Konin. Tu płynie energia > "Doradca z plecakiem" w COP

"Doradca z plecakiem" w COP

W imieniu Centrum PISOP zapraszamy do udziału w akcji "Doradca z plecakiem" w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3. Dyżur doradcy odbędzie się 8 sierpnia w godz. 11:00-16:00.

W ramach akcji organizatorzy proponują bezpłatne, indywidualne konsultacje doradcy z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Doradca może dyżurować w siedzibie urzędu lub odwiedzić organizacje w ich siedzibach.

Doradztwo obejmować może takie zagadnienia, jak:
- konsultacje projektu opracowywanego przez daną organizację
- przegląd źródeł finansowania (fundraising), strategia fundraisingowa dla NGO
- konsultacja wizji rozwoju NGO
- aspekty formalne związane z prowadzeniem organizacji pozarządowej
- dowolną kwestię związaną z funkcjonowaniem i problemami w Państwa NGO

(Centrum PISOP) 

Wróć