Urzędy

Urząd Miejski w Koninie

Plac Wolności 1
tel. 632401111

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, delegatura w Koninie

62-510 Konin, Aleje 1 Maja 7
tel. 632477700

Urząd Statystyczny w Poznaniu, oddział w Koninie

62-510 Konin, ul. Poznańska 84
tel. 632499400

Starostwo Powiatowe w Koninie

62-510 Konin, Aleje 1 Maja 9
tel. 632403200

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

62-510 Konin, Zakładowa 4
tel. 632430312

II Oddział ZUS w Poznaniu

62-510 Konin, Św. Maksymiliana Kolbego 1
tel. 632466700

Urząd Skarbowy w Koninie

62-510 Konin, Zakładowa 7a
tel. 632456877

Urząd Celny w Kaliszu - Oddział Celny w Koninie

ul. Skandynawska 5, 62-571 Stare Miasto
tel. 632466100