Wnioskowanie o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Miasto Konin stara się efektywnie pozyskiwać fundusze na realizację projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków unijnych, których jest Liderem lub Partnerem. Prowadzi również monitoring projektów, o realizację których starają się jednostki organizacyjne Miasta w tym przedszkola i szkoły, zarówno samodzielnie jak i w partnerstwie.

Przedstawiamy do wglądu "Rejestr Projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności". Rejestr dotyczy perspektywy na lata 2007-2013 oraz 2014-2020.

Miasto i jednostki organizacyjne samodzielnie lub w partnerstwie zrealizowały, realizują bądź przygotowują się do realizacji wielu projektów. Szczegółowe informacje w zakładce - rejestr projektów.