Aktualności - biznes

W poniedziałek, 20 września, w siedzibie MPEC-Konin gościliśmy Arkadiusza Michalskiego - Zastępcę Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celem wizyty było zapoznanie się z przebiegiem inwestycji „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”, a także kwestia finansowania tego ważnego dla miasta i jego mieszkańców zadania.

Ostatecznie wartość inwestycji wynosi 60,6 mln zł brutto, z czego netto: 26,3 mln zł stanowi dotacja z NFOŚiGW, 15 mln pożyczka z NFOŚiGW, 4 mln zł z budżetu Miasta Konina oraz 4,2 mln zł stanowią środki własne MPEC-Konin. Warto w tym miejscu dodać, że NFOŚiGW wspiera finansowo trzy realizowane obecnie przez MPEC-Konin inwestycje: „Przebudowę systemu ciepłowniczego miasta Konina”, „Przebudowę węzłów i sieci ciepłowniczej miasta Konina” oraz „Budowę Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”.

W spotkaniu uczestniczył Poseł na Sejm RP  Leszek Galemba oraz Zastępca Prezydenta Miasta Konina Paweł Adamów. - Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i liczymy na owocną współpracę w przyszłości dla dobra mieszkańców i klimatu – mówi prezes zarządu MPEC-Konin Sławomir Lorek.

(MPEC-Konin)

Czytaj więcej