Konin. Tu płynie energia > Jak włączać dzieci i młodzież w działania samorządu?

Jak włączać dzieci i młodzież w działania samorządu?

Link do artykułu - Jak włączać dzieci i młodzież w działania samorządu?

W dniu 22 marca 2024 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie odbyło się szkolenie zorganizowane przez UNICEF Polska dotyczące partycypacji dzieci i młodzieży. Szkolenie było częścią projektu „Konin Miasto Przyjazne Dzieciom” oraz zaangażowania Miasta Konin w program UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom.

W szkoleniu uczestniczyli członkowie Zespołu ds. koordynacji projektu, w tym kierownicy i pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Koninie, szefowie i przedstawiciele jednostek i organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży, a także sami młodzi ludzie – radni Młodzieżowej Rady Miasta Konina, która jest częścią Zespołu. Ich udział zapewniał bezpośrednie uwzględnienie głosu młodzieży w działaniach i decyzjach Zespołu, co jest kluczowe dla jego funkcjonowania.

Celem szkolenia było podniesienie kompetencji uczestników w zakresie metod partycypacji i angażowania dzieci i młodzieży w planowanie i realizację działań Urzędu Miejskiego i instytucji partnerskich. Dyskutowano również nad obecnymi praktykami angażowania młodych, pojawiały się propozycje usprawnień w komunikacji między urzędnikami, pracownikami instytucji a młodzieżą.

Spodziewane efekty szkolenia mają przyczynić się do lepszego dopasowania działań do potrzeb dzieci i młodzieży.

(Zdj. i tekst - Koordynatorka ds. młodzieży i projektów kreatywnych) 

Wróć