Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2018-2023

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest narzędziem realizacji zamierzeń dotyczących kierunków strategicznego rozwoju Miasta zapisanych w "Strategii Rozwoju Konina 2015- 2020" (uchwała Rady Miasta Konina nr 109 z dnia 27 maja 2015 r.).

Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi corocznie podstawę tworzenia projektów budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych na kolejne lata. Prowadzi do optymalnego wykorzystania środków dostępnych na inwestycje oraz do modyfikacji wydatków bieżących.

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest planem kroczącym, co oznacza, że będzie podlegał okresowej aktualizacji. Aktualizacja obejmować będzie wprowadzenie do planu nowych zadań inwestycyjnych oraz uaktualnienie danych dotyczących zadań już ujętych w Planie. Horyzont czasowy WPI ulegać będzie odpowiedniemu przesunięciu w trakcie przygotowywania kolejnych edycji planu.

Kompleksowy plan inwestycyjny jest podstawą lepszej współpracy samorządów różnych szczebli, gdzie strategie rozwojowe nie są możliwe do pełnego zrealizowania bez udziału wielu podmiotów. Ponadto posiadanie WPI podnosi wiarygodność miasta w oczach instytucji finansowych oraz pozwala na efektywniejsze wykorzystanie środków pomocowych na realizację zamierzeń inwestycyjnych.