Konin. Tu płynie energia > Aktualności edukacja

Aktualności - edukacja

FORMY SZKOLENIA TEORETYCZNEGO

* Szkoła Podstawowa dla dorosłych klasa VII i VIII
Podstawowe kryteria przyjęcia: ukończony 14. i nieukończony 18. rok życia, niepowodzenia szkolne, opóźnienia w nauce, niespełnienie obowiązku szkolnego, trudna sytuacja materialna, rodzinna i społeczna. Nauka trwa 1 lub 2  lata, 3 razy w tygodniu. Uczestnicy szkoły podstawowej odbywają praktyki, za które otrzymują wynagrodzenie w wysokości ok. 250 zł brutto miesięcznie.

* Szkoła Branżowa I stopnia - dla osób, które ukończyły  szkołę podstawową. Nauka trwa  3 lata.

* Szkolenie kursowe (w systemie wewnątrzzakładowym) dla osób, które ukończyły  szkołę podstawową. Nauka w tym systemie trwa 3 lata. Istnieje możliwość skrócenia praktyki, jeśli uczeń ma zaliczony okres pobytu w  szkole podstawowej w ramach OHP.  

SZKOLENIE PRAKTYCZNE
Odbywa się na podstawie umów w celu przygotowania zawodowego w wielu zakładach i zawodach na terenie Konina i okolic. Praktyka ma charakter NAUKI ZAWODU jeśli uczeń uczęszcza do  szkoły branżowej lub na szkolenie kursowe. Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym lub egzaminem na robotnika wykwalifikowanego. Praktyka ma charakter PRZYUCZENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY jeśli uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej. Przyuczenie kończy się egzaminem sprawdzającym.

Jeśli po okresie przyuczenia uczeń podejmie naukę zawodu w tej samej specjalności, wówczas zalicza się czas przyuczenia do wymaganego okresu nauki zawodu ( do 36 miesięcy). 

Wysokość wynagrodzenia za praktykę w szkole branżowej oraz SK zależna jest od  roku nauki: I rok ok. 312 zł brutto, II rok ok. 374 zł brutto, III rok ok. 436 zł brutto.

PROPOZYCJE PRAKTYK
* Dla uczestników szkoły podstawowej:
- krawiec – własne warsztaty w hufcu, 
- mechanik pojazdów samochodowych, 
- sprzedawca,
- cukiernik,
- piekarz,
- stolarz.

 * Dla uczestników szkoły zawodowej:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- kucharz,
- cukiernik,
- piekarz,
- stolarz,
- ślusarz,
- sprzedawca,
- lakiernik,
- blacharz samochodowy.

 DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA HUFCA
- Realizujemy programy profilaktyczne, w tym autorskie.
- Stwarzamy warunki do rozwoju samorządności i aktywności młodzieży.
- Organizujemy imprezy sportowe, turystyczne i kulturalno-oświatowe.
- Wspieramy działalność kół zainteresowań (plastyczne, kulinarne, sportowe, turystyczne, wolontariackie).
- Uczestniczymy w różnego rodzaju konkursach regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

- Uczestniczymy w programach europejskich min. EKS, PURWM, PNWM.
- Organizujemy zajęcia wychowawcze i profilaktyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY
Komplet wymaganych dokumentów do pobrania w Hufcu Pracy w Koninie:
Hufiec Pracy 15-3
ul. Kanałowa 1
62-510 Konin-Gosławice
tel.  63-242-74-21    
e-mail: hp-konin@ohp.pl
https://wielkopolska.ohp.pl

Dojazd z Konina do Gosławic autobusem linii: 55, 56, 65.

(Informacja - OHP Konin, grafika - wielkopolska.ohp.pl)

Czytaj więcej

Działające przy Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie Stowarzyszenie „Kopernik” po raz kolejny zrealizowało projekt przy wsparciu Fundacji PZU pod nazwą „Trzydniowa trasa budująca świadomość patriotyczną młodego pokolenia”. Beneficjentami byli młodzi ludzie z ZS im. M. Kopernika. 36 uczniów wraz z 4 opiekunami wzięło udział w wycieczce do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Krakowa oraz Zakopanego.

Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji PZU.  Wyjazd odbył się od 23 do 25 maja 2022 roku. Jego celem było zwiększenie wiedzy młodych osób wchodzących w dorosłe życie na temat dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez poznanie ważnych miejsc dla naszych dziejów i kultury. W Auschwitz młodzież zwiedziła najbardziej znany na świecie niemiecki obóz koncentracyjny, który był miejscem zagłady Żydów, Polaków i wielu innych narodowości. Z kolei w Krakowie, dawnej stolicy Polski, uczestnicy wyjazdu mogli odwiedzić siedzibę królów polskich na Wawelu. Poza tym zobaczyli słynny ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim i wysłuchali na żywo hejnału z wieży Mariackiej oraz przespacerowali się Traktem Królewskim.

Oprócz zwiedzania miejsc ważnych historycznie młodzież zawitała do Zakopanego, gdzie mogła podziwiać niepowtarzalne piękno polskiej przyrody w Parku Narodowym. Udało się jej nawet na szlaku spotkać niedźwiedzia! To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie projektu przez Partnera - Fundację PZU, która po raz kolejny zaufała Stowarzyszeniu „Kopernik”. Wspólne działanie przyczyniło się do zrealizowania powyższego przedsięwzięcia, z którego skorzystali młodzi ludzie – mieszkańcy regionu konińskiego.

(Stowarzyszenie "Kopernik")

Czytaj więcej

Kto wygrał wycieczkę w konkursie "Razem Odpoczywamy"?

edukacja, przestrzeń młodych, samorzad

Strona 1 z 61

1 2 3 4 5 6 7 Następne Ostatnie »