Wojewódzka ewidencja zabytków nieruchomych w Koninie

Pouczenie o skutkach wpisu do Rejestru Zabytków Nieruchomych i Gminnej Ewidencji Zabytków

Baner - CKiS - Kino Konesera 24 kwietnia 2020 r.