Pytania do Prezydenta - Witamy w Koninie
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Pytania do Prezydenta

UWAGA!!! Treść pytania nie może przekroczyć 1500 znaków.Panie Prezydencie, wiele mówi się o uporządkowaniu odpadów w naszym regionie, budowie spalarni i reklamowaniem sie tych samych osób na wizji ale jakos nie mówi sie o realizacji tego projektu w terenie. Gminy zasypywane są coraz to nowymi ustaleniami wykonawczymi rekultywacji składowisk, zmianą kosztów co destabilizuje nasza pracę i autorytet na sesjach w terenie. Podobno te dokumentacje opreacowane przez Międzygminny Zwiazek Komunalny, który reprezentuje zatrudniony w MZGOK w Koninie p. Drewniak są nic nie warte co jest powodem tych opóźnień. Kto wziął za opracowanie tych pseudo dokumentacji i ile bo nie wierzę że robiła je fizycznie profesjonalna firma. Chodzą słuchy, że to są "dokumentacje" p.Drewniaka, który ma czelność jeszcze ten bałagan swój nadzorować. Czy nie czas żeby dla uniknięcia nadchodzącego skandalu podzielił los swojego kolegi p Smorowskiego. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia z uporaniem się z tym tematem.

Szanowny Panie. Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego” jest jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych przez koniński samorząd i samorządy gminne w ramach Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Obowiązkiem osób odpowiedzialnych za ten projekt jest bieżące informowanie społeczeństwa o postępie prac. Dzieje się to poprzez publikacje na stronie internetowej www.mzgok.konin.pl/informacje , publikacje w prasie lokalnej i regionalnej oraz telewizji.W ramach projektu, poza budową Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, rekultywowane jest 14 zamkniętych przed laty gminnych składowisk odpadów. Termin zakończenia poszczególnych zadań został podany w przygotowanych przez wykonawców harmonogramach. Cztery składowiska zostały już zrekultywowane (2 przez gminy Babiak i Brudzew, 2 w Cisewie i Woli Rychwalskiej przez Konsorcjum Melbud - Ekologia). Rekultywacja 8 kolejnych składowisk zostanie zakończona 31 października 2014, a 2 składowiska będą rekultywowane w roku następnym. MZGOK nic nie wiadomo o podejmowaniu dyskusji podczas sesji rad gmin na temat kosztów rekultywacji i terminów jej zakończenia. Jeśli byłyby jakiekolwiek wątpliwości przedstawiciele spółki są gotowi w każdej chwili uczestniczyć w obradach tych gremiów. Informuję jednocześnie, że koszt rekultywacji składowisk w większości przypadków jest niższy od tego jaki był założony w budżetach gmin finansujących rekultywację w50 proc. Jeśli chodzi o zarzut złej jakości dokumentacji oraz wątpliwości dotyczące kompetencji ich autorów informuję, że dla zadań rekultywacyjnych w Grzegorzewie, Skurbaczewie gm. Orchowo, Babiaku i Brudzewie gminy posiadały własne, wcześniej opracowane dokumentacje.Na etapie kompletowaniawniosku do Komisji Europejskiej dokumentacje dla kolejnych składowisk wykonała firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym 18.12.2009 r. przez Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny”.10.02.2010 roku wyłoniony został wykonawca AK NOVA Sp. z.o.o. Odolanów, która jest firmą projektową specjalizującą się w projektach rekultywacyjnych. Opracowań poszczególnych dokumentacji dokonali mgr inż. Mateusz Gardo, mgr inż. Bartłomiej Adamieci mgr inż. Paweł Szadek posiadający wymagane uprawnienia i doświadczenie. Nie jest możliwe, aby Andrzej Drewniak uczestniczył w procesie opracowywania dokumentacji ani wpostępowaniu przetargowym ponieważ funkcję kierownika Jednostki Realizującej Projekt objął 1 kwietnia 2010 roku. Obecnie realizacja robót przebiega pod nadzorem Inżyniera Kontraktu Grontmij Polska Sp. z o.o. z Poznania, wyłonionego w przetargu w listopadzie 2011r. W ramach JRP zadanie prowadzi specjalista ds. środowiska Jan Skrzypski. Wyłaniające się w trakcie realizacji robót rozbieżności z dokumentacją są wyjaśniane na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego projektantów. Trudne do przewidzenia - i często nieistotne dla terminu zakończenia realizacji zadań- przerwy dotyczą również uzgodnień wykonawców z gospodarzami gmin, szczególnie w sprawach związanych z organizacją transportu po drogach powiatowych i gminnych. Wszystkie zadania rekultywacji składowisk w oparciu o przeprowadzone wizytacje na obiektach i zapewnienia wykonawców dają podstawę do stwierdzenia, że prace zostaną wykonane w założonym terminie. Pozdrawiam Pana i również życzę zdrowia.(Śr, 17.09.2014_

Aktualne terminy realizacji wg. zaakceptowanych harmonogramów dla poniższych zadań (składowisk)i ich lokalizacji:

POSW „ZŁOMPOL” Częstochowa: - BIAŁA gm. Grodziec 31.10.2014 r.,- MACIEJEWO gm. Osiek Mały 31.10.2014 r.

FHU „ITC” Baruchowo: - SKUBARCZEWO gm. Orchowo 30.06.2015 r.

ZUH „ TOMBET” KIELCE:

RZGÓW gm. Rzgów 31.10.2014 r., STAWKI gm. Władysławów 31.10.2014 r., RUSSOCICE gm. Władysławów 31.10.2014 r., GRZEGORZEW gm. Grzegorzew 31.10.2014 r. PODGÓR gm. Kramsk 31.10.2014 r. ZIELONKA gm. Wierzbinek 31.10.2014 r. MIELNICA gm. Skulsk 31.05.2015 r.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie, chciałbym się dowiedzieć kto kontroluje były Konwart i czy obiekt posiada jakąkolwiek ochronę ? To jest coś strasznego, żeby tak wielki budynek nie posiadał ochrony ani nie był pilnowany ! Dookoła obiektu są domy i 2 wielkie osiedla z kilkunastotysięcznym zaludnieniem, co za tym idzie jest i także duża liczba młodzieży, która zaczyna się interesować tym budynkiem. Przechodziłem drogą wjazdową po prawej stronie budynku i widziałem, że okna na parterze nawet nie są porządnie zabezpieczone, wybite wcześniej pozastawiane jakimiś papierami czy kartonami łatwopalnymi (przecież powinny być to trwałe zabezpieczenia czyli zamurowanie lub zaspawanie ). Widziałem też okna z tej "hali", które znajdują się na 1 piętrze, pozbijane również pozastawiane jakimiś kartonami stanowią duże zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu samochodowego i pieszego, który tam jest dość częsty. Wystarczy trochę wiatru czy poluzowanie jakiegoś okna i spada na kogoś. Chyba nikt nie chce tragedii, więc czas najwyższy Panie Prezydencie aby Pan porozmawiał z osobą odpowiedzialną za ten budynek czyli właścicielem czy właścicielką aby wyznaczył osobę do dozorowania budynku, a w międzyczasie proszę aby jakaś Inspekcja Budowlana dokonała wizji lokalnej lub przeglądu zabezpieczeń. Bardzo proszę o zrobienie porządku z tym abyśmy mogli tam spokojnie przechodzić i przejeżdżać do pracy. Pozdrawiam i niecierpliwie oczekuję odpowiedzi.

Szanowny Panie. Temat byłego Konwartu jest niestety o wiele bardziej skomplikowany, niż sądzą niektórzy mieszkańcy Koninia. Czy Prezydent nie widzi straszydła, w tak ważnym punkcie miasta? Oczywiście, że widzi! I oczywiście, chciałbym uporządkowania tej działki. Rzecz w tym, że - co już wielokrotnie podkreślałem - teren ten nie był własnością miejską , a Skarbu Państwa i to właśnie Skarb Państwa sprzedał go obecnemu właścicielowi. Co więcej, teraz możliwości ingerowania w cudzą własność przez władze samorządowe są żadne (dopóki obiekt nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców)! Budynek byłego Konwartu rzeczywiście nie posiada żadnej ochrony. Pomieszczenia są pozamykane lub zamurowane. Regularnie rejon ten jest jednak kontrolowany przez patrole Straży Miejskiej lub strażnika - dzielnicowego, który ma kontakt z właścicielem. To na jego wezwania uprzątnięty został front posesji od strony ul. Przemysłowej oraz skoszona trawa. Właściciel niestety zrezygnował z administratora, który wcześniej zarządzał całością. Dodam również, że Straż Miejska w Koninie nie posiada żadnych zgłoszeń lub ewidencjonowanych interwencji dotyczących przebywania w tym rejonie osób, mogących w jakiś sposób zakłócać ład i porządek publiczny.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w art. 61 nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu obowiązek utrzymywania i użytkowania obiektu, w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej (chodzi o zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na tym terenie). Ustawodawca nie wyznaczył prezydenta, burmistrza, wójta czy statosty do nadzorowania właściciela czy zarządcy obiektu. W art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zostały za to określone zadania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, do których należy nakazanie przeprowadzenie kontroli, a także wykonanie ekspertyzy (dotyczy użytkowanych obiektów) oraz jeżeli obiekt nie jest użytkowany lub niewykończony, nie nadaje się do remontu, budowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia. Co prawda właściciel byłego Konwartu otrzymał w dniu 10 sierpnia 2012r. decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu, lecz jej nie wykonuje. Minęły dwa lata, pozostał jeszcze rok. Jakie kroki podejmuje obecnie nadzór budowlany? O pisemne przedstawienie wszystkich czynności urzedowych, jakie podjął wobec właściciela byłego Konwartu, poprosiłem pana Grzegorza Świderskiego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pozdrawiam.(Wt, 16.09.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, w Przeglądzie Konińskim ukazała się krótka wypowiedź urzędników na temat odraczania obowiązku szkolnego przez Poradnię. Może zamiast oceniać negatywnie pracowników Poradni, należy zastanowić się czy jest wystarczająca opieka psychologiczna i logopedyczna w przedszkolach. Ja dopiero w Poradni dowiedziałam się, jak mam rozwijać percepcję słuchową i wzrokową u Mojego dziecka. Dlaczego w przedszkolach jest tak mało zajęć indywidualnych prowadzonych przez psychologów, pedagogów, logopedów? Może należałoby zatrudniać takich specjalistów również w masowych przedszkolach.

Szanowna Pani. Daleki jestem od negatywnego oceniania pracowników Poradni. Podczas konferencji prasowej w sierpniu, mój zastępca p. Sławomir Lorek się odniósł się do informacji w „Głosie Wielkopolskim” z 6 sierpnia, gdzie przedstawiono ilość wydanych opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego w Wielkopolsce, w tym szczegółowo w Poznaniu, Kaliszu i Koninie. Przypadek każdego dziecka jest inny i pozostawiam specjalistom ocenę faktycznej gotowości do podjęcia obowiązków szkolnych. Jeśli chodzi o zajęcia z logopedami i psychologami w przedszkolach zwracam uwagę, że zakres udzielanej dziecku pomocy reguluje rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. Mówimy oczywiście o wyraźnych wskazaniach w orzeczeniu bądź opiniach wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zadaniem dyrektora przedszkola lub szkoły jest wystąpić do organu prowadzącego o środki finansowe na wskazane zajęcia. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby potrzebne środki nie zostały przyznane. Dyrektor rozpoznaje sytuację w swojej placówce i zatrudnia konkretnych specjalistów. Pozdrawiam Panią.(Pn, 15.09.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, piszę oburzona po dzisiejszej rozmowie w przedszkolu. Wypełniłam deklarację na czas pobytu dziecka w przedszkolu - deklarowany maksymalny czas to 7:30 - 15:30. Przedszkole każe płacić za 9 godzin (twierdząc, że liczą się wyłącznie rozpoczęte pełne godziny) mimo, iż zadeklarowane jest ich 8 (tak naprawdę dziecko będzie w przedszkolu do 15:30 maksymalnie 2 razy w tygodniu, 3 razy będzie odbierane po 12 lub po 14). Według wyjaśnień pań w księgowości - takie są wytyczne urzędu. Mój syn wcześniej chodził do żłobka, gdzie rozliczano faktyczny czas pobytu dziecka w placówce, dlaczego więc tutaj muszę płacić za znacznie większą liczbę godzin, niż ta z jakiej faktycznie ono korzysta? Proszę o wyjaśnienie tego absurdu i niedorzeczności oraz interwencję.

Szanowna Pani. Proszę w tej sprawie porozmawiać bezpośrednio z dyrekcją przedszkola. Podczas narady zorganizowanej przez Kierownika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie z paniami dyrektor przedszkoli, wszyscy zostali poinformowani o zasadach odpłatności, które są precyzyjnie określone w Uchwale Rady Miasta. W przypadku dalszych rozbieżności w tym przedszkolu (w co, nie wierzę po rozmowie Pani z panią dyrektor), proszę Panią o kontakt z moim zastępcą – Sławomirem Lorkiem. Dziękuję za sygnał i serdecznie Panią pozdrawiam.(Pn, 15.09.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Chciałam się dowiedzieć czy wspomniana przez Pana kontrola w przedszkolu nr 15 po wakacyjnym dyżurze została już przeprowadzona, jeżeli nie, to kiedy ona nastąpi i gdzie można dowiedzieć się o jej rezultat? Sprawa ta dotyczy również mojego dziecka i w pełni zgadzam się z Panem, który tą sprawę zgłosił. Chciałam zaznaczyć, że moje dziecko chodziło również na dyżur do Przedszkola nr 5 i tu nie mogę powiedzieć ani jednego złego słowa o Paniach w tym przedszkolu. Super atmosfera, panie znały wszystkie dzieci i dzieci chętnie chodziły. Dodam iż moje zdanie podziela wielu innych rodziców, których dzieci chodziły na dyżury do obu przedszkoli. Może należałoby przeprowadzić anonimowe ankiety wśród rodziców, którzy prowadzali swoje dzieci w lipcu do 15. Przedszkola do których chodzą dzieci, które chodziły na dyżur mogłyby te ankiety dostarczyć rodzicom, a następnie do wydziału oświaty, co może pomóc w zbadaniu sprawy i poznaniu opinii wielu rodziców. Uważam, również, że należałoby wprowadzić jakąś regulację odgórną odnośnie wyprawek na dyżur ponieważ któryś rok z rzędu muszę kupować wyprawki na każdy miesiąc, wszystko nowe, a dzieci nie używają nawet 1/5 tego co przynoszą, jeżeli w ogóle używają, a we wrześniu kolejne pieniądze na wyprawkę. Wiem również, że w innych miastach dzieci nie przynoszą na dyżur żadnych kredek, kartek itd. tylko korzystają z pozostałości po roku szkolnym, tym bardziej że w nowym roku i tak są kupowane nowe i zupełnie nie rozumiem dlaczego w Koninie nie może tak być.

Szanowna Pani. Dziękuję za zabranie głosu w dyskusji. Informuję również, że z dyrektor Przedszkola nr 15 została przeprowadzona rozmowa. Jak już zapewne Pani czytała we wcześniejszych e-mailach dyrektor była zdziwiona reakcją rodzica, ponieważ w trakcie trwania dyżuru nikt nie zgłaszaŁ tego typu uwag. Przyznała, że prace dzieci i reszta niewykorzystanej wyprawki mogły być oddane zaraz po zakończonym dyżurze. Stało się inaczej, za co Pani dyrektor przeprasza. Pozdrawiam.(Pn, 15.09.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Dzień dobry Panie Prezydencie. Mam do Pana takie pytanie, jak to jest w Koninie z tą ochroną środowiska? Przed blokiem przy ulicy Kolejowej 6 rośnie 14 topoli, tyle lat tam są i nikomu nie przeszkadzały w ciągu tych 45 lat. Były huragany, wichury i nigdy nie było zdarzenia, żeby chociaż najmniejsza gałązka spadła na samochód i go uszkodziła, a teraz mamy do czynienia z głupimi kaprysami dewotek, którym nagle wszystko zaczęło przeszkadzać, tylko że nie liczą się z tym, że to drzewa filtrują powietrze i że są potrzebne bardzo ZWŁASZCZA PRZY DWORCU, GDZIE JEST BARDZO DUŻE NATĘŻENIE RUCHU SAMOCHODÓW I AUTOBUSÓW, a konkretnie chodzi o to sprzątaczce, która to Pani wzięła 3 bloki, a teraz nie chce się sprzątać. Sama kiedyś powiedziała, że dąży żeby wszystkie drzewa powycinali, żeby do sprzątania było mało i tym starszym kobietom głupoty opowiada, że drzewa przed blokami stwarzają zagrożenie, bo gałęzie mogą szyby powybijać, a później ludzie chodzą z głupimi listami do podpisu, żeby powycinać. OK powycinać to każdy pierwszy ale ZASADŹCIE JAKIEŚ INNE DRZEWA z zaznaczeniem, żeby ta sprzątaczka nie powyrywała, bo kiedyś zasadziłem klona, to wyrwała przy mnie powiedziała: A KTO TO BĘDZIE SPRZĄTAŁ LIŚCIE?". MY NIE CHCEMY ODDYCHAĆ SPALINAMI !!!! Z GÓRY DZIEKUJĘ ZA ZAINTERESOWANIE I PRÓBĘ ROZPATRZENIA MOICH WYWODÓW.POZDRAWIAM.

 

Panie Prezydencie podobno mają wycinać topole przed blokiem na ul. Kolejowej 6. W związku z tym mam pytanie. Czy będą zasadzone inne drzewa? Z uwagi na to, że jest tutaj duży ruch samochodów i autobusów jest duże zanieczyszczenie spalinami, a jak wiadomo drzewa filtrują powietrze. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiamy.

Szanowni Państwo.Sprawa topoli rosnących przy ul. Kolejowej 6 była rozpatrywana przez Wydział Ochrony Środowiska kilkakrotnie, zawsze ze skutkiem odmownym. Moi podwładni podzielają bowiem Państwa zdanie, że drzewa-szczególnie liściaste- przyczyniają się do oczyszczania powietrza i są bardzo potrzebne, zwłaszcza w miejscach dużej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W tym roku wpłynęło jednak do mnie pismo wystosowane przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 6 w Koninie (załączono do niego 51 podpisów mieszkańców) wyrażające oburzenie, że problem stanowiących zagrożenie topoli nie został wciąż rozwiązany (chodzi o gałęzie, które spadały na przechodniów i samochody, po nawałnicy w dniu 23 maja 2014r.). W związku z tymi zdarzeniami, Wydział Drogownictwa Urzędu Miejskiego złożył wniosek w sprawie wycięcia dziewięciu drzew rosnących w pasie drogowym. W czasie wizji ustalono również, że stan zdrowotny topoli jest w miarę dobry. Są one gatunku nierodzimego (mieszane), mają w obwodzie powyżej 100 cm, a  w latach wcześniejszych były poddane zabiegom pielęgnacyjnym formowania korony. Wydział Ochrony Środowiska zlecił ponadto opracowanie ekspertyzy, z której wynika, że w przypadku 4 drzew widoczne są brunatne wycieki soku ze śladów po usuniętych konarach. Mogą to być pierwsze objawy rozwijania się zgnilizny wewnętrznej, która osłabia drzewo. W związku z tym  powinny być one usunięte w pierwszej kolejności i zastąpione innymi (np. kulistymi lub kolumnowymi odmianami robinii akacjowej, czy dębami). Pozostałe nie muszą być w ich obecnym stanie techniczno – zdrowotnym usuwane. Konieczna jest jednak systematyczna obserwacja stanu drzew, ze względu na ich podeszły wiek (dla topoli wiek ok. 40 lat jest już podeszłym). Na podstawie przytoczonej opinii wydana została decyzja wyrażająca zgodę na usunięcie 4 topoli i odmowna dla pozostałych 5. Dodam, środki na nasadzenia zastępcze zostaną zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie miasta. Pozdrawiam.(Pn, 15.09.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam Panie Prezydencie, w końcu zostało uporządkowane parkowanie przed budynkiem pasażu Fryderyk i wyjeżdżając z garaży widać jest nadjeżdżające auta. Cały czas czeka na uporządkowanie pas błota, jak to ktoś trafnie nazwał kiedyś, przed Chopina 23 - siedziba banku. Jakie miasto podejmie działania aby to jakoś końcu funkcjonowało i wyglądało, bo jak na razie jest fatalnie. Zostało usunięte drzewo na części tego parkingu, z jakiegoś powodu, domyślam się że powstaną tam w końcu dodatkowe parkingi tylko kiedy?

Szanowny Panie. Jak wskazano w e-mailu problemem była widoczność, a właściwie jej brak z lewej strony wyjazdu. Jeśli więc, we skazanym przez Pana punkcie, utworzymy miejsca parkingowe, pojawi się podobny problem z widocznością w prawo. Docelowo pozostaje więc tylko zagospodarowanie tego terenu zielenią. Z pozdrowieniami.(Pn, 15.09.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie! Chcę Pana wprost zapytać, czy straż miejska, kóora wg Pana miała kontrolować parkowane samochody na chodnikach przy blokach Wyzwolenia 5,1,7,9 jest sprawdzana ? Bo chyba całe lato nie było kontroli. Nie wyobrażam sobie, znowu będą powtórki z lat poprzednich, że będziemy zimą chodzić w śniegu na ulicach, bo chodniki wg wł. aut są miejscem dla nich, bo niby nie ma gdzie zaparkować. Pytam, gdzie piesi mają chodzić? Mówił Pan wcześniej, że to jest wew. droga administr. , ale oni mówią , że nie mają na to wpływu , bo niby straż miejska jest od tego, żeby tego tematu pilnować. Pytam, czy chodniki piękne, równe, niedawno położone są dla pieszych czy parkingiem dla samochodów ? Proszę Pana Prezydenta o interwencję w tym temacie.

Szanowny Panie. Straż Miejska w Koninie regularnie kontroluje sposób parkowania samochodów na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem utrudnień dla poruszających się chodnikami pieszych. Rejon bloków przy ul. Wyzwolenia 1, 5, 7, i 9  również jest patrolowany i podejmowane są interwencje w stosunku do kierowców łamiących przepisy związane z nieprawidłowym parkowaniem samochodów na chodniku. W ciągu ostatnich trzech miesięcy, w związku z takimi wykroczeniami, wylegitymowano w tym miejscu 18 kierowców, z czego 3 ukarano mandatami karnymi, a 15 pouczono. Zapewniam, że teren jest objęty stałą obserwacją przez służby patrolowe i strażnika-dzielnicowego. Dziękuję za pytanie. Pozdrawiam.(Pt, 12.09.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam, Panie Prezydencie, można zrobić coś z zatoczkami, chodzi o wjazdy na przystanki, gdyż są one strasznie nierówne i pofałdowane. Jeżdżąc tam to wszyscy ludzie się chwieją i to nie jest wina autobusu, tylko nierównej drogi lub fałd, a szczególnie na Dworcowej.

Szanowny Panie. Niestety w tym roku środki finansowe na tego typu kosztowne remonty są mocno ograniczone. Zadanie to postaramy się więc ująć w projekcie przyszłorocznego budżetu miasta. Dziękuję za sygnał. Pozdrawiam.(Wt, 09.09.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, jaka będzie decyzja w sprawie rozegrania meczów kobiecej Ligi Mistrzów w Koninie? Myślę, iż piłkarki Medyka w pełni zasłużyły swoją postawą, aby móc wystąpić przed własną publicznością (nawet jeśli miałoby to wiązać się z modernizacją stadionu przy ul. Podwale).

Szanowny Panie. W środę 10 września, będziemy na ten temat rozmawiać w Koninie z delgatką UEFA. O wszelkich decyzjach poinformujemy publicznie podczas konferencji prasowej o godzinie 14.00. Pozdrawiam.(Wt, 09.09.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie. Kiedy przy wyjściu z tunelu na Zatorze zostanie zlikwidowane picie alkoholu po witrynach sklepowych i piątkowo-sobotnie wieczorne dewastacje np. windy w tunelu dla niepełnosprawnych ?

Szanowny Panie. Co ciekawe, zarówno Straż Miejska jak i Policja odnotowują coraz mniejszą liczbę zdarzeń we wskazanym przez Pana rejonie, mimo iż liczba działających tam pubów i klubów nie zmieniła się. Zwracam również uwagę, że zakłócenia ładu i porządku mają miejsce najczęściej w godzinach nocnych, a wtedy Straż Miejska nie pracuje. Dyżurują jednak pracownicy cywilni obsługujący monitoring wizyjny miasta, i to oni rejestrują wszelkie przypadki naruszeń przyjętych norm zachowania i bezpośrednio przekazują obraz do służb dyżurnych Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Co ważne, w ostatnim czasie znacząco zmniejszyła się również liczba zdarzeń związanych z nieprawidłowym użyciem windy dla osób niepełnosprawnych. Może dlatego, że przypadki takie są skuteczniej ścigane przez funkcjonariuszy. Większość sprawców jest karana i ponosi również odpowiedzialność materialną za powstałe uszkodzenia. Korzystny skutek odniosło także zamontowanie dodatkowych dwóch kamer w tunelu i uczulenie wszystkich służb (Policji, Straży Miejskiej i Służby Ochrony Kolei) na zgłoszenia z tego obszaru. Przypominam, że informacje o zauważonych nieprawidłowościach bądź hałasach należy przekazywać bezpośrednio na nr tel. 997 lub w godzinach do 22 na nr 986. Dziękuję za pytanie. Pozdrawiam Pana.(Pt, 05.09.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie. Piszę do Pana w sprawie koszy na śmieci w Gosławicach, a raczej ich braku. Czy można prosić o dołożenie śmietników (chodnikowych)?

Szanowny Panie. Zgodnie z umową zawartą na oczyszczanie miasta w tym roku na terenie Konina stoją 682 kosze, w tym 450 sztuk -w pasach drogowych oraz 232 sztuki na przystankach komunikacyjnych. Umowa obejmuje oczywiście opróżnianie i dezynfekcję koszy. Dziękuję panu za sygnał, moje służby przyjrzą się sytuacji w Gosławicach. Posiadamy bowiem kosze w celu wymiany zdewastowanych. Możemy również zamienić ustawienia tych zlokalizowanych na osiedlu. Z pozdrowieniami.(Pt, 05.09.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Panie Prezydencie, naprzeciwko przychodni Max-med na 11-listopada obok budynku Jacek i Agatka oraz Supersamu jest stary, pordzewiały, zachwaszczony słup ogłoszeniowy oraz chwasty sięgające pół metra na chodniku. Nikt nie dba o ten rejon, a już na pewno nie służby miejskie. Myślę, że trzeba się tym zająć i teren uporządkować. Pozdrawiam.

Szanowna Pani. Dziękuję za sygnał. Informuję również, że teren wokół słupa został już uprzątnięty, a od poniedziałku - 1 września - trwają prace remontowe, które zostaną zakończone w połowie miesiąca. Pozdrawiam serdecznie.(Pt, 05.09.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Witam Panie Prezydencie. Proszę o udzielenie mi informacji, z jakich powodów przerwano prace nad instalacją wodociągową i kanalizacyjną na ulicy Rudzickiej. Po prostu firma Kanwood się zwinęła w połowie inwestycji?! Czy zgodnie z harmonogramem skończą zadanie w terminie? My mieszkańcy mamy po uszy już jazdy rozrytą, dziurawą , pozbawioną chodnika, oświetlenia drogą do naszych domów. Może zaczniemy wystawiać rachunki za uszkodzone zawieszenie w pojazdach? Proszę też o informmację czy w przyszłym roku będzie położona nawierzchnia na ulicy Rudzickiej? Pozdrawiam.

Szanowny Panie. Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Rudzickiej wstrzymano z powodu kolizji planowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym wodociągiem. Projektanci wykonali dokumentację zamienną. Trwają ponowne uzgodnienia z nadzorem budowlanym. We wrześniu wykonawca będzie kontynuował roboty i zakończy je w planowanym terminie. Jeśli chodzi o nawierzchnię ulicy informuję, że zadanie to zostanie ujęte w planie budżetu Konina na 2015 rok. Pozdrawiam serdecznie.(Pt, 05.09.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

Szanowny Panie Prezydencie. W wydziale oświaty ani w Przedszkolu Nr 4 nie mogę otrzymać odpowiedzi czy zgodne z ustawą bądź prawem jest pobieranie wyprawki w wysokości 150 zł, skoro edukacja przedszkolna jest bezpłatna. Proszę o konkretną odpowiedź nie ogólnikową, bo takich już mam dość. Pozdrawiam.

Szanowny Panie. Nie ma żadnej podstawy prawnej do pobierania tzw. wyprawki w przedszkolu. Są to uzgodnienia rady pedagogicznej i rady rodziców. Pieniądze "wzbogacają" pomoce dydaktyczne dla maluchów. Podkreślam jednak jeszcze raz - składka na radę rodziców jest dobrowolna i nie wolno nikogo do niej zmuszać. Oczywiście w tym przypadku Przedszkole nr 4 nie jest wyjątkiem. Podobne ustalenia zapadają także w innych placówkach. Przedszkola zakupują bloki rysunkowe, kolorowanki, kredki, plastelinę i dodatkowe materiały. Później rodzice zabierają je do domów w postaci prac swoich dzieci. Pozdrawiam Pana.(Czw, 04.09.2014)

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki
projekt i wykonanie logo 3mar
stronę wspiera logo komputersat