• Ustawa z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 2018 poz. 1020),
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 1234, z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.),
  • Umowa Spółki – Akt Założycielski Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie – tekst jednolity z dnia 5 listopada 2018 r.