Edukacja

W mieście funkcjonuje: 18 przedszkoli, 11 szkół podstawowych, 8 szkół ponadpodstawowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle Chorych przy WSZ, Centrum Kształcenia Zawodowego, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Bursa Szkolna nr 1, Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Wszystkie wymienione jednostki prowadzone są przez Miasto Konin.

Wśród szkół ponadpodstawowych wyróżniamy: licea ogólnokształcące (6), technika (5) i branżowe szkoły I stopnia (5) o szerokiej gamie kierunków, które odpowiadają potrzebom rynku.

Uzupełnieniem tej oferty są szkoły niepubliczne kształcące na poziomie szkoły ponadpodstawowej jak również szkoły pomaturalne (policealne). Tak zorganizowany system edukacji w mieście zapewnia każdemu uczniowi miejsce nauki, wychowania i opieki.

Na terenie miasta funkcjonują również uczelnie wyższe tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oraz liczne uczelnie niepubliczne i filie wyższych uczelni państwowych.