Wojewódzka ewidencja zabytków nieruchomych w Koninie

Pouczenie o skutkach wpisu do Rejestru Zabytków Nieruchomych i Gminnej Ewidencji Zabytków