Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zofii Urbanowskiej

62-500 Konin
ul. Kolska 2
tel. 63 242 82 52
e-mail:: sp1konin@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.sp1konin.wikom.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie

62-510 Konin
ul. Sosnowa 16
tel. 63 243 34 88
e-mail: sekretariat@sp3konin.pl
strona internetowa: www.sp3konin.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Gustawa Morcinka

62-510 Konin
ul. Błaszaka 4
tel. 63 242 47 67
e-mail: sp4@konin.lm.pl
strona internetowa: www.sp4konin.pl

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta

62-510 Konin
ul. Kolejowa 2
tel. 63 243 77 89
e-mail: sekretariat@sp6.konin.pl
strona internetowa: www.sp6.konin.pl

Szkoła Podstawowa nr 7

62-510 Konin
ul. Kard. S Wyszyńskiego 44
tel. 63 243 11 90
e-mail: sekretariat@sp7.konin.pl
strona internetowa: www.sp7.konin.pl

Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich

62-510 Konin
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 24
tel. 63 242 48 86
e-mail: sekretariat@sp8.konin.pl
strona internetowa: www.sp8.konin.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte

62-502 Konin
ul. Fikusowa 8
tel. 63 246-78-67
e-mail: sekretariat@sp9konin.edu.pl
strona internetowa: www.sp9konin.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Adama Mickiewicza

62-505 Konin
ul. Staffa 5
tel. 63 242 72 14
e-mail: sekretariat@sp10konin.pl
strona internetowa: www.sp10konin.pl

Szkoła Podstawowa Nr 11 im Floriana Marciniaka

62-506 Konin
ul. Łężyńska 9
tel. 63 242 77 27
e-mail: sekretariat@sp11.konin.pl
strona internetowa: www.sp11.konin.pl

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Stanisława Moniuszki

62-510 Konin
Szeligowskiego 5
tel. 63 242 05 24
e-mail: sekretariat@sp12.konin.pl
strona internetowa: www.sp12konin.wikom.pl

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków

62-504 Konin
ul. Turkusowa 1a
tel. 63 244 23 75
e-mail: sekretariat@sp15.konin.pl
strona internetowa: www.sp15.konin.pl