Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 2019/2020

Zarządzenie Nr 17/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego naboru uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin na rok szkolny 2019/2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/209 - Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest miasto Konin w roku szkolnym 2019/2020

****************************************************************************

Uchwała nr 40 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin

Uzasadnienie do Uchwały nr 40 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 40 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku - Oświadczenie rodziców dziecka

****************************************************************************

Zarządzenie nr 10/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2019 Prezydenta Miasta Konina - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzących jest Miasto Konin