Wybory samorządowe 2018

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie z dnia 18 października 2018 roku

Miejska Komisja Wyborcza w Koninie będzie pełnić dyżur 20 października 2018 r. (w sobotę) w godzinach 13.00-14.00 w Ratuszu ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie.

Numer telefonu 63 240 12 75 w godzinach 13.00 - 14.00.

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie
Kinga Barbara Śliwińska-Buśkiewicz
INFORMACJA

Obwodowe Komisje Wyborcze w Koninie od Nr 1 do Nr 47 w dniu wyborów do Rady Miasta Konina, na Prezydenta Miasta Konina oraz do  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (niedziela), rozpoczynają pracę w lokalach wyborczych o godzinie 6.00.

Prezydent Miasta Konina
Józef Nowicki
Urząd Miejski w Koninie informuje, że osoby niepełnosprawne i mające kłopoty z poruszaniem się, mogą zgłaszać potrzebę skorzystania z samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem dotarcia do lokali obwodowych komisji wyborczych w godz. od 13.00 do 20.00  pod numerami telefonów: 63 240 11 45 i 63 240 11 48 w celu oddania głosu w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
KALENDARZ WYBORCZY

w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24.00

  • zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 października 2018 r.

  • przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 21 października 2018 r. godz. 7.00–21.00

  • głosowanie

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie z dnia 19 września 2018 roku

Z uwagi na zakończenie rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Miasta Konina i zarejestrowanie zgłoszeń kandydatów na Prezydenta Miasta Konina, Miejska Komisja Wyborcza w Koninie zawiesza dyżury od 19 do 26 września 2018 r. 

Wszelkie informacje udzielane będą pod numerami telefonów 63 240 11 11; 63 240 12 75 w godzinach 7.30 - 15.30.

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie
Kinga Barbara Śliwińska-Buśkiewicz

KOMUNIKATY KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIEINFORMACJE DOTYCZĄCE KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uprzejmie informuję, że na stronie http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze znajdują się informacje dot. komitetów wyborczych.

KBW Delegatura w Koninie 
62-510 Konin 
Aleje 1-go Maja 7

Wykaz komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych

1. Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi

http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze/1/26629_Wykaz_zawiadomien_o_utworzeniu_komitetu_wyborczego
_zlozonych__Panstwowej_Komisji_Wyborczej_w_zwiazku_z_wyborami_samorzadowymi

2. Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych na obszarze Delegatury w Koninie

http://konin.kbw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze/1/27113_Wykaz_komitetow_wyborczych_zarejestrowanych
_na_obszarze_Delegatury_w_KoninieKomunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z 10 września 2018 r.
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z 10 września 2018 r. (31.2 KiB)
WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (ZKF-811-3/18) są dostępne na stronie www.pkw.gov.pl w zakładce Wybory i referenda > Wybory samorządowe i referenda lokalne > Wybory samorządowe w 2018 r. > Finansowanie kampanii wyborczej lub bezpośrednio pod adresem https://bit.ly/2PeIQgT

URZĘDNICY WYBORCZY W KONINIE

  • Aneta Barbara Jarmuż
  • Agnieszka Brzozowska

tel. 63 240 12 74

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNI - INFORMACJE

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

http://pkw.gov.pl/pliki/1535033307_1-104-18.pdf

Informacje ogólne

http://pkw.gov.pl/768_Informacje_ogolne/2/26414_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych
_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw__oraz_wyborach_wojtow_burmistrzow
_prezydentow_miastWyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborcóww gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.