Konin. Tu płynie energia > Inwestycja w wiosennym słońcu

Inwestycja w wiosennym słońcu

Link do artykułu - Inwestycja w wiosennym słońcu

Precyzyjne pomiary, sprawdzanie połączeń, a także prace ziemne przy układaniu magistralnego okablowania, to główne zadania realizowane na budowie największej w naszym mieście farmy fotowoltaicznej budowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na terenie lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków.

Budowniczowie farmy, która będzie miała moc 2,2 MW, kończą łączenie przy pomocy specjalnych kabli poszczególnych poletek z elementami fotowoltaicznymi, których jest ponad 6,5 tys. Sprawdzają specjalistyczne urządzenia do przesyłania energii oraz dokonują pomiarów.

W wiosennym słońcu inwestycja wygląda naprawdę imponująco.

Wróć