Konin. Tu płynie energia > Samorząd > Informacje dla właścicieli lasów prywatnych

Informacje dla właścicieli lasów prywatnych

GN.6164.1.10.2021
Konin, 7 czerwca 2021 r.

Właściciele lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa

W związku z pismem z dnia 24.05.2021 r. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  informuję, iż zgodnie z art. 13 a ust. 1 pkt 2 Ustawy o lasach na terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, rozpoczęło się w 2020 roku wykonywanie w cyklu 5-letnim (lata 2020 - 2024) opracowania pod nazwą Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

W związku z powyższym, mając na uwadze zapis art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o lasach, uprzejmie proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienia pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie - odpowiednich Oddziałów, wstępu na teren lasu oraz założenia w nich powierzchni próbnych, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Zastępca kierownika
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Błażej Zalewski