Konin. Tu płynie energia > Budżet 2021: "powiedzieć, że jest trudny to jakby nic nie powiedzieć"

Budżet 2021: "powiedzieć, że jest trudny to jakby nic nie powiedzieć"

Link do artykułu - Budżet 2021: "powiedzieć, że jest trudny to jakby nic nie powiedzieć"

Dochody w wysokości 552.699.416,48 złotych i wydatki wynoszące  554.613.562,54 złotych – to budżet miasta w 2021 roku. Poparło go 12 spośród 22 obecnych na sesji radnych. Przeciwko było 8 osób, 2 wstrzymały się od głosu.

- Powiedzieć o budżecie na rok 2021, że jest trudny to jakby nic nie powiedzieć. Chciałbym powtórzyć swoje słowa sprzed roku, że mieliśmy trudności ze spięciem budżetu, ale trudności były zawsze. Dziś natomiast stajemy w obliczu czegoś znacznie poważniejszego - ogólnokrajowej zapaści finansowej samorządów. Samorządy w całym kraju odnotowują niebywały wzrost wydatków bieżących na realizację zadań oraz dramatyczne niedofinansowanie oświaty – mówił podczas sesji prezydent Konina Piotr Korytkowski. Do wydatków oświatowych w tym roku miasto dołoży ponad 46 milionów złotych.  

Prezydent wskazywał też, że „ubiegłoroczne zmiany w podatku PIT zapoczątkowały systematyczny spadek wpływów do budżetu”.  W 2020 roku są one niższe z tego powodu o około 2,2 miliona złotych. Ponadto z powodu pandemii koronawirusa miejskie dochody są w tym roku niższe o około 15 milionów. Skutki tych ubytków, jak zaznaczają władze miasta, będą odczuwalne również w kolejnych latach. - Pomimo trudu, z jakim przyszło nam zbudować ten budżet jestem przekonany, że jest on w pełni realny i rozsądny. (…) Chciałbym podziękować Państwu Radnym za powstrzymanie się w zgłaszaniu na komisjach swoich wniosków dotyczących realizacji nowych, niezawartych w projekcie budżetu zadań. Dziękuję również za to, że ze zrozumieniem przyjęliście brak uwzględnienia wcześniej składanych indywidualnych wniosków zgłaszanych w ramach procedury uchwalania budżetu na 2021 rok – mówił prezydent.

Budżet na 2021 rok uzyskał poparcie 12 radnych (Koalicja Obywatelska i Lewica), 8 radnych było przeciwnych (klub PiS), 2 radnych: Jakub Eltman (PiS) i Jarosław Sidor (radny niezrzeszony) wstrzymali się od głosu.

W budżecie na 2021 rok najwyższe wydatki to:
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - ponad 211 mln złotych, w tym 39 milionów złotych rocznie kosztuje miasto wychowanie przedszkolne (będące zadaniem własnym gminy).  To aż o 14 mln zł więcej niż w roku 2020.
Pomoc społeczna i rodzina - blisko 131 mln złotych.
Transport i łączność – 50 milionów złotych, w tym 14 milionów to wydatki majątkowe na drogi w mieście.

Na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego przeznaczymy blisko 19 milionów zł. Na kulturę fizyczną zaplanowano blisko 15,5 miliona zł. Kolejne znaczące wydatki to również: gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 29,5 miliona zł, gospodarka mieszkaniowa - ponad 17 milionów zł,  bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -  15 milionów zł, plan zadań przyjętych do wykonania w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego  to ponad 3,3 miliona złotych.

Wydatki majątkowe na rok 2021 zaplanowano na łączną kwotę 33 milionów złotych. Stanowią one jedynie 5,96% ogólnych wydatków Miasta Konina. W 2021 roku będziemy kontynuować realizację bardzo ważnych zadań inwestycyjnych, w tym między innymi:
- Budowa połączenia ul. Ignacego Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją  linii kolejowej E-20  - to kwota 9.909.421,50 zł.
- Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” - 9.169.367,41 zł.
- Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka - etap II i III 2.460.834,60 zł.
- Budowa skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania związanego z budową drogi  jako łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie)  - 1.733.952 zł.
- Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie -1.624.562,25 zł.
- Przebudowa Stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego – to 1.184.074,37 zł.
- Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych przy ul. Bydgoskiej 2A w Koninie  - to 900.000 zł.
Natomiast na nabycie nieruchomości gruntowych planujemy wydać kwotę 506.860,47 zł.

Projekt budżetu i Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Konina na lata 2021-2024 uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wróć