Konin. Tu płynie energia > INFORMACJE > Informacja dla osób niesłyszących

Informacja dla osób niesłyszących

Film z opisem i tłumaczeniem w języku migowym dla osób niesłyszących:

W tle słychać cichą muzykę jazzową w stylu lat 70'tych. Widok wejścia do urzędu Miejskiego w Koninie. Wejście główne, chodnik, na wprost schody, po lewej stronie drzewa klonu, rosnące przed wejściem do budynku. Na tle wejścia do budynku urzędu stoi pracownica urzędu, Pani Katarzyna Kupińska-Jary. W języku migowym przedstawia się mieszkańcom, jako osoba znająca język migowy. W kolejnej scenie filmu prezentowane jest Biuro Obsługi Interesanta, mieszczące się na parterze budynku głównego Urzędu Miejskiego w Koninie. Pokazane jest wejście do biura, napis Biuro Obsługi Interesanta. Na jego tle Pani Katarzyna w języku migowym objaśnia, jak z jej pomocą można załatwić sprawy urzędowe, jeśli wymagana jest pomoc dla osób niesłyszących. Ujęcie wewnątrz biura. Po prawej stronie pracownica urzędu czyta dokumenty leżące na biurku, po lewej stronie stoją szafy na dokumenty, oraz biurko, za którym siedzi kolejna pracownica. Rozmawia ona z interesantką, pomaga jej wypełniać leżące na biurku dokumenty. Pani Katarzyna objaśnia, w jakich godzinach można skorzystać z jej pomocy oraz jak się o nią zwrócić. Kolejne ujęcie, pokazuje herb Konina na ścianie budynku magistratu. Muzyka cichnie, przesuwają się napisy końcowe, informujące o wykonaniu przez Urząd Miejski w Koninie filmu informacyjnego dla osób niesłyszących.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Koninie mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą. Osobą odpowiedzialną za kontakt z niesłyszącym petentem jest pani Katarzyna Kupińska-Jary, posługująca się językiem migowym w stopniu zaawansowanym.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Jak dokonać zgłoszenia?

  • Przesłać INFORMACJĘ WRAZ Z KONTAKTEM ZWROTNYM DO ZGŁASZAJĄCEGO wypełniając formularz lub faksem na nr: 63 2429920
  • Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 63 2401273 lub 63 2401226 (numery do Biura Obsługi Interesanta)

Każdy pracownik Urzędu Miejskiego w Koninie niezależnie od ustalonej procedury ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej przy załatwianiu sprawy w Urzędzie.