System gospodarowania odpadami komunalnymi

NOWE ZASADY ODBIORU ŚMIECI

Nowy system obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Od tego momentu obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Miasto. Miasto wyłoniło w przetargu firmy, które odbierają odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości. Sąsiadujące domy będzie obsługiwała jedna firma, co obniży koszty transportu oraz wpłynie na ochronę środowiska.

KONTAKT DO WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Nieruchomości zamieszkałe.

tel. 63 24 01 350

Nieruchomości niezamieszkałe lub częściowo zamieszkałe.

tel. 63 24 01 371

Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.

tel. 63 24 01 350

Szanowni Mieszkańcy,

W nowym systemie gospodarki odpadami to My jesteśmy najważniejsi. Od nas w dużym stopniu zależy czy Miasto osiągnie wymagane prawem poziomy  odzysku, recyklingu oraz zredukuje składowanie odpadów, także ulegających biodegradacji. Pozwoli to nam uniknąć kar finansowych.  Najlepsze instalacje oraz najlepiej pomyślany system nic nie dadzą, jeśli My nie weźmiemy aktywnego w nim udziału. Dlatego nie możemy zawieść!, bo przecież: "Świat czysty jest piękniejszy, a od nas zależy, czy będzie taki!!!"

Potrafimy zadbać o nasze środowisko.
Ze śmieciami zrobimy porządek.