Konin. Tu płynie energia > Klub Integracji Społecznej w nowej siedzibie

Klub Integracji Społecznej w nowej siedzibie

Link do artykułu - Klub Integracji Społecznej w nowej siedzibie

Z ciasnego pomieszczenia przy ul. Sosnowej do nowej siedziby w Domu Seniora przeprowadził się Klub Integracji Społecznej w Koninie (KIS). Prowadzi go Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Pole działania klubu jest bardzo różnorodne. Obejmuje on swoimi programami osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, seniorów. Powstał w 2006 roku, natomiast od 2011 roku realizuje projekt pt. „Złota jesień życia”. Właśnie otwarcie nowej siedziby było okazją do rozpoczęcia dziewiątej edycji programu. Wzięło w nim udział, jak dotąd, 271 seniorów. Dla nich KIS przygotował ofertę twórczej i aktywizującej formy spędzania wolnego czasu, jak np. spotkania z dietetykiem, wyjazdy, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne. Małgorzata Rychlińska – dyrektor MOPR liczy na to, że w nowej, przestronniejszej lokalizacji z oferty klubu skorzysta znacznie więcej  osób. – To XXI wiek. Ten obiekt jest na miarę was, czyli drogich seniorów – dodała.

W oficjalnym otwarciu nowej siedziby klubu, która odbyła się 24 stycznia, wzięli udział m.in. radni Rady Miasta Konina, przedstawiciele Rady Seniorów Miasta Konina, a także przedstawiciele władz samorządowych. – To jest bardzo ważne wydarzenie, na które czekaliśmy. Lokum przy ulicy Sosnowej nie przystawało do tych czasów, ale przede wszystkim do coraz bardziej rosnącej rzeczy seniorów, którzy chcą się spotykać i realizować wszystko, co sobie zaplanują – mówił prezydent Piotr Korytkowski. Zaznaczył, że działania dla seniorów są ważnym obszarem działalności samorządu, czego dowodem jest uchwalenie polityki senioralnej i powołanie koordynatora ds. seniorów. – Seniorzy to coraz większa grupa mieszkańców każdej społeczności w Europie. Musimy robić wszystko, by zadbać o naszych seniorów – mówił Piotr Korytkowski.

6 lutego zaplanowano pierwsze spotkanie w nowej siedzibie z konińską poetką Danutą Olczak. Klub prowadzą trzy osoby, jest otwarty w godzinach 7:30-15:30. Osoby, które chcą korzystać z oferty tego miejsca, powinny wcześniej zgłosić taką chęć pracownikom MOPR.

Wróć