Pytania do Prezydenta - Witamy w Koninie
Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Pytania do Prezydenta

UWAGA!!! Treść pytania nie może przekroczyć 1500 znaków.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Panie Prezydencie. Złożyłam dzisiaj wiosek o przydzielenie mi mieszkania komunalnego dla mnie i dla córki. Nie wiem jednak ile mniej więcej czeka się na takie mieszkanie. Obecnie wynajmuję mieszkanie ale nie wiem ile jeszcze będę musiała wynajmować.

Szanowna Pani. Muszę niestety Panią poinformować, że na przydział lokalu z zasobów Miasta oczekuje się - z uwagi na bardzo wielu ubiegających się - kilka lat, nawet około ośmiu. Oczywiście całą procedurę reguluje Uchwała nr 424 Rady Miasta Konina z dnia 18.03.2009 roku. Pani wniosek będzie teraz oczekiwał na zaopiniowanie przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Pozytywna opinia SKM to podstawa do ujęcia wnioskodawcy na liście osób uprawnionych do ubiegania się o przydział mieszkania z zasobów Miasta Konina. Przypomnę, że o mieszkanie mogą starać się jedynie mieszkańcy Miasta Konina, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:
- posiadają stałe zameldowanie na terenie miasta Konina,
- bezdomni, posiadający ostatnie zameldowanie na terenie miasta,
- osoby bez zameldowania, związane z miastem przez okres ostatnich 5 lat.
Innym ważnym kryterium jest brak samodzielnego mieszkania. Innymi słowy, wnioskodawca ani jego współmałżonek nie może posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Ponadto brane jest pod uwagę zagęszczenie w obecnie zamieszkałym lokalu. Na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przypadać więcej niż 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi. Istotnym kryterium jest także dochód rodziny w przeliczeniu na 1 osobę miesięcznie, który aktualnie nie może być wyższy niż 880,45 zł (brutto) w przypadku mieszkania komunalnego i 440,23zł (brutto) w przypadku lokalu socjalnego. Przed przydziałem lokalu Pani rodzina zostanie ponownie zweryfikowana pod względem spełnienia wszystkich koniecznych kryteriów uprawniających do otrzymania lokalu. Z pozdrowieniami.(Pn, 17.08.2015)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie prezydencie, jakie są maksymalne powierzchnie mieszkania przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego?

Szanowny Panie. Przepisy w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2013.966), a sprawę normatywnej powierzchni użytkowej lokalu określa art. 5 ustawy który brzmi:
1. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1) 35 m2 - dla 1 osoby,
2) 40 m2 - dla 2 osób,
3) 45 m2 - dla 3 osób,
4) 55 m2 - dla 4 osób,
5) 65 m2 - dla 5 osób,
6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
2. W wypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących się w tym lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób zajmujących cały lokal. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład tego lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego wynajmującego do liczby osób zajmujących cały lokal.
3. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
4. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię, o której mowa w ust. 1.
5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
1) 30% albo
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Szczegółowch informacje w tym zakresie może Pan również uzyskać również w Wydziale Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego, mieszczącym się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2. Pozdrawiam serdecznie.(Pn, 17.08.2015)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie. Piszę w imieniu osób niepełnosprawnych, w sprawie miejsca parkingowego dla inwalidów umieszczonego przy bloku Wyszyńskiego 12. Jest notorycznie zastawiane przez samochody, że wyjazd z niego to olbrzymi problem, dlatego przeważnie sto

Szanowny Panie. Miejsce dla osoby niepełnosprawnej na parkingu przy bloku ul. Wyszyńskiego 12 jest zlokalizowane jako skrajne i to miejsce wyznaczone jest dla osób upoważnionych do parkowania z bloków Wyszyńskiego 12,14,16. Na przywołanym przez Pana parkingu przy SP 8 funkcjonują zaś 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Aby uniknąć opisywanych sytuacji zlecę Straży Miejskiej częstsze patrolowanie parkingu przy Wyszyńskiego 12. Mam nadzieję, że to rozwiąże problem. Pozdrawiam Pana.(Pn, 17.08.2015)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie!! Kładka nad torami na ul.Torowej się sypie!! Leci gruz obok sklepiku z odzieżą roboczą. Proszę podjąć natychmiastowe działania, gdyż kładka jest własnością miasta,a nie PKP!! Pozdrowienia.

Szanowni Państwo. Informuję, że do 31 sierpnia zakończymy przegląd techniczny kładki. Już zlecone zostało jednak zabezpieczenie obiektu specjalnymi siatkami. Obecnie wykonawca oczekuje na zamówiony materiał. Siatki pojawią się na kładce do końca tego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za e-maile.(Pn, 17.08.2015)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie. Proszę o zainteresowanie się zaniedbaną działką u zbiegu ul.Rolnej i Malwowej i zaniedbanym śmietnikiem obok, który przyjmuje śmieci z całego Konina, ponieważ jest otwarty. Śmietnik w administracji S.M.Jedynka.Pozdrawiam.

Szanowny Panie. Informuję, że działki, o których Pan pisze - ta u zbiegu ulic Rolnej i Malowej oraz ta ze śmietnikiem - nie są własnością miasta. W tym rejonie do miasta należą jedynie pasy drogowe. Wszelkie uwagi należy kierować więc do Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka. Pozdrawiam Pana.(Czw, 06.08.2015)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie prezydencie, jako pasażer MZK zadaję Panu pytanie dlaczego w trakcie upałów czyli 3, 4 sierpnia na linii 53 jeździ autobus przegubowy bez klimatyzacji (nr 286 - klimatyzacja tylko dla kierowcy),a na bazie w tym czasie stały 2 przegubowce z klimat

Szanowny Panie. Wyjaśniam, że Miejski Zakład Komunikacji posiada cztery autobusy przegubowe marki Solaris Urbino 18, w tym trzy autobusy z klimatyzacją przestrzeni pasażerskiej i jeden z klimatyzacją kabiny kierowcy. 3 sierpnia, dwa autobusy przegubowe obsługiwały linie nr 53, w tym jeden z klimatyzacją przestrzeni pasażerskiej, a drugi z klimatyzacją kabiny kierowcy. W tym czasie pozostałe dwa naprawiane były w warsztacie. Tego samego dnia usterki usunięto i już 4 sierpnia na miasto wyjechały cztery pojazdy. Dwa autobusy obsługiwały linię nr 53, trzeci linię nr 64, a czwarty linie nr 53 i 70. Z pozdrowieniami.(Czw, 06.08.2015)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie. Proszę o interwencję w sprawie wyjazdu z ulicy Energetyka na Aleje 1 - go maja. Jest tam trójkąt z lampą, na którym dziko rosną krzewy i zasłaniają widok tym, którzy próbują sie włączyć do ruchu na Aleje.

Szanowny Panie. Dziękuję za sygnał. Krzewy zostaną przycięte. Z pozdrowieniami.(Czw, 06.08.2015)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, nie wiem czy Pan kiedykolwiek jechał w godzinach dopołudniowych w niedzielę ulicą Szarych Szeregów, przez skrzyżowanie z ul. Wodną, jeżeli nie to proszę się przejechać. Wszystkie samochody jadące ul. Szarych Szeregów, chcące skręcić

Szanowny Panie. Dziękuję za e-maila i informuję, że po wybudowaniu bloku mieszkalnego przy ul. Szarych Szeregów moje służby dokonają analizy istniejącej organizacji ruchu, a następnie wprowadzone zostaną konieczne zmiany. Pozdrawiam serdecznie.(Czw, 06.08.2015)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Pytanie- dość długo już prezydent odwiedza rodziny w Koninie. W związku z tym pytanie od mieszkańców: jakie wnioski dla miasta, przemyślenia wypływają z tych wizyt w prywatnych domach, jakie korzyści płyną dla miasta i mieszkańców, jakie koszty miasto

Szanowny Panie.Tezy zawarte w tym pytaniu są tak absurdalne, że nie mam najmniejszego zamiaru się do nich odnosić. Co więcej, eksponowanie kosztów bądź oczekiwanie, że ujawnię o czym rozmawiam z ludźmi w ich prywatnych mieszkaniach to - najdelikatniej- mało eleganckie wścibstwo. Wizyty te odbywają się na zaproszenie samych mieszkańców i po godzinach mojej pracy. Przy tej okazji serdecznie pozdrawiam wszystkie rodziny, które do tej pory odwiedziłem. Informuję również, że jak długo będą napływały zaproszenia od mieszkańców (a jest ich już tyle, że zapewne wystarczy do końca kadencji), tak długo będę wizyty kontynuował. Pozdrawiam.(Śr, 05.08.2015)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Pytanie brzmi: czy w kalendarium Prezydenta umieszcza się wszystkie codzienne zajęcia Prezydenta wynikające z normalnej bieżącej pracy, czy tylko dla populizmu, że się coś robi. Bo chyba czas i zakres codziennych zajęć, np. administracyjnych nie jest a

Szanowna Pani. W moim kalendarium nie zamieszcza się wszystkich, a jedynie główne zaplanowane na dany tydzień spotkania. Nie jest Pani zapewne wiadomo, bądź świadomie Pani to pomija, że otrzymuję także bardzo liczne zaproszenia do udziału w uroczystościach organizowanych przez różnorodne instytucje i podmioty. Jest oczywiste, że oprócz tego, do moich obowiązków należy również podejmowanie konkretnych decyzji, także administracyjnych. W przeciwieństwie do zaprezentowanej przez Panią opinii, dociera do mnie jednak wiele takich, które potwierdzają przydatność dla mieszkańców informacji zawartych w kalendarium. Podkreślam, że nie mam obowiązku publikowania rozkładu zajęć. Czynię to, gdyż uważam, że nie ma żadnego populizmu w tym, że staram się pracować "przy otwartej kurtynie". Warto także zauważyć, że informacje te, podobnie zresztą jak i pytania oraz odpowiedzi do Prezydenta, nie są zamieszczane w BIP. A to świadczy, że nie rozumie Pani, co jest funkcją Biuletynu, a co środkiem komunikowania się z mieszkańcami. Na koniec dodam, że jeżeli tak bardzo razi Panią strona "Kalendarium Prezydenta" proponuję na nią po prostu nie zaglądać. Z pozdrowieniami.(Śr, 05.08.2015)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie prezydencie, kiedy miasto oficjalnie (tj. publicznie) wyjaśni sytuację Basketu Konin? Mieszkańcy oczekują jakiejś reakcji w tej sprawie i jawnego działania w tym zakresie. Nie jestem zaangażowany w te sprawy, jednak czytając fora internetowe i do

Szanowny Panie. Basket Konin to podmiot prawa handlowego, który jak wiele innych klubów i organizacji jest beneficjentem środków budżetowych miasta, przydzielonych zgodnie z obowiązującym regulaminem. Informuję również, że sprawozdanie z ich wykorzystania zostało złożone w wymaganym terminie (do 30 lipca) we właściwym wydziale Urzędu Miejskiego. Po dokonaniu analizy i ewentualnym przyjęciu sprawozdania sprawa ta zostanie, formalnie rzecz ujmując, zamknięta. Nie mam natomiast żadnych uprawnień (ani też takiego zamiaru) by ingerować w wewnętrzne sprawy Basketu, w odniesieniu do środków uzyskiwanych od sponsorów. Podkreślam również fakt, iż wielkość środków przyznanych w tym roku budżetowym poszczególnym klubom i organizacjom była wielokrotnie podawana do publicznej wiadomości. Nie rozumiem więc sformułowania o jakichkolwiek podejrzeniach. Jeszcze raz dobitnie podkreślam, że udział mój i miasta w tej sprawie mieści się wyłącznie w granicach przyznanych środków budżetowych. Zdumiewa mnie z kolei to, że tak wiele osób źle życzy Basketowi Konin, a tym większe moje zdumienie budzi fakt, że próbuje się dyskredytować starania -także i moje- o pozyskanie przychylności sponsorów, nie tylko zresztą dla tego klubu. Na zakończenie podkreślę, że nikt nie musi mnie ani "łaskawie" ani w żaden inny sposób prosić o wyjaśnienie czegokolwiek w tej sprawie, bowiem to co miałem do powiedzenia zostało już publicznie zaprezentowane. Pozdrawiam Pana.(Śr, 05.08.2015)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam Serdecznie Pana Prezydenta. Mam pytanie odnośnie remontu drogi przy garażach na (Wyzwolenia 19-21). Miały być wysłane pisma do właścicieli garaży i znowu zrobila się cisza. Czy to są tylko puste obietnice?? Bo nadal właściciele garaży nie rozumie

Szanowny Panie. Z informacji przekazanych mi przez Pana Tadeusza Jakubka, kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wynika, że trwają właśnie rozmowy z właścicielami garaży. Dotyczą one uzyskania zgód na wykonanie robót i pokrycia kosztów w zakresie, jaki dotyczy ich własności (pas ok. 2 m przed garażami). Jakie zapadną ostateczne ustalenia okaże się do końca III kwartału. Proszę o cieprpliwość. Z pozdrowieniami.(Pt, 31.07.2015)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, wynajmuję mieszkanie i jestem tam zameldowana. Pracuję na tzw. umowach o dzieło i osiągam zarobki bardzo niskie (500zł). Czy mogę starać się o dofinansowanie do czynszu? Proszę o odpowiedź tak albo nie.

Szanowna Pani. Osoba wynajmująca mieszkanie może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, jeśli umowa najmu obejmuje minimum 7-miesięcy (licząc miesiąc, w którym składany jest "wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego" plus 6 miesięcy - czyli okres na jaki przyznawanyjest dodatek). Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego regulują przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zmianami). O dodatek mogą ubiegać się osoby: posiadające tytuł prawny do zajmowania danego lokalu mieszkalnego; ponoszącewydatki związane z jego zajmowaniem; zamieszkujące w lokalu mieszkalnym, na który składają wniosek, tworzące gospodarstwo domowe jednoosobowe lub wieloosobowe. Wymienione przesłanki muszą występować łącznie. Aktualnie norma dochodu brutto na 1 osobę w gospodarstwie wieloosobowym wynosi 1.100,56 zł, natomiast w gospodarstwie jednoosobowym -1.540,79 zł. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego dla 1 osoby to 35 mkw. Zgodnie z art. 7. ust. 1 ustawy dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek danej osoby, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty. Szczegółowych informacji udzielą Pani pracownicy Wydziału Spraw Lokalowych nr telefonu (63)240 11 85 lub (63)240 13 48. Pozdrawiam.(Pt, 31.07.2015)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie. Kto jest właścicielem drogi prowadzącej od ul Żwirki i Wigury do targowiska miejskiego? Czy naszego miasta nie stać na utwardzenie tak krótkiego odcinka drogi nawierzchnią asfaltową?

Szanowny Panie. Miasto jest właścicielem jedynie około 50 metrów drogi (do wjazdu do Uniqa) i ten odcinek jest w dobrym stanie. Następne działki są zaś w użytkowaniu Samopomocy Chłopskiej. Z pozdrowieniami.(Pt, 31.07.2015)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie. Czy mógłby się ktoś zająć ścieżką rowerową i chodnikiem wzdłuż stadionu? Jest tam zapadnięta kostka i wiele nierówności, co utrudnia jazdę rowerem-pozdrawiam.

Szanowny Panie. Zapadnięcia i nierówności zlikwidowane zostaną w ciągu kilku najbliższych dni. Dziekuję za e-maila. Pozdrawiam.(Pt, 31.07.2015)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki
projekt i wykonanie logo 3mar