Konin. Tu płynie energia > Biznes/Inwestycje > Program Wspierania Przedsiębiorczości

Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020 - 2022

Ideą Programu Wspierania Przedsiębiorczości jest wyzwolenie kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców Konina, pobudzenie ich energii, zachęcenie ich do podejmowania odważnych działań, przekuwania swoich pasji i umiejętności na przedsięwzięcia biznesowe, pobudzania w nich ducha przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczość jest rozumiana przy tym szeroko: nie tylko, jako rozwój własnych pomysłów biznesowych, prowadzenie działalności, lecz także umiejętność odnalezienia się na rynku pracy, zarówno wejścia na niego, jak i nabywania nowych umiejętności, które pozwolą odnaleźć się w zmiennych realiach rynkowych. Program odnosi się tym samym w równej mierze do samej przedsiębiorczości, jak również postawy przedsiębiorczej.

Proponowane działania odpowiadają na zmiany zachodzące w krajobrazie gospodarczym, jak i społecznym. Z jednej strony zaplanowane są działania prewencyjne, mające minimalizować negatywne skutki niektórych tendencji. Przede wszystkim jednak odpowiedź to próba czerpania z potencjału zmian, nie tylko nadążania za trendami, lecz ich wyznaczania.

U podstaw PWP leżą doświadczenia z realizacji działań w poprzednich latach, dane statystyczne, wartości i założenia nowej strategii miasta „Konin zielone miasto energii”.  Przede wszystkim jednak PWP to efekt zaangażowania samych przedsiębiorców i młodych ludzi, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami, pomysłami i marzeniami związanymi z rozwojem własnej kariery i biznes w Koninie.