Konin. Tu płynie energia > Jak Konin skorzystał z Funduszy Norweskich?

Jak Konin skorzystał z Funduszy Norweskich?

Link do artykułu - Jak Konin skorzystał z Funduszy Norweskich?

O tym, jak finansowany przez Norwegię i budżet państwa projekt „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” wpłynął na Konin, rozmawiano podczas konferencji podsumowującej projekt. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Związku Miast Polskich, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz innych samorządów. W ramach projektu  miasto m.in. stworzyło Politykę senioralną, buduje most nad kanałem Ulgi czy wyremontowało dwie miejskie kamienice.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Piotr Korytkowski, prezydent Konina, realizacja programu przyniosła miastu wiele korzyści. - Od tych namacalnych, materialnych, po rzecz niezwykle cenną – stworzyła zespól ludzi, którzy potrafili się zjednoczyć wokół wielu problemów Konina i zaproponować ich rozwiązanie. Przy tym ludzie ci udowodnili, że urzędnik może być interdyscyplinarny, patrzeć szeroko. Dzięki temu trafiały do nas pieniądze, pojawiły się mechanizmy, które spokojnie możemy polecać innym samorządom – stwierdził Piotr Korytkowski.

W podobnym tonie wypowiadali się także przedstawiciel Związku Miast Polskich Tomasz Potkański, a także Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Bogusz. Natomiast dwa panele unaoczniły, jak wiele korzyści płynie ze współpracy w ramach aglomeracji, jak wiele pozytywów pojawia się w momencie podejmowania wspólnych działań interdyscyplinarnych – od rozwiązań inwestycyjnych, przez polepszenie wyglądu i komfortu miasta, po politykę senioralną. I co ważne – te elementy, wypracowane przez koniński zespół, trafiły „na eksport”. - Z naszych doświadczeń skorzystały zarówno samorządy z naszego bezpośredniego sąsiedztwa, ale także m.in. Ostrowa, Włocławka, Zabrza. Współpraca pokazała, jak ważny jest nie tylko dialog, ale też inny punkt widzenia, dyskusja, nauka czy obserwacja – powiedziała Katarzyna Rejniak, zastępca kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie, kierownik projektu.

Częścią spotkania był spacer po Starówce. Goście z całej Polski mogli z bliska zobaczyć cenny zabytek  - najstarszy w Polsce słup drogowy, wyremontowany zabytkowy Dom Zemełki, a także efekt prac termomodernizacyjnych kilku kamienic.

W ramach projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” miasto pozyskało około 19 milionów zł z programu „Rozwój lokalny” finansowanego z Funduszy Norweskich i budżetu państwa. Zrealizowane dzięki temu zadania to: Aplikacja – dostępna przestrzeń miejska, remont dwóch kamienic przy ul. Wiosny Ludów wraz z wymianą źródła ogrzewania na ekologiczne, Polityka senioralna, audyty energetyczne dla budynków komunalnych, budowa mostu pieszo-rowerowego nad kanałem Ulgi, aplikacja mobilna mMieszkaniec.  

Program „Rozwój lokalny” to kompleksowe wsparcie rozwoju małych i średnich miast. Wsparcie w 2021 roku uzyskało 29 samorządów, w tym Konin. Złożone projekty zawierały długoterminowe, zintegrowane i wielotematyczne koncepcje rozwoju miast, których celem była poprawa komfortu życia mieszkańców.

Wróć