Witamy w Koninie > Samorząd > Pytania do Prezydenta

Pytania do Prezydenta

UWAGA!!! Treść pytania nie może przekroczyć 1500 znaków.Szanowny Prezydencie. W jednej z odpowiedzi jest napisane, że w lipcu tego roku mialy być prowadzone dalsze rozmowy na temat Konwartu. Czy coś już wiadomo w tej sprawie?

Witam Panią. Tak wiadomo. Właściciel obiektu po byłym Konwarcie złożył w lipcu wniosek o rozbiórkę pozostałej części budynku, a w sierpniu otrzymał stosowne pozwolenie. Decyzja jest ostateczna. Niestety trudno mi powiedzieć, kiedy prace rozbiórkowe się rozpoczną. Pozdrawiam serdecznie.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie czy jeszcze w tym roku budynek na Urbanowskiej 4 będzie miał podłączone centralne ogrzewanie? Zbliża się zima i nie wiemy czy mamy kupować opał. Prosimy o odpowiedź.

Oczywiście znam sprawę budnynku przy ul. Urbanowskiej 4. Mogę Państwa poinformować, że zadanie to będzie realizowane w przyszłym roku czyli po sezonie grzewczym. Tym samym tej zimy musicie się jeszcze Państwo zaopatrzyć w opał. Z pozdrowieniami.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie. Czy to prawda, że w Malińcu będzie kolejna "śmierdząca " inwestycja, jaką jest przeniesienie Odlewni Metali Kolorowych z Rychwała ? Nadmieniam, iż na ul.Brunatnej powstaje biogazownia, a druga ma powstać na ul.Sulańskiej...

Szanowny Panie, rzeczywiście 6 lipca 2012 roku Odlewnia Metali Kolorowych z Rychwała zwróciła się do urzędu z wnioskiem o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowo – warsztatowego na odlewnię metali kolorowych na działce w Malińcu.

Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak – w oparciu o obowiązujące przepisy oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie – Wydział Ochrony Środowiska wydał 27 sierpnia postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia. 7 września postępowanie zostało więc zawieszone – do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę wymaganego dokumentu. Zwracam również uwagę na to, że po jego otrzymaniu odbędą się konsultacje społeczne, w trakcie których będzie możliwość składania wszelkich wniosków i uwag. W postępowaniu stronami będą oczywiście wszyscy użytkujący sąsiednie działki.

            W sprawie biogazowi mogę poinformować, że w przypadku ul. Brunatnej inwestor uzyskał już pozwolenie na budowę (a inwestycja związana jest z gorzelnictwem). W Wydziale Ochrony Środowiska toczy się również postępowanie w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla biogazowi przy ulicy Sulańskiej. Dodam, że na wskazanym przez inwestora terenie zapisy planu zagospodarowania przestrzennego dają możliwość lokalizacji tego typu przedsięwzięć, po spełnieniu wymagań planu, wymogów środowiskowych i wykazaniu, że inwestycja nie będzie ograniczać i uniemożliwiać korzystania z  sąsiednich  nieruchomości. Postępowanie jest prowadzone z udziałem społeczeństwa. Od 1 do 22 sierpnia informacja o budowie biogazowi była podana do publicznej wiadomości. Wpłynęły zresztą protesty społeczności lokalnej. Zapewniam, że zadbam o to, żeby postępowanie było prowadzone z należytą starannością. Pozdrawiam.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, kiedy przestaną jeździć samochody z niedozwoloną prędkością na ulicy Wojska Polskiego? Musi zginąć człowiek? Kiedy zamontuje Pan kosze na śmieci?

Szanowna Pani, w sprawie ul. Wojska Polskiego wystosowałem pismo do Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, prosząc o to, żeby jego służby zwróciły szczególną uwagę na kierowców przekraczających na tym odcinku dopuszczalną prędkość. Co więcej, Wydział Drogownictwa Urzędu Miejskiego zaplanował zamontowanie progu zwalniającego na tej właśnie ulicy. Mam nadzieję, że podjęte przeze mnie kroki przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i mieszkańców okolicznych posesji. Sprawę ewentualnie brakujących koszy przekazałem odpowiedniemu wydziałowi. Z pozdrowieniami.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, kto będzie inwestorem na działce sprzedanej przez Urząd w tym roku, przy ul.Szarych Szeregów. Czy powstanie następny market? Pan Przewodniczący Rady na wniosek mieszkańców Chorznia o pobudowaniu małego targowiska odpowiedział, że wniosek jest bezpodstawny, ponieważ ulokowane tam są markety Polo, Lidl, Intermarche. Jeżeli prawdą jest powstanie kolejnego marketu, to co z targowiskiem na Starówce i handlującymi tam osobami?

Szanowny Panie. Wspomniana przez Pana nieruchomość gruntowa, obręb Starówka przy ul. Szarych Szeregów (zabudowana pawilonem handlowo – usługowym) została zbyta na początku roku w drodze przetargu. Zgodnie z planem zagrospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod zabudowę usługową (U). Rzeczywiście nowy właściciel wystąpił do Wydziału Urbanistyki i Architektury o wydanie pozwolenia na budowę pawilonu handlowego. Otrzymał je 10 sierpnia 2012 roku, po dopełnieniu koniecznych procedur. Niestety nie jestem w stanie określić, jaki rodzaj działalności handlowej będzie na tym terenie prowadzony. Z pozdrowieniami.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie, czy to prawda, że koło stacji Orlen w Morzysławiu budowany będzie hotel?

Szanowny Panie, rzeczywiście Wydział Drogownictwa Urzędu Miejskiego prowadził sprawę wydania zgody na lokalizację zjazdu ze wspomnianej przez Pana działki. Na tym etapie postępowania inwestor nie ma jednak obowiązku podania, jakiego obiektu rzecz dotyczy. Wiadomo, że zjazd umożliwi dojazd do parafii św. Wojciecha. Reasumując, Wojewoda Wielkopolski wydał pozwolenie na budowę zjazdu, po tym jak Urząd Miejski w Koninie zgodził się  na jego lokalizację. Cel przeznaczenia działki nie jest mi jednak znany. Pozdrawiam serecznie.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, czy miasto ma w planach otwarcie jakiegoś teatru miejskiego? Scena jest, szkółkę aktorską mógłby poprowadzić KDK lub Oskard CKIS, widzów na pewno by nie brakowało. Co planuje w tej kwestii miasto? Teatry objazdowe cieszą się popularnoscią, ale myślę, że teatr miejscowy również miałby "wzięcie".

Witam. Od wielu lat Koniński Dom Kultury prowadzi zajęcia, w ramach których powstała Grupa Tetralna „Waliza". Dodam, że w każdym roku, na zakończenie sezonu artystycznego, jej aktorzy przygotowują specjalny spektakl. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że w Koninie nie ma stacjonarnego teatru, jak Poznaniu czy Gnieźnie. Niestety prowadzenie podobnej placówki, to spore wydatki, na które obecnie miasta po prostu nie stać. Dziękuję za pytanie i zapewniam, że będę o tym pomyśle pamiętać. Z pozdrowieniami.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie, kiedy w Koninie na ul. Międzylesie zamierzacie poprowadzic kanalizację? Dodam, że była ona obiecana już wcześniej.

Witam. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Międzylesie będzie możliwa po zakończeniu podziałów geodezyjnych i wykupów gruntów lokalizująch właściwy przebieg drogi. Kanalizacja sanitarna długości około 10 km realizowana będzie w układzie pompowo - grawitacyjnym i wymaga rozwiązania problemów technicznych dla całego obszaru wykraczającego poza zakres ul. Międzylesie. Termin rozpoczęcia budowy kanalizacji przez PWiK uzależniony jest od  analizy opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia (ilości odbiorców) i realizacji nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 (et. II ). 
Dodam - po analizie potrzeb całego miasta, że budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Międzylesie jest przewidziana do realizacji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na poz. 54 w latach 2015 - 2017. Z pozdrowieniami.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie w mojej okolicy jest wiele garaży, z czego parę jest w opłakanym stanie (bramy wejściowe się sypią) i od wielu lat nie widziałem by były użytkowane (świadczą o tym nawet wysokie chwasty przed wjazdem). Chciałbym odkupić taki garaż od właściciela i go zagospodarować lecz zostawianie informacji na bramie nie skutkuje, gdyż jak wcześniej wspomniałem, nikt z niego nie korzysta. Nie wiem gdzie szukać informacji o właścicielach ani kogo odpowiedniego pytać. Więc pytam najważniejszego w mieście. Pozdrawiam.

Szanowny Panie. Z pewnością będę mógł służyć radą, jeżeli tylko doprecyzuje Pan o jaką okolicę i garaże chodzi. Pozdrawiam serdecznie.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie czy powstanie w Koninie jakaś duża galeria handlowa albo będzie chociaż rozbudowa któregoś z już istniejących centrów?

Witam Pana. Na tak postawione pytanie poznamy odpowiedź, gdy inwestor wystąpi do Urzędu Miejskiego o pozwolenie na budowę czy rozbudowę. Do dzisiaj takiego wniosku nie złożono. Dodam również, że przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tego typu usługi czy zmiana tego planu, wcale nie jest równoznaczna z budową. Pozdrawiam serdecznie.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie. Chciałbym zwrócić uwagę na parking na pl.Wolności. Siedząc na ławce, która jest przeznaczona dla mieszkańców miasta muszę patrzeć na samochody, które parkują zatrzymując się przy samych ławkach. Mam wobec tego pytanie czy miejsca parkingowe muszą być rozlokowane wkoło placu? A nie można by było zrobić tylko strefy parkowania od strony Grodzkiej? Tam jest więcej miejsca, samochody nie podjeżdżają tak blisko ławek.W innym przypadku nie widzę sensu istnienia ławek, skoro muszę siedzieć koło samochodów , które podjeżdżają tak blisko. Taka sytuacje jest chora. Nie widziałem rynku nigdzie w Polsce, żeby siedzący na ławce, siedział przy samochodzie i wdychał jego spaliny. Najlepiej zamieńmy cały plac Wolności w parking i zlikwidujmy ławki. Dziwi mnie, że urzęduje Pan tak blisko i nie widzi tej chorej sytuacji. Ilość miejsc parkingowych i tak nie poprawi sytuacji w handlu miejscowym. Każdy, kto tak uważa, nie ma pojęcia o czym mówi. Handel drobnomieszczański w tak małym mieście niszczą markety, a nie brak możliwości parkowania. Uważam, że parkingi po jednej stronie w zupełności wystarczą, a obserwuję codziennie przez kamerę z waszej strony UM, że ZROBIENIE PARKINGÓW PO CAŁYM OBWODZIE JEST NIEUZASADNIONE -POZDRAWIAM I LICZĘ NA REAKCJę I ODPOWIEDŹ.

Szanowny Panie. Dziękuję Panu serdecznie za poruszenie tak ciekawego tematu. Rzeczywiscie zgadzam się, że wobec pewnej niefrasobliwości kierowców, sposób parkowania samochodów może być uciążliwy dla osób przysiadających na ławeczkach. Znalazałem więc rozwiązanie tej sytuacji. Otóż wprowadzimy na Placu Wolności system równoległego parkowania. To bardzo znacznie oddali samochody od ławek. Liczę, że takie zmiany się sprawdzą. Pozdrawiam i łaczę wyrazy szacunku.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam serdecznie Panie Prezydencie, piszę do Pana w bardzo ważnej dla mnie kwestii jaką jest oświetlenie (a raczej jego brak) ulicy Kilińskiego w Koninie. Jestem mieszkanką tej ulicy od niedawna i powiem szczerze, że z powodu braku oświetlenia (całkowitego) boję się po zmroku wracać z przystanku autobusowego samotnie do domu nie wspominając już o wyjściu do pobliskiego sklepu spożywczego. Makabra. Pan, jako Gospodarz Miasta powinien dbać o poczucie bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Nie może dochodzić do tego typu paranoi, żeby ktoś bał się wyjść z własnego domu tylko dlatego, ze ulica jest nieoświetlona. Zapraszam Pana na Kilińskiego po 21. Totalna ciemność, mówiąc krótko. Proszę przemyśleć kwestię oświetlenia tej ulicy, bo to moim zdaniem poważny problem, że jest tutaj ciemno. Pozdrawiam

Witam Panią serdecznie. Zgłoszony przez Panią temat przekazany został do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza. Pan Adam Kubecki – przedstawiciel firmy – telefonicznie poinformował, że 8 sierpnia oświetlenie ul. Kilińskiego zostanie naprawione. Liczę, że tak właśnie będzie. Dziekuję za sygnał. Z wyrazami szacunku.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie, kiedy będzie zwołana komisja, która rozpatruje wnioski o przydział mieszkań socjalnych? 1.5 roku temu złożyłam wniosek i do dziś dnia nie ma żadnej odpowiedzi. Nie sądzi Pan, że takie komisje powinny być znacznie częściej niż raz na dwa lata? Bardzo proszę o odpowiedź, gdyż już pisze do pana 3 raz i za każdym razem nie uzyskuję odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie

Szanowna Pani, Społeczna Komisja Mieszkaniowa zwołana zostanie jeszcze w tym roku. Będzie ona opiniowała wnioski o przydział mieszkań z zasobów Miasta Konina złożone od dnia 15 kwietnia 2010r. Wyjaśniam, że zgodnie z Uchwałą Nr 424 Rady Miasta Konina (z dnia 18.03.2009 roku) komisja powoływana jest co 2 lata. Ostatnia zakończyła swoją działalność w 2010 roku.

Oczywiście rozumiem Pani zniecierpliwienie i zapewne trudną sytuację. Niestety obecnie na listach oczekujących na przydział mieszkania z zasobów Miasta Konina znajduje się ponad 640 rodzin, a na zaopiniowanie przez SKM oczekuje ponad 400 wniosków! Te liczby wskazują wyraźnie, że Miasto Konin, tak jak większość gmin w Polsce, boryka się z ciężką sytuacją lokalową swoich mieszkańców.
Czas oczekiwania na podstawienie mieszkania z zasobów Miasta jest bardzo długi i trudny do określenia.
Z tych też względów powoływanie Komisji co 2 lata jest uzasadnione, a częstsze przyczyniłoby się jedynie do wydłużenia listy osób oczekujących. Z wyrazami szacunku.

 

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie czy w planach miasta jest nadanie imion nowo wybudowanym rondom turbinowym w Koninie? Godnym patronem jednego z rond jest siostra Faustyna Kowalska.

Witam Pana. Nadanie rondom nazw planowane jest po zakończeniu inwestycji. Wtedy to zgłoszone propozycje, razem ze złożonymi wcześniej wnioskami, w formie projektu uchwały zostają przedłożone Radnym Rady Miasta Konina do rozpatrzenia. Zachęcam do skorzystania z tej drogi. Pozdrawiam serdecznie.

 

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie, daaawno temu obilo mi się o uszy, że na bloniach będzie budowa osiedli mieszkaniowych i centrum handlowego. Chcialem zapytać czy to jeszcze aktualne? Pozdrawiam.

Szanowny Panie. Budowa na „błoniach" osiedla mieszkaniowego i centrum handlowego była pomysłem zewnętrznej firmy. Koncepcja upadła jednak, przede wszystkim z uwagi na to, że tereny te przylegają do drogi krajowej. Usytuowanie więc w tym miejscu zabudowy mieszkaniowej nie byłoby zbyt szczęśliwe. Z pozdrowieniami.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki
projekt i wykonanie
stronę wspiera