Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019Kalendarz Wyborczy dla Wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 roku

do dnia 6 kwietnia 2019 r. – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

  • przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
  • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 8 kwietnia 2019 r. – powołanie okręgowych komisji wyborczych,

  • powołanie rejonowych komisji wyborczych

do dnia 16 kwietnia 2019 r., do godz. 24.00

  • zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 21 kwietnia 2019 r.

  • utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 26 kwietnia 2019 r.

  • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,
  • zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,
  • zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych