Wybory Parlamentarne 13.10.2019 r.

KALENDARIUM

do dnia 22 września 2019 r.

  • powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,
  • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
  • sporządzenie spisów wyborców przez gmin