Szkoła Naszych Marzeń

Marzymy o szkole pełnej kreatywności…

Edukacja pełni kluczową rolę w budowaniu silnej i kreatywnej społeczności lokalnej, a ta z kolei ma ogromny wpływ na rozwój naszego miasta.

Aby dzieci i młodzież mogły w pełni wydobyć i rozwinąć potencjał, jaki w nich drzemie, i wyrosnąć na kreatywnych, odpowiedzialnych, świadomych siebie i szczęśliwych dorosłych, musimy zmienić warunki i sposoby nauczania w naszych szkołach.

W dniach 5-6 czerwca 2019 r. odbył się pierwszy Koniński Kongres Edukacyjny - Szkoła naszych marzeń. Organizatorami kongresu byli Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, Miasto Konin oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

Kongres zgromadził 200 osób, w tym przedstawicieli samorządu, dyrektorów szkół i przedszkoli, aktywistów działających oddolnie na rzecz idei nowej edukacji, nauczycieli, rodziców oraz samych młodych ludzi, którzy wspólnie pochylili się nad wizją lepszej edukacji i możliwościami jej wprowadzenia w konińskich placówkach oświatowych, a także w niektórych placówkach w powiatu konińskiego.

Organizowane przedsięwzięcie rozpoczęło proces tworzenia planu konkretnych działań zmierzających do osiągnięcia zmiany w dłuższej perspektywie czasu. Ważnym elementem było wzmocnienie lokalnej społeczności, pasjonatów zmian w szkole, integracja wszystkich grup mających na nią wpływ oraz umocnienie wiary, że zmiana jest możliwa.

Spotkanie było przeprowadzone techniką Applied Drama oraz Open Space Technology i było uzupełnione sesją inspirujących wystąpień ekspertów z dziedziny wprowadzania zmian w edukacji publicznej w Polsce, metod edukacji alternatywnej w Szkocji, wiedzy o neurobiologii oraz sposobów wykorzystania nowych technologii w kreatywnym i samodzielnym uczeniu się.

Podczas kongresu były omawiane i wypracowane sposoby oraz metody wprowadzania pozytywnej zmiany tak, by tworzyć:

  • Szkoły, które są miejscem przyjaznym dla dzieci i dla samych nauczycieli.
  • Szkoły, w których uczeń uczy się przez współtworzenie, samodzielne wyszukiwanie informacji i pracę w grupach.
  • Szkoły, które rozwijają autonomię, indywidualny potencjał ucznia, kreatywność i innowacyjne myślenie.
  • Szkoły, które zamiast dyscypliny, współzawodnictwa i rywalizacji stosują metody rozbudzające naturalne poczucie odpowiedzialności, uczą szacunku, empatii i współpracy.
  • Szkoły, które w pełni zaspokajają potrzeby rozwojowe naszych dzieci, takie jak akceptacja i samorealizacja.
  • Szkoły, które kształtują szczęśliwego człowieka.

Partnerami przedsięwzięcia byli: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,  Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Portal Konin Dzieciom, Przedszkole nr 8 w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 10 , II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie w Koninie, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem GEPETTO. Szczególne wsparcie udzielili Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Firma PAT-KOMP.

Koniński Kongres Edukacyjny - dzień 1

Koniński Kongres Edukacyjny - dzień 2

Sztuka latania

Szkoła w czasach zmian - Lech Mankiewicz

Neuronauka w edukacji - Robert Bielecki

Jak skutecznie zmieniać polską szkołę - Ewa Radanowicz

Grupa koordynująca

www.konin.plwww.mdkkonin.plwww.modn.konin.plwww.cdnkonin.plwww.konindzieciom.plwww.spektrum.spoldzielnie.orgwww.facebook.com/neurodydaktyczne.horyzontywww.1lokonin.plwww.drugieliceum.lm.plwww.sp10konin.plwww.sp9konin.edu.plwww.sp15.konin.plwww.p8konin.pl