Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie uchwałą Nr 34/2017 z dnia 28.11.2017 r. zatwierdziło od dnia 1 kwietnia 2018 r. stawkę czynszu regulowanego dla zasobów w Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 9,60 zł.

33,64 m²
1 pokój
(opłaty przy
1 osobie)

44,30 m²
2 pokoje
(opłaty przy
2 osobach)

46,40 m²
2 pokoje (opłaty przy
3 osobach)

49,00 m²
2 pokoje (opłaty przy
4 osobach)

54,86 m²
2 pokoje
(opłaty przy
5 osobach)

Czynsz

322,94 zł

425,28 zł

445,44 zł

470,40 zł

526,66 zł

Woda i kanalizacja

55,84 zł

111,68 zł

167,52 zł

223,36 zł

279,20 zł

Odpady komunalne

12,00 zł

24,00 zł

36,00 zł

48,00 zł

60,00 zł

Razem

390,78 zł

560,96 zł

648,96 zł

741,76 zł

865,86 zł