość wymiany chodnika na ulicy Spółdzielców, chodnik ten jest w opłakanym stanie i nikt się tym nie interesuje, nawet radni z tego rejonu. Są odcinki, gdzie brakuje płytek chodnikowych, nie mówiąc o koślawych płytkach. Mam nadzieje, że można polegać na Pana wnikliwości i zainteresowaniu się tą sprawą. Pozdrawiam serdecznie.

Szanowny Panie. Nawierzchnia chodnika przy ul. Spółdzielców faktycznie wymaga wymiany. Orientacyjny koszt remontu tego odcinka to około 1 miliona złotych. Niestety w budżecie nie ma na to zadanie zarezerwowanych pieniędzy. Mogę jednak obiecać, że jeśli w 2013 roku pojawią się wolne środki - a są na to dobre rokowania – to chociaż część niezbędnych prac zrealizujemy. Pozdrawiam serdecznie. (Czw, 20.12.2012)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam Panie Prezydencie. Znamy się od ponad 28 lat. Przyznam, że jestem rozczarowana kryteriami i cennikiem opłat za wodę oraz odprowadzanie ścieków. Dziwię się, że zamierza Pan (kierując się przedstawionymi nam w artykule prasowym kryteriami), wprowadzić powyższe w życie. Jestem przekonana, że przedmiotowe kryteria odbiorą Panu (mój też) mandat zaufania.

Szanowna Pani. Rozumiem Pani rozgoryczenie. Proszę jednak zwrócić uwagę, że moja kadencja przypada na niezwykle trudny czas dla infrastruktury samorządowej. Nasze oczyszczalnie ścieków i kanalizacja wymagają modernizacji. Ma to związek ze zobowiązaniem, którego podjęła się Polska podczas wstępowania do Unii Europejskiej. Przypomnę, że do końca 2015 roku musimy dostosować się do norm dyrektywy „ściekowej" – dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Żeby uniknąć gigantycznych kar jesteśmy więc zmuszeni podejmować procesy inwestycyjne i starać się o środki unijne, których pozyskanie warunkowane jest tym, że to odbiorca ponosi wszelkie koszty w myśl zasady „zanieczyszczający płaci". W Koninie tak czynimy. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji aplikuje właśnie o środki (15 mln z Funduszu Spójności) na realizację programu zatytułowanego "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina". Całość inwestycji szacowana jest na ponad 30 mln złotych. Podjęciem tego procesu inwestycyjnego przesądzamy o jakości życia w mieście w latach, które wykraczają poza moją kadencję. Mam świadomość, że wiele osób może sytuację odbierać tak jak Pani. Odpowiedzialność każe mi jednak dziś myśleć nie o własnym interesie, a o przyszłości miasta. Przypomnę również że „mapę drogową" odnośnie taryf Rada Miasta Konina uchwaliła już w maju 2012 roku. Zgodnie z przyjętymi wówczas stawkami, w 2013 roku za metr sześcienny wody mieszkańcy powinni zapłacić 4, 05 zł (brutto), a ścieków - 6,69 zł (brutto). Wiedząc jednak, jakie rodziłoby to obciążenie dla Państwa budżetów, swoimi decyzjami obniżyłem te stawki o 3 punkty, co dało 3,95 zł za m3 wody i 6,50 zł za m3 ścieków. Niestety więcej obniżyć nie mogłem, bo naruszyłoby to inżynierię finansową inwestycji planowanych przez PWiK. Mam nadzieję, że w latach następnych uda mi się uruchomić dodatkowe mechanizmy i ograniczyć koszty, co pozwoli nie sięgać aż tak głęboko do kieszeni mieszkańców. Chciałbym również zwrócić Pani uwagę na to, że jeśli wszystko wokół drożeje - ze względu na istniejące warunki makro-ekonomiczne - to trudno oczekiwać, że spółki miejskie działające w oparciu o rachunek ekonomiczny (będące podmiotami prawa handlowego) nie będą reagowały chociażby na czynniki inflacyjne.

Szanowna Pani, mam nadzieję, że - uwzględniając te wszystkie argumenty - nie utracę jednak Pani zaufania. Łączę pozdrowienia i wyrazy najwyższego szacunku. (Czw, 20.12.2012)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego podczas remontu mostu Morzysław-Laskówiec nie zrobiono chodnika łączącego obie te miejscowości? Powiem szczerze, że chodzić się tam nie da, nie wspominając o jeździe wózkiem z dzieckiem. Jeszcze jedna sprawa to te drzewa, co są na samym zakręcie, ponieważ przy dużych wiatrach konary spadają na przejeżdzajace samochody i zagrażają przechodniom, którzy i tak mają już bardzo ciężko tam przejść. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

Witam Pana. Inwestycja w Laskówcu obejmowała wyłącznie przebudowę mostu. Mimo że na samym obiekcie zaprojektowano i wykonano chodniki, to ze względu na brak środków finansowych, nie położono ich poza mostem. Jeśli chodzi o drzewa, to zapewniam, że dokonamy ich przeglądu i przycięcia w przyszłym roku. Z podrowieniami. (Czw, 20.12.2012)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Co z planami strefy ekonomicznej? Czy zostały już uregulowane kwestie gruntów pod takową strefę? I kiedy bedą podjęte REALNE działania do jej powstania? Czy nie przeszkadza Panu rola Pana Waszkowiaka w spółce Nuvvaro? Czy to nie jest niezręczna sytuacja???

Szanowny Panie. Prowadzimy wciąż rozmowy z Zarządem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie możliwości objęcia terenu inwestycyjnego w obrębie Konin Międzylesie statusem podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Teren Międzylesia spełnia wszystkie niezbędne wytyczne, jakimi powinien się charakteryzować aby mógł być objęty statusem SSE. Chodzi o:
·uregulowany stan prawny gruntu, potwierdzony dokumentami z ewidencji gruntów;
·brak przeciwwskazań do prowadzenia działalności przemysłowej i usługowej, w tym wynikających z przepisów o ochronie środowiska (teren Natura 2000, park krajobrazowy),
·zgodność z wojewódzką strategią rozwoju inwestycji,
·wyposażenie w infrastrukturę techniczną lub wiarygodne zobowiązanie do uzbrojenia terenu,
·zlokalizowanie przy szlakach komunikacyjnych już istniejących lub planowanych do budowy w najbliższym czasie.
Z uwagi na kończące się w 2013 r. prace przy realizacji projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie” (opracowanie studyjno – koncepcyjne) rozważamy oficjalne wystąpienie o włączenie terenu Konin – Międzylesie do SSE po zakończeniu projektu.
Ponadto złożyliśmy kolejny wniosek o dofinansowanie inwestycji pt.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie". W przypadku pozyskania środków z UE na ten cel, kompleksowo uzbroimy 40 ha terenu dla przyszłych inwestorów.

W sprawie Pana Marka Waszkowiaka informuję, że po objęciu stanowiska zastępcy prezydenta, złożył (29 grudnia 2010 roku) oświadczenie majątkowe. Zostało ono zresztą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i zawierało informacje o tym, że posiada 50 procent udziałów w spółce Nuvarro i 25 procent w CS WSKM.  Zgodnie z przepisami  zrezygnował jednak z zasiadania w organach tych spółek, a udziały przekazał wybranym przez siebie osobom. Pozdrawiam. (Czw, 20.12.2012)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki
projekt i wykonanie logo 3mar
stronę wspiera logo komputersat