Konin. Tu płynie energia > Dotacje dla firm od ARR

Dotacje dla firm od ARR

Od 1 stycznia 2021 r. Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielopolskim rozpoczyna realizację Projektu w ramach działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Projekt skierowany jest do osób, które mają ukończony 30 rok  życia, spełniają kryteria projektowe i planują rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach realizowanego przez nas Projektu pn.: „Dotacja na Twoją firmę” będzie można otrzymać wsparcie finansowe (tzw. dotację inwestycyjną) oraz wsparcie pomostowe.

Projekt będzie realizowany w II edycjach. Rekrutację osób zainteresowanych skorzystaniem z ww. wsparcia rozpoczynamy w ramach I edycji już od 18 stycznia 2021 r., II edycji od 7 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat Projektu są dostępne na stronie www.twojafirma.arrkonin.org.pl.

Dotacje dla firm od ARR

Wróć