Konin. Tu płynie energia > 72 wnioski złożone przez mieszkańców do KBO

72 wnioski złożone przez mieszkańców do KBO

Link do artykułu - 72 wnioski złożone przez mieszkańców do KBO

72 wnioski wpłynęły do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego (KBO) edycja 2025. Większość, bo 43, to tzw. zadania małe do 99.999 zł. Pozostałych 29 propozycji to tzw. zadania duże o wartości od 100.000 zł do 1.000.000.

- Wnioski są różnorodne. Dotyczą takich obszarów, jak m.in.: kultura, sport, rekreacja, edukacja. Mieszkańcy chcą np. zorganizować warsztaty edukacyjne, spotkania z autorami książek, budować siłownie zewnętrzne, ścieżki rowerowe – mówi Maria Cybulska koordynatorka KBO. Pula pieniędzy przeznaczona na realizację projektów to ponad 3.000.000 zł.

Swoje wnioski mieszkańcy Konina mogli zgłaszać od 1 marca do 2 kwietnia. W kwietniu i maju będą one poddawane ocenie przez urzędników z  merytorycznych wydziałów i konsultowane - w razie potrzeby - z wnioskodawcami. W czerwcu znana będzie lista wniosków, które we wrześniu zostaną poddane pod głosowanie. Głosować będzie można elektronicznie od 2 do 15 września bądź 15 września, od 9:00 do 16:00, w czterech Lokalnych Punktach Wyborczych. Promocja wniosków jest po stronie autorów. Z projektami będzie można się zapoznać na stronie www.kbo.konin.pl 

Koniński Budżet Obywatelski ma już 10-letnią historię. Liczba złożonych w tym czasie wniosków, włącznie z tegorocznymi, przekroczyła 1.000. We wszystkich edycjach KBO w głosowaniu nad wnioskami wzięło udział łącznie 77.060 osób, a na realizację zadań przeznaczono z budżetu miasta ponad 18.000.000 zł.

Wróć