Konin. Tu płynie energia > Do 15 grudnia wydłużony czas robót na wiadukcie przy ul. Przemysłowej

Do 15 grudnia wydłużony czas robót na wiadukcie przy ul. Przemysłowej

Link do artykułu - Do 15 grudnia wydłużony czas robót na wiadukcie przy ul. Przemysłowej

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie informuje, że Wykonawca realizujący zadanie wzmocnienia wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej (droga krajowa nr 25), powołując się na zapisy umowy, wystąpił o zmianę terminu zakończenia robót budowlanych. Powód zmiany to brak zgód i zezwoleń od służb kolejowych PKP (główna magistrala kolejowa Warszawa - Kunowice) na prowadzenie robót w terenie kolejowym. 

Mimo podjętych wczesnych rozmów z PKP (I kwartał br.) przez zarządcę drogi (jeszcze przed podpisaniem umowy na roboty budowlane) Wykonawca nie otrzymał zgód w określonych we wniosku terminach i czasie, co spowodowało opóźnienie w realizacji zadania. Nowy termin zakończenia robót został określony na 15.12.2021 r. - tak, by przywrócić ruch na wiadukcie przed świętami Bożego Narodzenia.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

Wróć