Konin. Tu płynie energia > Miasto > Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna

Konin tu płynie energia – to nowe logo i hasło Konina.

Od dwóch lat zmieniamy Konin. W pierwszej kolejności opracowaliśmy wspólnie z mieszkańcami strategię rozwoju naszego miasta. To właśnie w strategii zawarliśmy wizję przyszłości Konina i projekty, których realizacja pozwoli nam zmieniać miasto na lepsze. Proces rozwoju jest procesem długofalowym. Będziemy realizować go konsekwentnie. Wyznaczyliśmy cele na najbliższe 10 lat ale to nie koniec, bo myślimy o Koninie, jako mieście, które będzie rozwijało się nieustannie, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców. 

Jednym z narzędzi ułatwiających nam komunikowanie zmian jest właśnie nowe logo i nowa identyfikacja wizualna Konina.

Nowa strategia wymaga zobrazowania tego do czego miasto dąży. Dlatego zadaniem nowego systemu identyfikacji wizualnej jest umożliwienie komunikowania w jasny sposób zmian, które wprowadzamy i celu do którego dążymy. Tym celem jest Konin - miasto nowoczesne, przedsiębiorcze, ekologiczne, miasto tworzone przez mieszkańców.

Zadaniem nowego systemu identyfikacji wizualnej jest budowa tożsamości miasta. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli w jasny i prosty sposób identyfikować się ze swoim miastem i utożsamiać się  z nim.

Dzięki wspólnemu językowi, który jest czytelny i intuicyjny, możemy się lepiej zrozumieć a kiedy lepiej się rozumiemy możemy w dużo łatwiejszy sposób komunikować swoje potrzeby i oczekiwania względem siebie. Żeby budować razem musimy mówić tym samym językiem, który wszyscy rozumiemy i który nas identyfikuje. System identyfikacji wizualnej jest swojego rodzaju alfabetem, za pomocą którego zaczynamy pisać nową historię miasta.

Wprowadzając spójny system identyfikacji wizualnej, jako narzędzie komunikowania, chcemy tworzyć silny, wyrazisty i atrakcyjny wizerunek miasta przy każdej okazji – przy informowaniu o wydarzeniach, o projektach, o działaniach miasta na każdej płaszczyźnie życia społecznego.

Nowy system identyfikacji wizualnej powstał w oparciu o nową strategię rozwoju Konina. Przypomnijmy, że nowa wizja, którą wspólnie z Państwem opracowaliśmy to Konin. Zielone Miasto Energii.

System identyfikacji wizualnej wraz z nowym logo ma nam umożliwić jasne komunikowanie, że wspólnie z twórczymi i przedsiębiorczymi mieszkańcami budujemy miasto nowoczesnych technologii, pełne zieleni, przyjazne i żyjące w harmonii z naturą i człowiekiem. Nowy system pozwoli nam tworzyć wizerunek miasta pełnego energii, miasta innowacyjnego, rozwijającego się i otwartego na świat.

Dziś dla wielu inwestorów (zarówno lokalnych, jak i zewnętrznych) bardzo ważny jest jasny i czytelny przekaz, że miasto, w którym mają inwestować to miejsce otwartych i odważnych ludzi, miasto szanujące środowisko naturalne i jednocześnie wspierające kreatywność i przedsiębiorczość. Miasto, w którym szanuje się wartości takie, jak: radość współtworzenia, wzajemne zaufanie i harmonię z naturą. Te wszystkie elementy i wartości są nam bliskie a nowy system identyfikacji wizualnej to odzwierciedla.

Nowe logo Konina mówi o nowoczesnej energii wprawianej w ruch. Pozytywnej, niewymuszonej, naturalnej i płynącej nieprzerwanie. Ta energia jest kreatywna i przedsiębiorcza, jest też odnawialna.

Mówi, że Konin to miasto pełne energii. Energii doładowywanej przez ludzi, nowe inicjatywy i działania. Tutaj co chwilę rodzi się̨ coś nowego. Ta energia jest dzięki temu odnawialna. Wzrasta, namnaża się , generuje coraz więcej energii, coraz więcej korzyści, dobra, kreatywności, zdrowia, radości i dobrobytu dla swoich mieszkańców.

Logotyp zaprasza też do włączenia się, do uruchomienia energii, co w kontekście naszej nowej strategii jest bardzo ważne. I każdy może tę energię uruchomić.

Odkodowując poszczególne elementy nowego logo Konina:

  • Czcionka i kolor napisu KONIN wyrażają z jednej strony klasykę i jakość, a z drugiej wyrażają nowoczesność, siłę, stabilność, dają korzenie
  • ZNAK PLAY to symboliczne uruchomienie energii, włączanie akcji, motywacja do działania, to również nowoczesność, technologia i przedsiębiorczość; znak jest radosny, energiczny
  • TAGLINE tu płynie energia PISANY jest LINIĄ mówi wprost o płynącej energii, wprowadza naturalność, przyjazność, pisany ludzką ręką – mówi o tym, że miasto tworzą ludzie, i że razem tworzymy to miasto
  • KOLOR TAGLINE’u kojarzy się naturalnie z zielenią w mieście, z naturą, zdrowiem i z zieloną energią; kolor jest czysty, świeży i wyrazisty
  • LINIA płynącej energii dodaje też dynamiczności, linia ma swój początek w słowie Konin, co mówi, że energia wypływa z tego miasta, tu jest uruchamiana, linia wybiega też w przyszłość i toczy się dalej, co pokazuje, że patrzymy w przyszłość, i że energia, która płynie z naszego miasta nigdy się nie kończy
  • KOMPOZYCJA i PROPORCJE tworzą równowagę, balans, harmonię, współgranie

Logo zostało stworzone ze świadomością – na czym bazuje również nasza nowa strategia - że tożsamość naszego miasta zbudowana jest obecnie na skojarzeniach związanych z generowaniem energii. Konin kojarzony jest również przez pryzmat swoich walorów naturalnych – zieloną pradolinę w centrum, rzekę, jeziora i teraz wody termalne – co potwierdziły przeprowadzone w ubiegłym miesiącu badania wizerunku miasta. W ten sposób logo nawiązuje zarówno do korzeni i do zasobów, i jednocześnie przedstawia ambicje rozwojowe miasta, w szczególności w zakresie energii odnawialnej. Pokazuje, że Konin ma ambicje stać się dobrze prosperującym centrum energii odnawialnej i dobrym miejscem do życia i rozwoju dla swoich mieszkańców. Mówi, że Konin to otwarte, nowoczesne, dynamiczne i odważne miasto. Konin. Zielone Miasto Energii.
Biuro Prezydenta Miasta
Urząd Miejski w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 1
+ 48 63 24 01 171