Założenia:

  • przeciętne wynagrodzenie w woj. wielkopolskim w 2017 r. 3937,81 zł
  • minimalne wynagrodzenie za pracę 2 250,00 zł

Podstawa prawna powyższych założeń:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w 2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Art.30. ust. 1

min 2 250,00 x 1,2 = 2 700,00

max 3 937,81 x 1,2 = 4 725,37

Ilość osób w gospodarstwie domowym

Dochód brutto na gospodarstwo domowe (w zł)

minimalny

maksymalny

1 osoba

2160,00

5197,91

2 osoby

2592,00

7796,86

3 osoby

3564,00

9687,01

4 osoby

4320,00

11340,89

5 osób

5184,00

13231,04

6 osób

6048,00

15121,18

7 osób

6912,00

17011,33

8 osób

7776,00

18901,48

9 osób

8640,00

20791,63

10 osób

9504,00

22681,76