2020-07-18
7/MTBS/2020 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej >>>

2020-07-08
7/MTBS/2020 - Informacja z otwarcia ofert
więcej >>>

2020-07-07
7/MTBS/2020 - Wyjaśnienia treści SIWZ / Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
więcej >>>

2020-07-01
7/MTBS/2020 - Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych
więcej >>>

2020-06-30
6/MTBS/2020 - Unieważnienie postępowania
więcej >>>

2020-06-25
6/MTBS/2020 - Informacja z otwarcia ofert
więcej >>>

2020-06-23
6/MTBS/2020 - Wyjaśnienia treści SIWZ
więcej >>>

2020-06-18
6/MTBS/2020 - Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych
więcej >>>

2020-06-18
5/MTBS/2020 - Unieważnienie postępowania
więcej >>>

2020-06-15
5/MTBS/2020 - Informacja z otwarcia ofert
więcej >>>

2020-06-10
5/MTBS/2020 - Wyjaśnienia treści SIWZ
więcej >>>

2020-06-05
5/MTBS/2020 - Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach będących własnością i w zarządzie Miejskiego TBS Sp. z o.o. w Koninie i terenach przynależnych
więcej >>>

2020-05-15
4/MTBS/2020 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej >>>

2020-05-04
4/MTBS/2020 - Informacja z otwarcia ofert
więcej >>>

2020-04-17
4/MTBS/2020 - Budowa kompleksu garażowego przy ul. Działkowej w Koninie, segmenty: „D” i „F”, wraz z kanalizacją deszczową i linią kablową n.n. dla oświetlenia terenu
więcej >>>