Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
Urząd Miejski w Koninie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do dnia 10 kwietnia do godziny 15.30 w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną.

Adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz adres korespondencyjny, pod którym zainteresowani mogą uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń:

e-mail: hanna.bryska@konin.um.gov.pl

telefon: 63 240 11 48, 63 240 11 45

adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin.

  1. zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy funkcjonowania urzędu – do. godz. 15.30) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Powyższe informacje zgodne z pismem PKW z dnia 26.03.2020 r.