Informator o szkołach średnich w Koninie na rok szkolny 2020/2021

Z myślą o absolwentach szkół podstawowych, którzy ubiegać się będą w 2020 roku o przyjęcie do szkół średnich, Urząd Miejski w Koninie wydał kolejną edycję Informatora o szkołach średnich ogólnokształcących, technicznych i branżowych I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

Opracowanie zawiera pełną ofertę edukacyjną konińskich szkół. Opisuje kierunki kształcenia jakie zostały utworzone na nowy rok szkolny 2020/2021, a także przedstawia możliwości dalszej edukacji i zatrudnienia w niedalekiej przyszłości.  

Informator został opracowany przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2020 – 2022.

Pobierz plik (pdf)