Biznes

Konin jest jednym z największych ośrodków przemysłu paliwowo - energetycznego w Polsce (Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A., będący właścicielem kopalń PAK KWB Konin S.A. oraz PAK KWB Adamów S.A.). To właśnie dzięki niemu zawdzięcza swój dynamiczny rozwój. Dominująca rola sektora paliwowo - energetycznego sprzyjała rozwojowi innych gałęzi przemysłu takich jak:

  • przetwórstwo aluminium,
  • przemysł rolno - spożywczy,
  • przemysł materiałów budowlanych.

Z dużym powodzeniem na konińskim rynku gospodarczym rozwija się sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Konin posiada duże możliwości rozwojowe i jest przygotowany do udziału w projektach zgodnie z oczekiwaniami inwestorów. Nową szansą na dalszy rozwój miasta jest możliwość realizowania inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Lokalni przedsiębiorcy oczekują na inwestorów wnoszących kapitał, nowe technologie i rozwiązania organizacyjne. Władze miasta z myślą o inwestorach prowadzą działania służące rozbudowie infrastruktury. Tworzone są także nowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wydatki inwestycyjne Konina, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, należą do jednych z najwyższych w Polsce.

Region koniński to duży i chłonny rynek zbytu oraz atrakcyjne miejsce rozwoju lokalnych i regionalnych kadr. Rynek pracy w Koninie cechuje dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne pracowników do pracy, dobra znajomość języków obcych oraz chęć do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Miasto wspiera przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Stosowne uchwały określają reguły pomocy. Przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi w podatkach i opłatach lokalnych oraz wsparcie administracji samorządowej. Dostęp do dobrze wykształconej kadry, jest atutem który stawia nasz region jako bardzo atrakcyjny inwestycyjnie.

Dynamicznie rozwija się rynek budownictwa mieszkaniowego. Corocznie zwiększa się liczba oddanych nowych lokali mieszkalnych. Konin to również centrum usług medycznych dla regionu. Wojewódzki Szpital Zespolony jest jednym z największych obiektów szpitalnych w regionie. Świadczy specjalistyczne usługi zdrowotne w zakresie profilaktyki, poprawy zdrowia oraz diagnostyki. Ponadto na terenie miasta funkcjonuje przeszło 50 przychodni zdrowia.