Wybory samorządowe 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Konina

2020.07.23_Postanowienie w sprawie obsadzenia mandatu - B. Małaczek.pdf (56.6 KiB)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Konina

2020.07.09_Postanowienie w spr. wygasnięcia mandatu S. Lorek.pdf (61.0 KiB)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 5 lutego 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 paźd

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 5 lutego 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (56.6 KiB)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 stycznia 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 p

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 stycznia 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (56.5 KiB)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 3 stycznia 2019 r. o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 3 stycznia 2019 r. o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (57.6 KiB)

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miasta Konina

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miasta Konina (252.0 KiB)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miasta Konina

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miasta Konina (237.6 KiB)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Konina

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Konina (222.3 KiB)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Konina

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Konina (222.8 KiB)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miasta Konina wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miasta Konina wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (506.5 KiB)

Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych biorących udział w wyborach samorządowych 2018

Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Koninie
Aleje 1 Maja 7
62-510 Konin
DKN-811-1/18

Konin, dnia 5 listopada 2018 r.

Panie/Panowie
Prezydenci Miast/Burmistrzowie/Wójtowie
z terenu działania
Krajowego Biura Wyborczego
Delegatury w Koninie

Informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych, które brały udział w wyborach samorządowych zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. zobowiązani są, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Koninie I i II sprawozdań finansowych lub łącznych sprawozdań finansowych, w związku z udziałem w wyborach.

Ww. trzymiesięczny okres rozliczeniowy upływa w dniu:

  • 21 stycznia 2019 r. dla komitetów wyborczych biorących udział w pierwszej turze wyborów,
  • 4 lutego 2019 r. dla komitetów wyborczych biorących udział w drugiej turze wyborów.

Pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych, które brały udział w wyborach do rad gmin / rad powiatów składają sprawozdania finansowe. Pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych, które brały udział w wyborach do rad gmin / rad powiatów oraz w wyborach wójtów / burmistrzów / prezydentów miast składają łączne sprawozdania finansowe.

W załączeniu przekazuję obowiązujące wzory sprawozdań finansowych, a także wykazy rodzajów dokumentów, jakie należy do nich załączyć.

  • Załącznik nr 1 – Sprawozdanie finansowe.
  • Załącznik nr 2 – Wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdania finansowego.
  • Załącznik nr 3 – Łączne sprawozdanie finansowe.
  • Załącznik nr 4 – Wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do łącznego sprawozdania finansowego.

Uprzejmie proszę o udzielanie możliwej pomocy w kwestii rozliczeń finansowych zgłaszającym się do Państwa komitetom wyborczym.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego (93.1 KiB)

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Prezydenta Miasta Konina

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów na Prezydenta Miasta Konina (1.1 MiB)


Miejska Komisja Wyborcza w Koninie

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie
Kinga Barbara Śliwińska-Buśkiewicz

Numer telefonu 63 240 12 75
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA

KOMUNIKATY KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIEINFORMACJE DOTYCZĄCE KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uprzejmie informuję, że na stronie http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze znajdują się informacje dot. komitetów wyborczych.

KBW Delegatura w Koninie 
62-510 Konin 
Aleje 1-go Maja 7

Wykaz komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych

1. Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi

http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze/1/26629_Wykaz_zawiadomien_o_utworzeniu_komitetu_wyborczego
_zlozonych__Panstwowej_Komisji_Wyborczej_w_zwiazku_z_wyborami_samorzadowymi

2. Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych na obszarze Delegatury w Koninie

http://konin.kbw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze/1/27113_Wykaz_komitetow_wyborczych_zarejestrowanych
_na_obszarze_Delegatury_w_Koninie

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (ZKF-811-3/18) są dostępne na stronie www.pkw.gov.pl w zakładce Wybory i referenda > Wybory samorządowe i referenda lokalne > Wybory samorządowe w 2018 r. > Finansowanie kampanii wyborczej lub bezpośrednio pod adresem https://bit.ly/2PeIQgT

URZĘDNICY WYBORCZY W KONINIE

  • Aneta Barbara Jarmuż
  • Agnieszka Brzozowska

tel. 63 240 12 74

WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNI - INFORMACJE

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

http://pkw.gov.pl/pliki/1535033307_1-104-18.pdf

Informacje ogólne

http://pkw.gov.pl/768_Informacje_ogolne/2/26414_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych
_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw__oraz_wyborach_wojtow_burmistrzow
_prezydentow_miastWyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborcóww gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.