Konin. Tu płynie energia > Konińskie szkoły w rankingu "Perspektyw"

Konińskie szkoły w rankingu "Perspektyw"

Link do artykułu - Konińskie szkoły w rankingu "Perspektyw"

Znamy lokaty konińskich szkół w tegorocznym rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022. Wśród 1.000 ujętych w zestawieniu liceów najwyższe miejsce zajmuje II LO im. K. K. Baczyńskiego – 18 pozycja w Wielkopolsce i 211 w rankingu ogólnopolskim („Srebrna Tarcza”). III LO im. C.K. Norwida uplasowało się na 30 miejscu w naszym województwie i na 374 w Polsce („Srebrna Tarcza”). Najstarsza konińska szkoła średnia w mieście  – I LO im. T. Kościuszki jest 80 placówką w rankingu liceów w Wielkopolsce i 914 w Polsce („Brązowa Tarcza”). W rankingu maturalnym obejmującym 300 szkół II LO w Koninie zajęło 212 pozycję.

W przypadku konińskich techników najwyżej znalazło się, zdobywając przy tym "Brązową Tarczę", Technikum nr 2 Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego – 32 lokata w województwie i 408 w Polsce. 46 miejsce w Wielkopolsce zajmuje Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica, 49 - Technikum nr 3 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego, a 89 – Technikum nr 4 w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika. Trzy ostatnie placówki w klasyfikacji ogólnopolskiej znalazły się poniżej pierwszej pięćsetki.

Ranking został przygotowany przez „Perspektywy” po raz 24. Jak informują organizatorzy - licea zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, w przypadku techników dochodzą wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych: protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. 

Tutaj pełne wyniki rankingów:
- licea https://licea.perspektywy.pl 
- technika https://technika.perspektywy.pl

 

Wróć