Konin. Tu płynie energia > Forum Burmistrzów na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Forum Burmistrzów na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Link do artykułu - IV Forum Burmistrzów na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Samorządowcy, eksperci, przedstawiciele WWF, organizacji pozarządowych, rządu, Ambasady Wielkiej Brytanii oraz społecznicy biorą udział w konińskiej konferencji zorganizowanej w ramach IV Forum Burmistrzów na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Analogiczne wydarzenie odbywa się w Starej Zagorze w Bułgarii. Dzięki łączeniom online uczestnicy obu konferencji mogą wspólnie uczestniczyć w wybranych panelach.

Forum to dla przedstawicieli regionów górniczych miejsce wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z inicjatywami podejmowanymi przez inne gminy. Nasze miasto reprezentuje prezydent Piotr Korytkowski. – Chcemy pokazać, co dobrego się wydarzyło jeśli chodzi o sprawiedliwą transformację. Mamy świetnych gości i ciekawe panele m.in. o rekultywacji terenów, o OZE, o energetyce rozproszonej – wyjaśnia Maciej Sytek, prezes zarządu ARR SA w Koninie oraz Pełnomocnik Marszałka Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.  

Mirosław Proppe z WWF Polska zaznaczył, że „transformację można zrobić tylko i wyłącznie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, samorządem lokalnym i tylko poprzez dialog, i współpracę, opierając się na realnych danych, na różnego rodzaju badaniach i raportach. (…) Wiadomo, że nie ma jednej recepty. Są różne regiony, różne wyzwania, to są i miejsca pracy, ale i zniszczone stosunki wodne, i kwestie odpadów różnego rodzaju. Nie ma jednej recepty. Jedyną receptą jest to, żeby rozmawiać i współpracować”.

Jak dodał - jesteśmy w momencie, kiedy większość regionów górniczych ma przygotowane plany transformacji w formie konkretnych rozwiązań różnych problemów. Odbywająca się w Koninie konferencja, jego zdaniem, może być okazją do wymiany doświadczeń i informacji o tym, jak przeprowadza się transformację na świecie.

- Co należałoby zrobić, jak przyspieszyć pewne procesy, skąd zdobyć pieniądze - to jest właśnie to miejsce i ten czas, gdzie o takich rzeczach się dyskutuje. Czuję wielka satysfakcję, że spośród 40 regionów to Stara Zagora i Konin zostały wybrane do organizacji forum – powiedział prezydent Konina Piotr Korytkowski, który przedstawił prezentację pt. „Strategia dywersyfikacji gospodarczej w procesie transformacji Miasta Konina”.  

Konińska konferencja odbywa się w dniach 29-30 września w Domu Kultury Oskard.

Wróć